3M – Möte Med Medarbetaren

3M – Möte Med Medarbetaren

Text: Mårten Granert Publicerad: 7 november 2018
Jorge André jobbar i ett av SLU:s mer spektakulära hus: Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum i Uppsala. Jorge arbetar där som laboratorieingenjör. Det bästa han vet är att se den process som studenterna genomgår och hur de blir problemlösare.

Vad gör du på jobbet?
– Jag jobbar som laboratorieingenjör vid institution för husdjurens utfodring och vård

Hur länge har du arbetat på SLU?
– Jag har jobbat på SLU sedan 2009

Vad tycker du är roligast?
– I första hand att se studenternas utveckling är fantastik. Det är rolig att se den mognadsprocess i hur de tänker som problemlösare. Metodutveckling är alltid utmanande och rolig.

Har du något som går att likna vid Pest & Pina?
– Jag har inte direkt något som är markant men det kan ibland uppstå tekniska problem på ett laboratorium som kan göra dagen lite tråkigare, men det ordnar sig alltid.

Vilka dagar är bäst?
– När allting funkar på ett smidigt sätt.

Vad är viktigast, anser du, på jobbet
– Arbetsmiljö. När gäller lokaler sitter jag på VHC [Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum] som är en fantastik byggnad och det är jag tacksam för. Men det är kollegor och studenter som göra att det rolig att jobba på SLU. Bra Humör är viktig för mig, ett gott skatt tillsammans med kollegorna på jobbet är alltid en bonus.

Foto: Nils Ewald, SLU

7 november 2018
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan