Analys av stödfunktionerna vid LTV

Text: Anette Neldestam Publicerad: 18 september 2015
Till skillnad från SLU:s övriga fakulteter har LTV sedan 2007 en modell där även institutionernas administration omfattas av fakultetskansliet. Sedan dess har det pågått en gemensam utvecklingsprocess av alla stödfunktioner i Alnarp.

Fakultetsdirektör Margit Nothnagl startar analysen med kick-off på Loftet i Alnarpsgården.

I september startade en analys av denna modell avseende hur det fungerar med organisation, arbete och effektivitet av alla stödfunktioner i Alnarp. Målet är att identifiera eventuella förbättringsmöjligheter och ge förslag på hur dessa i så fall ska implementeras, men även att ge en god bild av nuvarande situation och kunna utgöra beslutsunderlag för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Analysen genomförs av EY (tidigare Ernest&Young) och kommer att pågå under sju veckor. Det kommer att ske bl a genom djupintervjuer, en enkät samt workshops.

Arbetet beräknas vara klart till i början av november.

18 september 2015 1

Twitter

Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/QquMjmQzSf @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Oklart om lagskydd för vilda djur https://t.co/lWt509PYRH @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Halmfoder ger inte hästar magsår https://t.co/LP52QuV5Ne https://t.co/Wg5RMXmJJe @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Liksom mikroskope… https://t.co/2BBdJrCnFD @_SLU via Twitter 7 dagar sedan