En annorlunda professorsinstallation

Text: Olof Bergvall Publicerad: 6 maj 2021
Femton nya professorer genomförde den 28 och 29 april populärvetenskapliga föreläsningar i ett helt nytt koncept. Föreläsningarna direktsändes från SLU Uppsala och SLU Umeå. Moderator för de båda dagarna var Malin von Essen, professionell facilitator och frilansskribent, men även SLU-alumn.

Jenny Sälgeback, akademiintendent, har sedan i höstas planerat för hur föreläsningarna skulle genomföras.

– Med inspiration från TED-talks samt produktioner vid andra lärosäten utvecklade vi ett för SLU nytt föreläsningskoncept med målet att nå ut till en bredare publik och uppmärksamma den bredd av forskningsområden som finns inom SLU.

Flera professorer har i efterhand uttryckt uppskattning över det nya konceptet som utöver föreläsningen inkluderar samtal med moderatorn, frågor från publiken samt en presentationsfilm.

I think this new concept is very good for making our research understandable and interesting to the general public. To discuss details we have our scientific conferences, and to be honest even us scientists do not find all topics equally exciting from time to time, säger professor Stergios Adamopoulos.

Satsningen föll väl ut och engagemanget från publiken var stort med inkommande frågor från studenter, forskarkollegor och allmänhet.

Engagerat samarbete

Planeringen och verkställandet har engagerat många medarbetare vid SLU. Eftersom evenemanget skulle sändas från två orter, Uppsala och Umeå, involverades AV-stöd tidigt i planeringen. Parallellt har Jenny Svennås-Gillner, bildredaktör vid kommunikationsavdelningen, arbetat med att ta fram dubbla uppsättningar av scendekor samt planerat och regisserat professorsfilmerna. Själva filmandet, musikläggning och klippandet utfördes av Utbildningsmedia vid SLU med hjälp av Umeå universitets filmare och kommunikationsavdelningen.

– Många är de som har hjälpt till så att professorsföreläsningarna har kunnat genomföras. Det krävs kompetens inom många olika områden för en sådan här omfattande produktion och det är fantastiskt att vi kan genomföra ett projekt som detta helt och hållet in-house. Jag är oerhört tacksam för detta samarbete, säger Jenny Sälgeback.

Besökare

Sändningarna flöt på bra och hölls samman av den proffsiga moderatorn Malin von Essen. Det var höga tittarsiffror, sändningen hade cirka 1500 unika besökare och som mest tittade 147 personer samtidigt.

– Genomsnittlig visningstid varierar mellan 25-30 minuter. Det tyder på att besökarna hade bestämt sig för vilken föreläsning de ville se och att de i stort sett tittade klart på hela programpunkten, säger Jenny Svennås-Gillner.

Professorernas föreläsningar är en del av deras installation i sina nya ämbeten vid lärosätet. Professorsinstallationen är en av SLU:s viktigaste högtider och i vanliga fall firas detta med fest, pompa och ståt. Som bekant tillåter inte den rådande situationen den typen av tillställningar och professorerna kommer därför att delta vid en installationsceremoni samt efterföljande bankett våren 2022.

Se föreläsningarna och presentationerna här:

Föreläsningar av nya professorer 2020-2021.

Summary in English

A different professorial inauguration

On 28 and 29 April, 15 new professors gave popular science lectures as part of a completely new inauguration concept. The lectures were broadcast live from SLU Uppsala and SLU Umeå and the event was moderated by Malin von Essen, professional facilitator and freelance writer and an SLU alumnus.

Academy Steward Jenny Sälgeback had been planning the event since autumn.

”We’ve taken inspiration from TED talks and similar productions at other universities and developed a new concept for lectures, intending to reach a wider audience and highlight the broad research at SLU.”

Several professors have expressed their appreciation for this new set-up which, in addition to the lectures, included a conversation with the moderator, questions from the audience and a film clip introducing each professor.

”I think this new concept is very good for making our research understandable and interesting to the general public. To discuss details we have our scientific conferences, and to be honest even us scientists don’t find all topics equally exciting from time to time”, says Professor Stergios Adamopoulos.

The new format turned out to be a successful one, with considerable audience input in the form of questions from students, researcher colleagues and the public.

Committed colleagues

Planning and executing this event has involved several SLU staff. As the event was broadcast from two campuses, Uppsala and Umeå, the AV Support Unit had to be involved early on. In parallel, Jenny Svennås-Gillner, picture editor at the Division of Communications, was producing stage decor for the two locations as well as planning and directing the film clips introducing the new professors. Filming, adding music and cutting was done by SLU’s Educational Media Unit, with the assistance of the Division of Communication and two camera crew from Umeå University.

”So many people have been involved in making these lectures happen. You need a broad variety of skills for a production this size, and I’m amazed that we’ve been able to carry out a project like this entirely in-house. I am so grateful for this cooperation”, says Jenny Sälgeback.

1000+ viewers

The broadcast went smoothly under the professional guidance of moderator Malin von Essen. An impressive 1,500 unique viewers attended, with a top score of 147 concurrent viewers.

”The average viewing time was 25–30 minutes. This suggests that viewers had decided which lecture to watch and that they watched more or less that entire programme item”, explains Jenny Svennås-Gillner.

The professors’ lectures are part of the professorial inauguration, one of the most important academic ceremonies at SLU, usually celebrated with pomp and circumstance and a big party. As we all know, the current situation makes such celebrations impossible, and the new professors will instead take part in the inauguration ceremony and subsequent banquet in spring 2022.

Watch the lectures and presentations:

Lectures by new SLU professors 2020–2021.

6 maj 2021 8
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 2 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 8 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 8 månad sedan