Akronymer/Acronyms

Text: Eva-Marie Ek Publicerad: 3 mars 2017
Språkpolisen hjälper till! I språkspalten får du tips och råd om vad du ska tänka på när du skriver. Både på svenska och engelska. The grammar police are here to help! Get writing tips for English and Swedish in our regular language column.

Akronymer

För svenska finns regler för hur akronymer – initialförkortningar – ska skrivas.

En akronym kan antingen utläsas bokstav för bokstav eller som ett ord. Om den utläses bokstav för bokstav skrivs den med stora bokstäver: SLU, EU, FN.

En akronym som utläses som ett ord skrivs med små bokstäver: laser, radar, pin. Om en sådan akronym är ett egennamn har den stor begynnelsebokstav: Saco, Bir, Nex. Ett undantag från denna regel är författningar. Där skrivs akronymer normalt med stora bokstäver, till exempel PUL (personuppgiftslagen).

De enda akronymer där versaler och gemener växlar är vissa egennamn och enheter: pH, kWh, Pa. Undvik att mynta nya akronymer av den typen.

Akronymer skrivs alltid utan punkt. Förklara alltid en akronym första gången den används i en text genom att sätta antingen akronymen eller hela ordet/frasen inom parentes: SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) ELLER Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

 

Summary in English

Acronyms

An acronym is an abbreviation from the initial components in a name or phrase. For English, some style guides recommend all caps for acronyms, while some use caps for acronyms shorter than three letters (or four, or five!).

In the SLU style guide, we follow the recommendation in the BBC style guide – case is determined by pronunciation, the same rule as for Swedish. Too many capitals can affect readability, and this rule keeps them to a minimum.

An acronym can either be pronounced as the individual letters or as a word. If it is pronounced as the individual letters, use all caps: SLU, EU, UN.

If an acronym is pronounced as a word, use lowercase: laser, radar, pin. For proper names, use initial caps: Saco, Bir, Nex.

The only cases where you mix uppercase and lowercase is for certain units and proper names: pH, kWh, Pa. Avoid coining new acronyms like this.

Do not use full points in acronyms. Always explain an acronym by putting either the acronym or the full phrase in brackets at first mention: SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) OR the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU).

3 mars 2017 3

Twitter

Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/QquMjmQzSf @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Oklart om lagskydd för vilda djur https://t.co/lWt509PYRH @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Halmfoder ger inte hästar magsår https://t.co/LP52QuV5Ne https://t.co/Wg5RMXmJJe @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Liksom mikroskope… https://t.co/2BBdJrCnFD @_SLU via Twitter 7 dagar sedan