3M – Möte Med Medarbetaren
Karin Wallin, medarbetare i Skara. Foto: Vanja Sandgren

3M – Möte Med Medarbetaren

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 25 maj 2018
Karin Wallin är försökstekniker och miljösamordnare vid SLU i Skara. Nöt- och lammkött, ordning och reda i labbet och variation i arbetet gör att Karin trivs på jobbet.

Vad gör du på jobbet?
– Jag jobbar med forskning inom nöt- och lammköttsproduktion och reser bland annat runt på slakterier och styckningsanläggningar för att samla in prover till forskarna. Just nu jobbar jag också med en distanskurs som heter Marknadsinriktad nötköttsproduktion och som börjar till hösten. Jag planerar till exempel kursupplägg och studiebesök för deltagarna. Jag ansvarar också för att det är ordning och reda i vårt labb på SLU i Skara. Som miljösamordnare arbetar jag för hela orten Skara. Jag får bra inblick i alla verksamheter eftersom jag har en samordnande roll.

Hur länge har du arbetat på SLU?
– Jag började 2002 efter att ha studerat till Agrotekniker på BYS, Biologiska Yrkeshögskolan. Jag gjorde LIA-projekt (lärande i arbete) på SLU och fick därefter jobb på Götala nöt- och lammköttscentrum, i dag jobbar jag på institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU campus.

Vad tycker du är roligast?
– Att få komma ut till olika verksamheter som slakterier och lantbruk med olika verksamhetsinriktningar för att samla in prover till forskarna som bearbetar resultaten som sedan går tillbaka till lantbrukarna.

– Som miljösamordnare inom SLU:s miljöledningssystem är det roligt att få kontakt med SLU:s många verksamheter, att förstå hur vi kan påverka vår miljö med att göra rätt val av inköp, och resor m.m. Att skapa miljömål som uppfylls och på så vis känna att jag och mina medarbetare bidrar till en bättre miljö.

Har du något som går att likna vid Pest & Pina?
– Känslan av att ständigt behöva försvara verksamheten i Skara. Men trots att vi har upplevt nedskärningar i cykler genom åren, från blomstrande verksamhet till kapad, har vi ändå en god sammanhållning och reser oss, vi-känslan är stark! Det är inte roligt att få höra från t.ex. lantbrukarna jag besöker att ”Va, finns SLU kvar i Skara?”.

Vilka dagar är bäst?
– Alla dagar! Jag är glad när jag kommer till jobbet och lika glad när jag går härifrån! Och att skratta tillsammans med mina arbetskamrater betyder mycket.

Vad är viktigast, anser du, på jobbet? (arbetsmiljö, bra kolleger, chef etc.)
– Det är svårt att sätta fingret på, jag har allt. Men tycker om att ha variation i mina uppgifter. Och att jag kan leva nära lantbruket, jag har gård hemma där jag har djurkontakten, att ha utrymme till det. Att ha en bra ledning som tillåter egna initiativ! Ett sådant är vårt nätverk av försökstekniker, vi är nio tekniker från samtliga verksamhetsområden vid SLU i Skara som träffas regelbundet för att diskutera vilka forskningsförsök som är på gång, arbetsbehov etc. samt åker på studieresor för att träffa andra tekniker i landet. Vi har bland annat besökt Asa forskningsstation utanför Växjö och Lövsta forskningscentrum.

 

25 maj 2018 3
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan