Akronymer/Acronyms

Text: Eva-Marie Ek Publicerad: 3 mars 2017
Språkpolisen hjälper till! I språkspalten får du tips och råd om vad du ska tänka på när du skriver. Både på svenska och engelska. The grammar police are here to help! Get writing tips for English and Swedish in our regular language column.

Akronymer

För svenska finns regler för hur akronymer – initialförkortningar – ska skrivas.

En akronym kan antingen utläsas bokstav för bokstav eller som ett ord. Om den utläses bokstav för bokstav skrivs den med stora bokstäver: SLU, EU, FN.

En akronym som utläses som ett ord skrivs med små bokstäver: laser, radar, pin. Om en sådan akronym är ett egennamn har den stor begynnelsebokstav: Saco, Bir, Nex. Ett undantag från denna regel är författningar. Där skrivs akronymer normalt med stora bokstäver, till exempel PUL (personuppgiftslagen).

De enda akronymer där versaler och gemener växlar är vissa egennamn och enheter: pH, kWh, Pa. Undvik att mynta nya akronymer av den typen.

Akronymer skrivs alltid utan punkt. Förklara alltid en akronym första gången den används i en text genom att sätta antingen akronymen eller hela ordet/frasen inom parentes: SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) ELLER Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

 

Summary in English

Acronyms

An acronym is an abbreviation from the initial components in a name or phrase. For English, some style guides recommend all caps for acronyms, while some use caps for acronyms shorter than three letters (or four, or five!).

In the SLU style guide, we follow the recommendation in the BBC style guide – case is determined by pronunciation, the same rule as for Swedish. Too many capitals can affect readability, and this rule keeps them to a minimum.

An acronym can either be pronounced as the individual letters or as a word. If it is pronounced as the individual letters, use all caps: SLU, EU, UN.

If an acronym is pronounced as a word, use lowercase: laser, radar, pin. For proper names, use initial caps: Saco, Bir, Nex.

The only cases where you mix uppercase and lowercase is for certain units and proper names: pH, kWh, Pa. Avoid coining new acronyms like this.

Do not use full points in acronyms. Always explain an acronym by putting either the acronym or the full phrase in brackets at first mention: SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) OR the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU).

3 mars 2017 3
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan