Ändring för förändring
Illustration: Jenny Svennås-Gillner

Ändring för förändring

Text: Kristin Thored Publicerad: 8 februari 2021
I en serie artiklar presenterar anställda och studenter olika sätt som de förändrat, eller vill förändra, sina rutiner för att minska på sin klimatpåverkan. Här ger en av SLU:s miljökoordinatorer ett recept på hur vi kan minska vår miljöpåverkan genom att göra medvetna val vid matbeställningar.

Recept för att lyckas med dina matbeställningar

Ett vanligt år köper SLU mat för ungefär 10 miljoner kronor i samband med intern och extern representation, konferenser, tjänsteresor, personalförmåner m.m. Vilken mat vi beställer kan alltså göra stor skillnad.

Foto: Pixapay

SLU:s riktlinjer för inköp av mat gäller när SLU betalar för maten, till exempel personalfika, extern och intern representation, fika och måltid i samband med möte och konferens, måltid vid personalfest och akademisk högtid. Det är en del att hålla reda på. Här är ett recept för att du ska lyckas.

 • Antal portioner: 1 – många.
 • Tillagningstid: 15 minuter.
 • Dryckesalternativ: kranvatten (med eller utan bubblor).
 1. Ta en skopa riktlinjer för inköp av mat, från inköp till avfallshantering. Finns på svenska och engelska.
 2. Tillsätt en skopa ekonomihandbok för att se till att du följer SLU:s rutiner för matinköp och representation. Blanda väl.
 3. Tillredningsalternativ 1 – när det finns ramavtal för catering på orten (gäller Alnarp och Uppsala). Se över utbudet i Proceedo. Gör ett hållbart val, välj gärna mat under kategorin ”One Planet Plate”, så försäkrar du dig om att maten ger upphov till maximalt 0,5 kg CO2-ekvivalenter per portion och att hänsyn tagits till biologisk mångfald.
 4. Tillredningsalternativ 2 – när det inte finns något ramavtal för catering på orten.
  Här är det beställarens ansvar att välja leverantör och produkt utifrån riktlinjer för inköp av mat vid SLU. Riktlinjerna omfattar frukter och grönsaker, bakverk och sötsaker, kaffe, te och annan dryck, fisk och skaldjur, kött och övriga animalieprodukter, vegetabiliska proteinkällor samt kolhydratkällor. Dessutom omfattas hantering av matsvinn och avfall. Livsmedel som ska ingå bör vara markerade med grönt ljus i WWF:s tre guider; Fiskguiden, Köttguiden och/eller Vegoguiden.
 5. Se över behovet av specialkost, allergier med mera.
 6. Alla beställningar läggs i Proceedo, oavsett om ramavtal är med i degen eller inte.
 7. Smaka av, det vill säga stäm av din beställning så att antalet portioner är anpassat till antalet gäster och planera för hantering av eventuellt svinn, riktlinjerna ger förslag på hur du kan gå till väga.
 8. Njut av maten!
 9. Ta hand om eventuella rester och återvinn det som återvinnas kan.
Fakta

Miljöenheten

Miljöenheten säkerställer miljökrav vid upphandlingar av ramavtal, bland annat gällande kaffe, te, frukt och catering. Lagen om offentlig upphandling styr vilka krav som kan ställas. Vilka produkter som sedan avropas från ett ramavtal ansvarar beställaren för. Rektor beslutade under hösten 2020 om riktlinjer för inköp av mat vid SLU. Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning när SLU beställer eller avropar måltider och livsmedel, med ambitionen att minska miljöbelastningen från vår konsumtion. Vid ny forskning och kunskap, som påverkar innehållet, ses riktlinjerna över.

 
8 februari 2021 5
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 19 dagar sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 7 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 7 månad sedan