Akronymer/Acronyms

Text: Eva-Marie Ek Publicerad: 3 mars 2017
Språkpolisen hjälper till! I språkspalten får du tips och råd om vad du ska tänka på när du skriver. Både på svenska och engelska. The grammar police are here to help! Get writing tips for English and Swedish in our regular language column.

Akronymer

För svenska finns regler för hur akronymer – initialförkortningar – ska skrivas.

En akronym kan antingen utläsas bokstav för bokstav eller som ett ord. Om den utläses bokstav för bokstav skrivs den med stora bokstäver: SLU, EU, FN.

En akronym som utläses som ett ord skrivs med små bokstäver: laser, radar, pin. Om en sådan akronym är ett egennamn har den stor begynnelsebokstav: Saco, Bir, Nex. Ett undantag från denna regel är författningar. Där skrivs akronymer normalt med stora bokstäver, till exempel PUL (personuppgiftslagen).

De enda akronymer där versaler och gemener växlar är vissa egennamn och enheter: pH, kWh, Pa. Undvik att mynta nya akronymer av den typen.

Akronymer skrivs alltid utan punkt. Förklara alltid en akronym första gången den används i en text genom att sätta antingen akronymen eller hela ordet/frasen inom parentes: SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) ELLER Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

 

Summary in English

Acronyms

An acronym is an abbreviation from the initial components in a name or phrase. For English, some style guides recommend all caps for acronyms, while some use caps for acronyms shorter than three letters (or four, or five!).

In the SLU style guide, we follow the recommendation in the BBC style guide – case is determined by pronunciation, the same rule as for Swedish. Too many capitals can affect readability, and this rule keeps them to a minimum.

An acronym can either be pronounced as the individual letters or as a word. If it is pronounced as the individual letters, use all caps: SLU, EU, UN.

If an acronym is pronounced as a word, use lowercase: laser, radar, pin. For proper names, use initial caps: Saco, Bir, Nex.

The only cases where you mix uppercase and lowercase is for certain units and proper names: pH, kWh, Pa. Avoid coining new acronyms like this.

Do not use full points in acronyms. Always explain an acronym by putting either the acronym or the full phrase in brackets at first mention: SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) OR the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU).

3 mars 2017 3
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 13 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 14 dagar sedan