25 år med livsmedelsvetenskap
Institutionen för livsmedelsvetenskap 1990: Roger Andersson, Åse Lundh, Anders Andrén och Per Åman är fortfarande verksamma. I år firar institutionen 25 år! Arkivbild, LMV

25 år med livsmedelsvetenskap

Text: Li Gessbo Publicerad: 16 oktober 2015
Innan 1990 fanns inte ämnet livsmedelsvetenskap vid SLU. Idag har forskning inom ämnet en stor betydelse för utvecklingen av goda, funktionella och hälsosamma livsmedel. Vi gratulerar institutionen för livsmedelsvetenskap vid SLU som fyller 25 år!

För 25 år sen bildades institutionen för livsmedelsvetenskap vid SLU och samlade forskning som tidigare varit utspridd på andra institutioner. Verksamheten kom bland annat från Kemi, Husdjursförädling (inklusive personal vid försöksslakteriet på Farmek) och Husdjurens utfodring och vård (mjölkproduktlära och fodermedelskemi).

– Innan institutionen bildades fanns inte heller livsmedelsvetenskap som ämne vid SLU, säger Anders Andrén, professor emeritus i mjölkproduktlära och en av fyra kollegor som fortfarande är verksamma vid institutionen sedan starten 1990.

Idag bedriver institutionen forskning inom ramen för fyra ämnesområden: vegetabiliska livsmedel, animaliska livsmedel, bioaktiva ämnen samt strukturer och egenskaper hos livsmedel.

– Livsmedelsvetenskap handlar om att tillämpa grundvetenskaperna för att karaktärisera och optimera smak, funktionalitet och hälsoeffekter hos livsmedlen samt för att öka kunskapen om hur till exempel hantering och lagring kan påverka livsmedlets kvalitet, säger Lena Dimberg, professor i vegetabiliska livsmedel och prefekt vid institutionen.

Lena Dimberg och Anders Andrén berättar om institutionen för livsmedelsvetenskap som fyller 25 år.

Lena Dimberg och Anders Andrén berättar om institutionen för livsmedelsvetenskap som fyller 25 år. Foto: Li Gessbo, SLU

Förändring och framgång

Efter krigsåren, när fokus i livsmedelsproduktionen låg på att producera tillräckliga mängder livsmedel, skedde ett paradigmskifte under 70- och 80-talen då istället kvalitetsaspekter hos mat kom att få större betydelse. Dåvarande rektor Mårten Carlsson och universitetsdirektör Görel Oscarsson insåg tidigt behovet av att samla livsmedelsverksamheten vid SLU. De stöttade professor emeritus Per Åman samt framlidne professor Lennart Björck  i planeringen av en ny institution.

Den 1 juli 1990 startade verksamheten vid den nya institutionen för livsmedelsvetenskap. Då handlade forskningen mest om råvarukvalitet och dess koppling till primärproduktionen.

– Då kunde det handla om hur kons arvsanlag påverkade egenskaperna hos filmjölk och ost eller hur djurets hantering före slakt kunde påverka köttkvaliteten. Idag tittar vi mer på kvalitets- och hälsoegenskaper hos den färdiga produkten. Vi intresserar oss också för nya livsmedelsråvaror, som till exempel insekter som proteinkälla och ingrediens i livsmedel, säger Lena.

En av institutionens mest framstående forskare är professor emeritus Per Åman. Den 19 oktober tog han emot spannmålsforskningens finaste pris, Thomas Burr Osborne Medal, i Minneapolis, USA. Han är en av SLU:s mest citerade forskare och har tidigare tilldelats SLU:s stora förtjänstmedalj samt A.W. Bergstens pris av KSLA.

Med sikte mot framtiden

Utbildningen agronom-livsmedel startade redan 1989 och många livsmedelsagronomer har framstående positioner i både näringsliv och vid olika myndigheter.

– Nu läser studenterna lite mer om näringslära och matens betydelse för vår hälsa, men grunderna i utbildningen är desamma som då och arbetsmarknaden för våra livsmedelsagronomer ser fortsatt ljus ut. Sedan institutionen bildades har vi utbildat cirka 300 livsmedelsagronomer och 100 doktorer i livsmedelsvetenskap, säger Lena.

Det blir allt viktigare för allt fler med en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel, och med livsmedel som inte belastar vare sig miljö eller hälsa. Det är även viktigt att det finns en fortsatt produktion och förädling av livsmedel i Sverige. Verksamheten vid institutionen för livsmedelsvetenskap spelar en avgörande roll för att ta fram ny kunskap som gynnar samhällets behov och som även kan lägga grund för innovationer.

– Vi blickar framåt, ser nya möjligheter inom livsmedelsområdet, och söker just nu en postdok, en samverkanslektor och en administratör. Vi är dessutom precis klara med rekryteringen av en ny doktorand och fler är på väg in under hösten, säger Lena.

Först på agendan står 25-årsfirandet den 4 november med dryga hundratalet inbjudna gäster – med både bakåt- och framåtblickar!

Fakta

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Institutionen bildades 1990. Fyra personer som var med då är fortfarande verksamma: Roger Andersson, professor i vegetabiliska livsmedel, Åse Lundh, professor i animaliska livsmedel, Anders Andrén, professor emeritus i mjölkproduktlära samt Per Åman, professor emeritus i växtproduktlära.

Institutionen finns i BioCentrum, SLU, Uppsala.
16 oktober 2015 12

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan