3 M – Möte Med Medarbetaren
Bruno Santesson på institutionen för stad och land på Ultuna.. Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.

3 M – Möte Med Medarbetaren

Text: Mårten Granert Publicerad: 15 september 2020
Bruno Santesson är landskaps-arkitekt och chef för avdelningen för landskapsarkitektur vid institutionen för stad och land på SLU Ultuna. Avdelningen bedriver forskning, samverkan med samhället och undervisning för i huvudsak landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsstudenter.

Vad gör du på jobbet?
– Jag undervisar i landskapsarkitektur och fungerar sedan fyra år som avdelningschef för en relativt stor avdelning med omkring 60 medarbetare. För mig handlar landskapsarkitektur om att bidra till att skapa så god utemiljö för så många människor som möjligt. Landskapsarkitekten har en central roll i arbetet med att skapa attraktiva utemiljöer och samhällsnyttan ligger i att planera och formge funktionella, attraktiva, jämställda och trygga utemiljöer. Den pågående Coronapandemin påverkar också hur vi använder det offentliga rummet utomhus och här kan god landskapsarkitektur verkligen bidra till att skapa hållbara och attraktiva stadsrum!

Hur länge har du arbetat på SLU?
– Sedan 2012.

Vad tycker du är roligast?
– Mina arbetsuppgifter är oftast varierande och intressanta. Genom plattformen SLU Landskap samverkar vi exempelvis tvärinstitutionellt inom SLU i frågor relaterade till landskapsarkitektur. Som nätverk (med institutioner i Alnarp och Ultuna) utgör SLU Landskap en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa, och drygt 20 procent av SLU:s totala undervisningsvolym sker vid institutioner knutna till SLU Landskap. Sammantaget skapar det unika förutsättningar för samverkan, forskning och utbildning, vilket är både spännande och roligt!

Har du något som går att likna vid Pest & Pina?
– Nej, egentligen inte. Men jag kan uppleva det frustrerande när tiden inte riktigt räcker till det man planerat att göra.

Vilka dagar är bäst?
– Alla mina medarbetare har en positiv attityd och gör ett fantastiskt arbete varje dag! När stämningen är på topp bland kollegorna, och man får ta del av studenternas kreativa arbeten vid exempelvis seminarier och presentationer, då är det en riktigt bra dag.

Vad är viktigast, anser du, på jobbet? (arbetsmiljö, kollegor, bra chef, etc)
– Meningsfulla arbetsuppgifter och en bra arbetsmiljö tror jag är en förutsättning för att trivas på jobbet. En bra balans mellan arbete och fritid, liksom den sociala miljön på jobbet är också viktigt. Även om mycket av detta nu utmanas genom restriktioner som följer pandemin, tror och hoppas jag att vi snart är tillbaka till en mer ”normal” situation på jobbet!

15 september 2020 16
Ny led-belysning i Lövstaladugården

Ny led-belysning i Lövstaladugården

Varde ljus Försämrad arbetsmiljö och höga underhållskostnader är några av orsakerna till att lysrörsbelysningen nu byts ut till led-belysning i koladugården på Lövsta forskningscentrum. Installationen blir klar i början av november. Led-belysning har lägre energiåtgång och längre brinntid jämfört med lysrör. Korna tycker om ljus men vill ha mörkare på natten för att trivas och få en bra produktion. Det visar SLU:s egen forskning.
26 oktober 2020 1

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 2 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 2 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 2 månad sedan