2020 är SLU-biblioteket en efterfrågad samarbetspartner inom SLU!
All personal vid SLU-biblioteket. Foto: Helena de Mare

2020 är SLU-biblioteket en efterfrågad samarbetspartner inom SLU!

Text: Sofia Hansson Publicerad: 26 maj 2017
I en digital tid bygger biblioteket en organisation för att stärka utvecklingspotentialen inom ett gemensamt SLU. Träffa de nya avdelningscheferna vid fyra nya avdelningar.

– Vi vill jobba användarcentrerat, ge möjlighet till fokusering i intensiva, gränsöverskridande projekt, och bidra till ett universitet i världsklass, berättar Karin Grönvall som är överbibliotekarie på SLU-biblioteket.

– Parallellt med arbetet med en strategi för 2017-2020, tog vi på biblioteket under hösten fram en struktur med fyra avdelningar för att stödja de mål vi vill uppnå, fortsätter Karin. Avdelningarna arbetar nu med att ta fram passande namn för respektive verksamhet. De är organiserade med fokus på Utbildning, Forskningsstöd och publicering, Biblioteksrummet och support samt Internt stöd för samordning och utveckling. Organisationen bygger inte på placeringsort och ett viktigt mål är att utveckla våra arbetsmetoder och digitala samarbetsverktyg.

Möt våra nya avdelningschefer

Camilla Söderquist, chef för Utbildning

Camilla Söderquist. Foto: privat

Vad är det första du ska ta tag i som ny avdelningschef på SLU-biblioteket?
– Jag vill att alla inom avdelningen ska ha en samsyn kring avdelningens roll och utveckling. Vad som fungerar, kan förbättras eller förändras, ja kanske till och med saker vi kan sluta göra.

Vad kan du ta med dig för erfarenheter in i din nya roll på SLU?
– Det är en ny roll för mig, men jag vill ta med mig mitt engagemang för pedagogisk utveckling och att det är roligt med undervisning som kan gestalta sig på många olika sätt.

Vad tror du ska bli roligast med ditt nya jobb?
– Nu kommer jag, på ett annat sätt än tidigare, att få ta del av hela organisationen och få en bättre inblick, men det allra roligaste blir förstås att få ta del av medarbetarnas erfarenheter och kunskaper på ett mer övergripande sätt.

Vilken roll vill du att biblioteket ska fylla inom SLU?
– SLU-biblioteket ska fortsätta sitt samarbete både inom vår organisation och tillsammans med andra inom SLU. Jag vill att vi ska fortsätta vara en efterfrågad resurs och ses som en tillgång inom SLUs utbildningsområden. På biblioteket har vi en väldigt bra förmåga att arbeta flexibelt med ny teknik, samtidigt som vi fortbildar oss. Vi är rustade att möta studenter med olika behov, och även institutioner som fakulteter som kan ha stora skillnader sinsemellan.

Hur tror du att SLU-biblioteket kan göra skillnad på SLU?
– Om vi kan fortsätta vara rörliga, användarorienterade och komma bort från den mer traditionella bilden av bibliotek som förvaltare tror jag också vi kan bidra till ett SLU som är både attraktivt och står sig väl i konkurrensen med andra universitet och högskolor.

Anna Kågedal, chef för Biblioteksrummet och support

Anna Kågedal. Foto: Kitte Dahrén

Vad är det första du ska ta tag i som ny avdelningschef på SLU-biblioteket?
Det viktigaste är att ta fram gemensamma mål för de delverksamheter som jag ansvarar för tillsammans med medarbetarna. Vi ska börja med mål för våra tryckta samlingar och lokaler.

Vad kan du ta med dig för erfarenheter in i din nya roll på SLU?
– Jag har erfarenhet från att jobba på fyra olika universitetsbibliotek, och har haft både chefsroller och samordningsroller tidigare. Jag har själv haft både bra och dåliga chefer vilket jag ser som en bra erfarenhet att ta med sig för att själv förhoppningsvis vara en bra chef.

Vad tror du ska bli roligast med ditt nya jobb?
Jag har alltid tyckt att personalutveckling är väldigt roligt och givande att jobba med. Jag ser även fram emot att jobba visionärt – vad spelar egentligen det fysiska biblioteket för roll i dagens digitala värld?

Vilken roll vill du att biblioteket ska fylla inom SLU?
– Jag vill att biblioteket ska verka som en naturlig samlingsplats för studenter, samt som en representativ miljö för hela SLU värdigt ett universitet i världsklass.

Hur tror du att SLU -biblioteket kan göra skillnad på SLU?
Så sent som idag blev vår chattjänst tackad av studenter i examensarbete som ett stöd i referenshanteringen – så vi får ofta feedback på att vi redan gör skillnad för de som kontaktar oss. Sen ser vi ju till att det finns en hel del, mestadels digitala resurser att tillgå.

Peter Nilén, chef för Forskningsstöd och publicering

Peter Nilén. Foto: Maria Brandström

Vad är det första du ska ta tag i som ny avdelningschef på SLU-biblioteket?
Att lära känna medarbetarna förstås och att följa upp alla bra idéer och projekt som finns på denna kreativa arbetsplats!

Vad kan du ta med dig för erfarenheter in i din nya roll på SLU?
– Helhetstänkande kring bibliotekets tjänster i relation till utbildnings- och forskningsprocessen. Det angelägna är att förstå verksamhetens behov och förmedla rätt tjänster vid rätt tidpunkt till studenter och forskare oavsett om det gäller undervisning, lärandemiljö, informationsförsörjning eller publicering.

Vad tror du ska bli roligast med ditt nya jobb?
Att samarbeta med alla professionella och initiativrika – och trevliga – kollegor! Och att lära känna SLU närmare såklart.

Vilken roll vill du att biblioteket ska fylla inom SLU?
Vetenskapliga bibliotek har en förmåga att fungera övergripande inom universiteten med generella tjänster och kompetenser för utbildning, forskning och samverkan. Biblioteket stödjer också på ett individuellt plan genom vara en partner för forskarna. Allt för att bidra till ökad kvalitet och därmed ökad nytta!

Hur tror du att SLU biblioteket kan göra skillnad på SLU?
– En fråga som ligger i (fram)tiden – biblioteket kan bidra till arbetet med Open Science/Öppen vetenskap för att därmed stödja forskning, samverkan och innovation.

Malin Jenslin, chef för Internt stöd – samordning och utveckling

Malin Jenslin. Foto: Kitte Dahrén

Vad är det första du ska ta tag i som ny avdelningschef på SLU-biblioteket?
Jag vill börja med att lära känna mina medarbetare, förstå hur biblioteket och SLU fungerar.

Vad kan du ta med dig för erfarenheter in i din nya roll på SLU?
Jag hoppas att mina erfarenheter av att arbetat med användarcentrade metoder ska komma till nytta.  Det handlar om att utifrån användarnas behov, och i linje med verksamhetens satsningar, prioritera och höja kvalitén på en organisations tjänsteutbud.

Vad tror du ska bli roligast med ditt nya jobb?
Många saker, allt från att få massa nya kollegor till att få en inblick i för mig nya forskningsområden som känns viktiga och angelägna. Det blir också spännande att få jobba på ett så avlångt universitet som ger mig möjlighet att arbeta från norr till söder.

Vilken roll vill du att biblioteket ska fylla inom SLU?
– Att biblioteket underlättar och ger mervärde för forskare och studenter i deras arbetsprocesser genom att hela tiden ha deras perspektiv i fokus och utifrån det skapa relevanta tjänster och service.

26 maj 2017 14

Twitter

RT @SLUmiljoanalys: Hur firar du den biologiska mångfalden? Några tips från #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/L… @_SLU via Twitter 5 timmar sedan
Magrare foder till dikor på stall: Ensilerad rörflen gav lovande resultat. https://t.co/qVavU4Sf6o https://t.co/y5tCo3IsiG @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning, enligt en studie som också tyder på att framtida klimateffek… https://t.co/4iDhVp2Lp6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Den 29 maj inviger RISE testbädd för digitaliserat jordbruk i Uppsala. Vi hoppas att du vill vara med. Testbädden ä… https://t.co/Yg9NprHgQy @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Nya SLU-professorer föreläser i Umeå 24 maj. Om teknik och planering för framtidens skogsskötsel, och om läkemedels… https://t.co/8XgjKQRvJq @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Var med och fira den biologiska mångfalden! Här tipsar #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/Lp… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan