Ändring för förändring
Illustration: Jenny Svennås-Gillner

Ändring för förändring

Text: Karin Gerhardt Publicerad: 9 juni 2020
I en serie artiklar presenterar anställda och studenter olika sätt som de förändrat, eller vill förändra, sina rutiner för att minska på sin klimatpåverkan. Först ut i denna serie är klimatgruppen och klimatstudenterna. En presentation av dem följer efter artikeln "Framtidens disputation: online?". Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet under artikeln.

Framtidens disputation: online?

Karin Gerhardt. Foto: Annika Borg

Skribent är Karin Gerhardt, institutionen för stad och land, Centrum för Biologisk mångfald, hon är engagerad i klimatgruppen.

I höstas fattade jag beslutet att resa mindre i tjänsten av klimatskäl och att öka mitt deltagande via nätet. I januari fick jag möjligheten att sitta med i betygsnämnden för en disputation i Alnarp via videolänk. Opponenten kom från i Sydafrika, betygsnämnden i Norden. Sedan, som alla vet, blev plötsligt allt på länk!

Coronakrisen har ju drastiskt sparat både flygresor samt tid och tvingat oss till nya innovativa lösningar om hur vi kan mötas fastän vi befinner oss på olika håll. Detta har inte bara fördelar ur ett klimatperspektiv utan sparar också tid och pengar.

Ett annat klimatsmart alternativ att genomföra en disputation på är att bjuda in en opponent från närmare håll, så att hen kan resa med tåg. Att erbjuda långväga opponenter och medlemmar i betygsnämnder att delta på länk kan spara en hel del resor och bidra till den nödvändiga minskningen av växthusgasutsläpp.

Det var enklare än jag trodde att delta via videolänk:

  • Kvaliteten på uppkopplingen var över förväntan;
  • det gick bra att följa de olika PowerPoint-presentationerna via skärmen;
  • diskussionen mellan respondent och betygsnämnd blev jättebra, till och med bättre än i vanliga fall. För min del blev det hon och jag, och ingen störning från publiken.

Det enda negativa för mig var en viss nervositet över att det tekniska inte skulle fungera.

Jag ställde några frågor till respondenten/doktoranden:

Vad fungerade bra?
– Det hela fungerade bra, Zoom känns stabilt.

Vad fungerade mindre bra?
– Det var svårt att få till en bra kameravinkel, men det beror nog mest på hur det är uppbyggt i just den salen. Svårt att interagera med en kamera istället för fysisk publik.

Behöver opponenten närvara fysiskt eller på distans?
– Jag tycker nog att det blir bättre diskussioner om opponenten är på plats, men att flyga in någon från andra sidan jordklotet är kanske inte alltid försvarbart när det finns andra lösningar som är bättre. Att ha en opponent som är expert på samma område som doktoranden är nog viktigare än att hitta någon nära.

Betygsnämnden, närvara eller på distans?
– Betygsnämnden kan med fördel vara med på distans, de fyller en viktig roll, men om jag fick välja mellan opponent och kommitté skulle jag hellre ha opponenten på plats.

Släkt och vänner?
– Släkt och vänner kan (om det inte är en pandemi i farten) välja mer själva om de vill vara med eller inte. Egentligen är nog själva disputationen inte så spännande för släkt och vänner, firandet på kvällen är mer lockande.

Nära kollegor och institutionsföreträdare?
– Nära kollegor borde vara på plats, framför allt prefekten för att visa sitt stöd och sin uppskattning för doktoranden. Jag hade ingen aning om vilka som tittade på min disputation, och så här i efterhand kan det känns lite tråkigt.

Rangordna vilka som är viktigast för just dig att ha i publiken?
– De som jag skulle velat ha på plats är: handledarna såklart, opponent, nära kollegor från institutionen, närmsta familjen. Resten kan med fördel vara med på distans.

Slutsatserna från just denna disputation

En disputation med olika aktörer på distans förefaller fungera tillfredsställande rent tekniskt. I de fall opponent, betygsnämnd och handledare/handledargrupp bor långväga och inte kan komma med tåg, utan måste flyga, så bör valet av klimatskäl vara att de medverkar på distans. På det sättet spar de också arbetstid. Möjligheten att delta på distans kan också öppna för val av opponenter i andra världsdelar som kan ge intressanta perspektiv och nya kontakter som annars inte hade blivit möjliga. Det är upp till varje doktorand i samråd med handledare att tänka igenom om opponenten bör närvara fysiskt.

Fakta

Klimatgruppen och klimatstudenterna

Vi i klimatgruppen är anställda som oavsett personalkategori delar ett gemensamt mål att snabba på och öka insatserna för att minska universitetets klimatavtryck. Det sker genom påverkansarbete, exempelvis att skriva debattartiklar, delta i klimatdemonstrationer, genomföra prylbytardagar, arbeta med utbildning och seminarier kring klimatförändringar i samarbete med klimatstudenterna.

Klimatstudenterna är en studentrörelse (som finns på över 15 lärosäten i Sverige) som upplyser studenter om klimatfrågan, samt att samverka med studenterna, kårerna, anställda, för att påverka utsläpp, policydokument och miljömål.

Kontakt:
Klimatgruppen - karin.gerhardt@slu.se
Klimatstudenterna - slu.klimatstudenterna@gmail.com
9 juni 2020 3
Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020

Twitter

Förrådsbyggnad på @_SLU nedbrunnen i Alnarp. Ingen person har kommit till skada och branden kommer inte att ha någo… https://t.co/cM2kuxfjfT @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Något ökade kräftfångster i år https://t.co/fZRGh6wLjq https://t.co/5XUzN051OX @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Snabbguide för skötsel av travhästar https://t.co/BsD38eKlho @_SLU via Twitter 26 dagar sedan
Åretruntbetande gotlandsruss bra för biologiska mångfalden https://t.co/03IEwGgkeK @_SLU via Twitter 26 dagar sedan
Stor ökning av antalet antagna till SLU https://t.co/qdB2B3TfiZ @_SLU via Twitter 1 månad sedan
Deltagare till forskningsprojekt om fyrhjulingar söks https://t.co/hwrdwuHbvJ @_SLU via Twitter 1 månad sedan