3 M – Möte Med Medarbetaren
Foto: Ulf Renberg

3 M – Möte Med Medarbetaren

Text: Mårten Granert Publicerad: 4 maj 2021
Ulf Renberg är institutionsadministratör på institutionen för skogens ekologi och skötsel i Umeå. Ulf arbetar bland annat med att nyanställda och stipendiater ska finna sig till rätta på SLU och hjälpa dem med praktiska saker. I år firar han tioårsjubileum på SLU.

Vad gör du på jobbet?
– Jag är anställd som institutionsadministratör och arbetar framförallt med personalfrågor. Jag är inblandad i allt arbete inför en nyanställning. Till exempel så hjälper jag till vid annonsering, behjälplig vid ansökning om uppehållstillstånd för anställda och stipendiater från tredje land. Jag introducerar ny personal, samt är deras bollplank i praktiska frågor både inför och efter deras start på SLU. Vidare innebär mitt arbete att ge information och svara på frågor om sjukrapportering, semesteransökningar, förmåner samt allmänna anställningsfrågor. Jag granskar också reseräkningar och sitter med som representant i ledningsgruppen. Givetvis tillkommer också andra arbetsuppgifter som hör till min anställning.

Hur länge har du arbetat på SLU?
– Jag firar tioårsjubileum i augusti eftersom jag började på SLU 2011.

Vad tycker du är roligast?
– Att få arbeta med service och att få hjälpa ny personal med allt praktiskt som det innebär att komma till ett nytt land. Jag är redan från ett tidigt stadium inblandad i praktiska frågor som behöver ordnas innan de kommer till Sverige. Efter deras ankomst och start på SLU försöker jag underlätta och hjälpa dem så att de får en bra och framgångsrik tid på SLU i Umeå. Vår institution skogens ekologi och skötsel i Umeå är en väldigt internationell arbetsplats med personal från ett 30-tal olika länder, vilket gör att jag får träffa och hjälpa människor från många olika länder och kulturer. Det här är så klart väldigt berikade och roligt.

Har du något som kan liknas vid Pest & Pina?
Det skulle väl i så fall bara att den statliga universitetsapparaten ibland kan vara tungrodd och omständlig.

Vilka dagar är bäst?
– Fantastiska dagar nu när våren är här och att ljuset har återvänt. Arbetsmässigt är det då jag känner mig nöjd att nya medarbetare kommit in i verksamheten på ett bra sätt och verkar trivas på vår institution. Det är givetvis också kul de dagar man får positiv feedback på ett arbete man gjort, service man gett eller ett problem som man har löst.

Vad är viktigast, anser du, på jobbet?
Att våra medarbetare trivs bra på vår institution och på SLU. Förhoppningsvis sprids ryktet om en bra arbetsmiljö och gör att SLU:s och vår institutions varumärke stärks.

4 maj 2021 5
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 2 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 8 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 8 månad sedan