3M – Möte Med Medarbetaren

3M – Möte Med Medarbetaren

Text: Mårten Granert Publicerad: 7 november 2018
Jorge André jobbar i ett av SLU:s mer spektakulära hus: Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum i Uppsala. Jorge arbetar där som laboratorieingenjör. Det bästa han vet är att se den process som studenterna genomgår och hur de blir problemlösare.

Vad gör du på jobbet?
– Jag jobbar som laboratorieingenjör vid institution för husdjurens utfodring och vård

Hur länge har du arbetat på SLU?
– Jag har jobbat på SLU sedan 2009

Vad tycker du är roligast?
– I första hand att se studenternas utveckling är fantastik. Det är rolig att se den mognadsprocess i hur de tänker som problemlösare. Metodutveckling är alltid utmanande och rolig.

Har du något som går att likna vid Pest & Pina?
– Jag har inte direkt något som är markant men det kan ibland uppstå tekniska problem på ett laboratorium som kan göra dagen lite tråkigare, men det ordnar sig alltid.

Vilka dagar är bäst?
– När allting funkar på ett smidigt sätt.

Vad är viktigast, anser du, på jobbet
– Arbetsmiljö. När gäller lokaler sitter jag på VHC [Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum] som är en fantastik byggnad och det är jag tacksam för. Men det är kollegor och studenter som göra att det rolig att jobba på SLU. Bra Humör är viktig för mig, ett gott skatt tillsammans med kollegorna på jobbet är alltid en bonus.

Foto: Nils Ewald, SLU

7 november 2018
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

Trängsel får majsplantan att aktivera försvaret, vilken gör den mindre lockande för bladlöss. Dessutom avger den do… https://t.co/yyoybAfSbd @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatsmart företagsledning i fokus på Alnarpskonferensen 2019 https://t.co/7deaN9aYRY https://t.co/oVf3ysw1nl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar och idag finns stora kunskapsluck… https://t.co/VSukQmZJxo @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Storsatsning på skogsforskning vid SLU. https://t.co/JlGvfu1ltE https://t.co/y95EfznVzm @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Är kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning de värden som är mest sårbara när klimatet förändra… https://t.co/C2oBMX6MN7 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt, enligt ny avhandling från SLU. https://t.co/MZNdMOorQT https://t.co/xpJ4LTH9Oe @_SLU via Twitter 4 dagar sedan