Allvarligt tillbud

Text: Olof Bergvall Publicerad: 7 mars 2019
Vattenläckage sedan tidigt 2000-tal, svartmögel och nu brustna takbjälkar. Det så kallade Skogishuset dras med återkommande problem men tack vare en uppmärksam medarbetare har det som kunde bli en större olycka nu undvikits.

En söndag i februari satt en medarbetare i fikarummet på institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå. Hen observerade att det var någon form av damm i luften där hen satt, men tänkte inte mycket mer på det och lämnade fikarummet för att ägna sig åt arbetet en stund.

När hen återvändde en stund senare var det något som inte: Innertaket kändes mycket närmare än vad det gjort tidigare. Något var allvarligt fel.

Så här ska inte en limträbalk se ut. Vad som fått den att knäckas får en utredning visa.Foto: Olof Bergvall, SLU

Göran Ericsson, prefekt vid institutionen, kontaktades och han åkte genast dit. På plats tog han beslutet att spärra av rummet och kontaktade Akademiska Hus. Han såg också till att informera hela personalen så att de visste vad som inträffat under helgen innan de kom till arbetet på måndagen.

Vid en första inspektion av skadorna konstaterades det att kraftiga limträbalkar i husets konstruktion börjat ge vika. Akademiska hus utvidgade undersökningen och fann inga risker någon annanstans i huset.

Inte bara fikarummet drabbat

Vägg i vägg med institutionens fikarum arbetar Helena Königsson i det flitigt anlitade laboratoriet.Helena hade påtalat för Akademiska Hus att det rann in vatten från ytterväggen, ett återkommande problem vid snösmältningen.

Helena Königsson, laboratorieansvarig. Foto: Susanna Bergström, SLU

– Vi har fått flytta delar av laboratoriet till en annan del av huset, då Akademiska hus nu har konstaterat att det är svartmögel i väggen, berättar Helena.

En annan medarbetare vid institutionen berättar att det var problem med inrinnande vatten redan i början av 2000-talet i samma lokal.

– Visst, det åtgärdas varje år, men problemen återkommer, trots reparationer, årligen. När jag kände på väggen var gipset så mjukt att jag kunde sticka in fingret genom väggen, säger Helena.

Det är lätt att tro att det finns ett samband mellan problemen med läckande tak och skador på bjälklaget, men det får en rapport från Akademiska hus utvisa. De uppskattar att arbetet med att reparera taket ska vara klart i slutet av april detta år.

Silvertejp och presenning

Stor uppfinningsrikedom för att leda bort vatten från restaurangens kök.

Och det är inte det enda stället i Skogis-huset där det är problem. Huset, som invigdes 1978, är om- och tillbyggt i flera omgångar sedan dess, de nyaste delarna är från 2012. Det är också där, som det finns tydliga spår att det finns problem med husets skarvar. Under våren 2018 sattes en snillrik konstruktion, bestående av presenningar, silvertejp och plastslangar, upp för att förhindra smältvatten från att läcka in i restaurangen. Dessutom vittnar personal vid olika institutioner vid SLU i Umeå om problem med läckage på flera ställen i huset.

Vad som kunde blivit en allvarlig olycka är nu bara ett avspärrat fikarum.

– Tack och lov har ju ingen blivit skadad. Men vi saknar institutionens hjärta, fikarummet. Det enda positiva med det som har hänt är att vi rör på oss mer under dagarna, då det blivit långt att gå till köket, säger Helena.

Fakta

Vad berodde felet på?

Akademiska Hus  har låtit en konstruktör från WSP utreda orsaken till att taket har gått i brott och om det finns fler delar av taket som är likadant utfört. Resultatet av den utredningen visade på följande kombination av orsaker:

  • Balkarna ligger upplagda på ett urtag i underkant och de är högt utnyttjad just i urtaget.
  • Vissa detaljer var inte utförda enligt de rekommendationer som finns idag i limträhandboken.
  • Urtagen var inte utfört med radie utan snarare en översågning som minskar balkarnas effektiva höjd ytterligare.
  • Balkarna ligger i varierande klimat som tillåter krympsprickor och har ingen ytbehandling som minskar inverkan av fuktvariationer.
  • Urtaget var inte förstärkt.

Akademiska Hus skriver vidare att lyckligtvis finns inte samma upplägg på andra platser. Liknande konstruktioner finns, men på dessa platser är alla urtag i balkar utförda med förstärkning på båda sidor.
Fakta

Hur är det där du jobbar?

Har du upplevt byggnadsrelaterade problem där du jobbar? Läckage, mögel, drag? Dela med dig av dina erfarenheter genom att kommentera artikeln!

 
7 mars 2019 1
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan