Alla pratar om studentrekrytering

Alla pratar om studentrekrytering

Text: Jonathan Sohl Publicerad: 26 april 2016
Vad gör studentrekryteringen på SLU? Det här rekryteringsåret har vi gjort mer än vanligt. Och många som intresserar sig för att det ska gå bra för SLU:s utbildningar, vilket är både roligt och nödvändigt.

Vår utmaning hittills är att få tydligt avgränsade resurser att räcka till så mycket gensvar och effekt som möjligt, oavsett aktivitet eller kanal. Det är säkert en utmaning för oss alla, oavsett arbete, men det läget innebär att vi måste både vara smarta och effektiva.

Vad har vi gjort det senaste rekryteringsåret?

(Ett år som brukar sätta igång på allvar i augusti).

Vi har bland annat uppdaterat SLU:s monter, programkatalog och studentrekryteringens uttryck för att ge ett modernt intryck som ändå har kvar kopplingen till det organiska.

I år borde många också märkt att vi levererat en rekryteringskampanj för våra utbildningar som börjar på grundnivå och på svenska. Vi kallar den Sanningen om SLU och den är baserad på ett antal ambassadörsfilmer och en kampanjsida som vi hoppas ska förtydliga SLU:s utbildningar.

Det har varit en intensiv resa med workshop, idéer och kontakter med vår upphandlade digitala byrå Phosworks, som stått för filmer och utseende på kampanjwebb. Det har gått fort sedan septembers rektorsbeslut som gav oss finansieringen, fram till att kampanjen gick live strax innan anmälan till höstterminen 2016 öppnade nu den 15 mars.

Allt sammantaget resulterade det i hittills fem filmer/minidokumentärer om olika utbildningar.

Till de filmerna har vi också kopplat en digital marknadsföringskampanj för att nå fram till målgruppen. Marknadsföringen görs med hjälp av rena reklamfilmer i sociala kanaler som vi vet har en hög koncentration av ungdomar i rätt målgrupp, vilket innebär 18-25 åringar på Google, Youtube och delvis Facebook. Reklamfilmerna har en mer provocerande och förhoppningsvis humoristiskt uttryck av en enkel anledning: det är effektsökeri för att slå igenom bruset. Vilket är något av det svåraste vi gör idag.

Och givetvis fick filmerna en tydlig effekt, med både positiva och negativa kommentarer. Vi förväntade oss givetvis inte att alla skulle tycka om reklamfilmerna, men tror fortsatt att SLU måste vara modigt för att kunna försörja en viktig och allt mer avancerad bransch med framtidens kompetens.

Resultat

Onsdag 9 mars lanserades rekryteringskampanjen ”sanningen om SLU” mot huvudmålgruppen ungdomar 18-25 år med en förhoppning om att några av de som ser den ska bli intresserade av SLU:s utbildningar och vad universitetet gör.

Statistik

Totalt hade sajten 16 956 unika besökare och en genomsnittlig sessionslängd på 00:17 min. Andelen nya besökare var 71,4 procent och återkommande besökare 28,6 procent. 42,5 procent av de totala besöken gjordes från en mobiltelefon, 40 procent från en läsplatta och 17,5 procent från en bärbar eller stationär dator.

28,2 procent av de totala besöken gjordes från Stockholms län, 15,5 procent från Västra Götaland och 13,5 procent från Skåne, dvs. majoriteten av besökarna kommer från de storstadsregioner som historiskt inte varit SLU:s naturliga upptagningsområden, även om det har skiftat något de senaste åren.

Det absolut mest betydelsefulla trafikkällan har varit Google cpc, d.v.s., bannerannonsering och retargeting mot målgruppen 18-25 år på Google. Ca 84 procent av det totala antalet besök kan härledas till denna källa. 1288 unika besökare (7,8 procent) är så kallad direkttrafik där länken sanningen.slu.se har skrivit i url:en. Statistiken är en effekt av länkar från filmerna och att samtliga SYV i Sverige och ett antal utvalda gymnasieskolor i Mälardalen har fått informationsmail och fysiska kampanjaffischer med url:en utskriven.

Som besökare på sajten har man förutom att kunna ta till sig information om utbildningarna även haft möjlighet att ta del av några av SLU:s ambassadörer. I ett första läge har filmer producerats och publicerats för utbildningarna jägmästare, agronom livsmedel, agronom mark/växt, hortonom och landskapsarkitekt. Filmerna är 2,5 till 3 minuter långa och har trots att de är relativt långa haft stor andel genomsnittlig procent som visats på Youtube och kampanjsiten.

Visningsstatistik Youtube:

Visningar = besökare har sett mer än 30 sekunder av filmen.

  • Jägmästare (Elin): 34 985 visningar, genomsnittlig visningslängd 1:48/genomsnittlig procent som visats 57 procent och 15 delningar.
  • Agronom livsmedel (Sofia): 34 467 visningar, genomsnittlig visningslängd 1:56/genomsnittlig procent som visats 56 procent och 19 delningar.
  • Agronom mark/växt (Erik, producerades och publicerades senare än de övriga): 19 347 visningar, genomsnittlig visningslängd 1:48/genomsnittlig procent som visats 66 procent och 10 delningar.
  • Hortonom (Anna): 22 581 visningar, genomsnittlig visningslängd 1:34/genomsnittlig procent som visats 54 procent och 6 delningar.
  • Landskapsarkitekt (Nima): 22 831 visningar, genomsnittlig visningslängd 1:32/genomsnittlig procent som visats 65 procent och 7 delningar.

SLU har till skillnad mot flera andra universitet inte arbetat konsekvent över tid med exponering av varumärket och har, på flera år, inte genomfört någon kännedomskampanj som kan ge draghjälp åt rekryteringsarbetet. I en ökande konkurrens spelar varumärket en allt viktigare roll, för att t.ex. rekrytera toppkrafter till universitet och locka ungdomar till utbildningar som ger jobb. Det vill säga öka attraktionskraften hos vårt utbildningsutbud.

Detta ställer stora krav på att rekryteringsaktiviteterna är effektiva, och att centrala insatser samverkar med de som görs av andra delar av SLU.

Sista anmälningsdag 2016

Sista dag för anmälan i tid till program och kurser med start hösten 2016 har passerat. UHR har informerat om att antalet sökanden nationellt minskade från 385 491 (2015) till 376 138 (2016), en minskning med 2,4 procent.

Antal förstahandssökande till våra program har sjunkit med 8,9 procent jämfört med hösten 2015. Tittar vi på totalt antalet sökande är minskningen 8,2 procent. I korthet går det lite sämre än riskgenomsnittet för SLU, men det finns positiva trender också. Flera av programmen som behöver mer uppmärksamhet har ökat. Agronom – livsmedel, agronom – mark/växt och biologi och miljövetenskap ökar.

Det som är riktigt bra med de resultaten är att dessa tre utbildningar annars brukar kannibalisera på varandras anmälda. Vi ser också att, med hortonom som ett olyckligt undantag, alla utbildningar som vi exponerat extra under kampanjen ökat. Ett resultat som pekar på att vi kan påverka intresset med tydlig kommunikation och mer exponering.

Djurutbildningarna har minskat mer än andra om vi tittar på ämnesområden som gått något sämre i år. I absoluta tal tappar t.ex. veterinär 117 förstahandssökanden och djursjukskötare 78 stycken.

Framtidsspaning

Vad gäller rekryteringsarbetet framöver har vi planer på att fortsätta filma ambassadörer för utbildningarna och jobba mer med konceptet kring ämnessorteringar. Kampanjen vi gjort i år ska med viss vidareutveckling och på lång sikt peka ut riktningen för ett uttryck och arbetssätt vi tror på.  Allt för att potentiella studenter enklare ska få en överblick när de är intresserade av en utbildning. Vi ser stora möjligheter med förbättringar som följer med SLU:s nya webb som ska gå live under våren/sommaren.

Det är också intressant att hålla nya strategin i bakhuvudet. Den berör i nuläget utbildning och studentrekrytering på ett väldigt konkret sätt och med högt ställda målsättningar för hur universitet ska erbjuda utbildning och rekryter nya studenter.

 

26 april 2016
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan