3M – Möte Med Medarbetaren

Text: Lovisa Jones Publicerad: 16 april 2019
Denis Avdic är fakultetshandläggare vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap. Han uppskattar variationen i sitt arbete och tycker om problemlösning, särskilt i de fall när han får möjlighet att gräva ner sig i juridiken.

Vad gör du på jobbet?

– Förutom att koordinera fakultetens dekanbeslut ser jag till att vi följer delegationsordningen. Delegationsordningen talar om vad vi som fakultet har för rättigheter och inom vilka områden vi ska fatta beslut. I och med att vi vid årsskiftet gick in i en ny mandatperiod skulle den gamla uppdateras och jag presenterade nyligen det slutliga dokumentet inför fakultetsnämnden och väntar just nu på att protokollet ska justeras. Därefter är det mitt ansvar att se till att dokumentet uppdateras i förhållande till rektor och styrelsens respektive delegationsordningar, och fungera som ett bollplank för fakultetens medarbetare i frågor som rör dessa.

Foto: Lovisa Jones

Jag sitter också som sekreterare i prefektgruppen som träffas en gång per månad samt arbetar med administrering och handläggning i EU-projektet Protecta 2018–2022 och fakultetens lärarförslagsnämnd (LFN). Fördubblingsprojektet som pågår på SLU innebär att vi kommer att behöva anställa flera lärare. I LFN diskuterar vi utlysningar till lärar- och lektor- och professorstjänster och de anställningsförslag som kommer in. Dessa processer är omfattande och kan ta lång tid, upp till 1-1 ½ år. Men samtidigt är det otroligt varierande, vilket jag gillar. Arbetet blir sällan monotont och jag får ha mycket interna och externa kontakter, med alltifrån dekanen och ledamöter i de olika grupperna och nämnderna, till sakkunniga och sökande till de olika tjänsterna.

Hur länge har du arbetat på SLU?

– Jag började på SLU i september 2018, efter att ha avslutat en anställning som asylhandläggare på Migrationsverket. Dessförinnan jobbade jag som säljare. Efter studier i rättsvetenskap och juridik blev jag intresserad av offentlig rätt och myndighetsjuridik och då bestämde jag mig för att byta bana. Juridiken har givit mig en systematik och metod som är väldigt användbar i mitt nuvarande arbete, när jag ska hitta svar på olika problem och frågor som dyker upp gällande myndighetsutövning t ex vid läraranställningar.

Vad tycker du är roligast?

– Jag har väldigt varierande uppgifter med många bollar i luften och vet aldrig hur dagen kommer att sluta. Det tycker jag är spännande och utvecklande. Jag trivs också väldigt bra med mina kollegor och i miljön här i Alnarp. Det är helt enkelt roligt att gå till jobbet!

Har du något som kan liknas vid Pest & Pina?

– Jag känner mig fortfarande relativt ny, så jag har nog inte kommit dit än där jag funderar kring vad jag kan utveckla eller vilka uppgifter som är tråkiga. Det skulle kanske vara vissa processer, som tar väldigt lång tid, och att de på sikt skulle kunna förkortas.

Vilka dagar är bäst?

– En bra dag är när jag ställs inför en fråga eller ett problem som vi kanske inte stött på tidigare och som innebär att jag får grotta ner mig i havet av paragrafer och besluten från överklagandenämnden (ÖNH). Då sätts mina kunskaper på prov. Det handlar inte alltid om att komma fram till ett konkret svar, utan snarare att göra bedömningar. Vi bollar ofta fram och tillbaka i olika frågor och försöker komma fram till en rimlig slutsats. Ofta vet man inte hur den kommer att se ut förrän den testats i domstol.

Vad är viktigast, anser du, på jobbet?

– Det viktigaste är en kombination av både god arbetsmiljö, bra kollegor och bra ledning. Men det är också viktigt med personlig utveckling, och att jag känner att jag utvecklar min kunskap och kompetens, om än i små steg.

Fakta

Delegationsordningen

Delegationsordningen är fakultetens rättsliga styrdokument. Den talar om hur och var beslut fattas inom SLU:s organisation. Rektors- och styrelsens delegationsordningar sätter ramarna för fakulteternas delegationsordningar. Universitetsadministrationen delegerar ansvar till de olika administrativa avdelningarna som exempelvis personalavdelningen. SLU:s fyra fakulteter har sin respektive delegationsordningar.

16 april 2019 6

Twitter

RT @SLUmiljoanalys: Hur firar du den biologiska mångfalden? Några tips från #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/L… @_SLU via Twitter 11 timmar sedan
Magrare foder till dikor på stall: Ensilerad rörflen gav lovande resultat. https://t.co/qVavU4Sf6o https://t.co/y5tCo3IsiG @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning, enligt en studie som också tyder på att framtida klimateffek… https://t.co/4iDhVp2Lp6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Den 29 maj inviger RISE testbädd för digitaliserat jordbruk i Uppsala. Vi hoppas att du vill vara med. Testbädden ä… https://t.co/Yg9NprHgQy @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Nya SLU-professorer föreläser i Umeå 24 maj. Om teknik och planering för framtidens skogsskötsel, och om läkemedels… https://t.co/8XgjKQRvJq @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Var med och fira den biologiska mångfalden! Här tipsar #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/Lp… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan