Äpplen i din trädgård
'Alnarps Favorit' är en av sorterna som porträtteras i boken. Foto: Inger Hjalmarsson

Äpplen i din trädgård

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 14 april 2020
'Sävstaholm' och 'Åkerö' är välkända äpplesorter, men känner du till 'Dottevik-Inga' och 'Snilsäpple'? Dessa och 71 andra finns porträtterade i boken ”Äldre äpplesorter för dagens trädgårdar. Nationella genbankens klonarkivsvärdar rekommenderar”.

Foto: SLU

Fruktens kännetecken som smak och mognadstid är beskriven, i boken finns också tips om sorternas användning, några är godast att äta direkt, andra lämpar sig bäst i hushållet. ‘Snilsäpple’ beskrivs som ”en sort för dig som vill känna historiens vingslag! Sorten passar med sin syrliga smak mindre bra som ätäpple men fungerar som hushållsfrukt. Äpplet uppskattas av cidertillverkare.”

Bland de porträtterade sorterna finns svenska lokalsorter, sorter framtagna av svensk växtförädling och utländska sorter med svensk odlingstradition.

Boken, som kostar 150 kronor, är ett samarbete mellan Nationella genbankens klonarkivsvärdar och redaktören genbankskurator Inger Hjalmarsson vid SLU i Alnarp.

Det finns 14 lokala klonarkiv för frukt i Sverige, Julita gård, Linnés Hammarby och Bergianska trädgården är tre av dem.

Fakta

Läs mer och beställ

Beställ boken genom Pom, Programmet för odlad mångfald. Pom är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter.

I Nationella genbanken bevaras äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär.
14 april 2020 7
Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020
Glad att kunna disputera – trots allt

Glad att kunna disputera – trots allt

Anpassning Coronapandemin ändrar just nu livet - och inte minst arbetslivet - för de flesta. Liksom övriga universitet och högskolor har SLU sedan mitten av mars stängt ner sin undervisning i lärosalar och flyttat verksamheten online. För Sarah Fitz-Koch blev disputationen inte alls som hon tänkt sig. Men den kunde genomföras, i alla fall. Hon blev sannolikt SLU:s – och kanske hela Sveriges – första doktor via en on line-disputation där varken opponent eller betygsnämnd fanns på plats i det fysiska rummet.
26 mars 2020 6

Twitter

Ekar med tidig knoppsprickning undgår attack från den kräsna snedstreckade ekstyltmalen. Ny studie undersökte varfö… https://t.co/p8u6NUKE9s @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
SLU utser åtta nya hedersdoktorer 2020: Rune Andersson, Sarah Gurr, Madeleine Fogde, Shakuntala Thilsted, Mikael Rö… https://t.co/29C7Uf1Kj4 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
800 nedgrävda tvättlappar ska visa hur svensk jord mår https://t.co/bGyYOb28KH https://t.co/i8YtyVvZDs @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Lejon försvårar klimatanpassningen för vissa bytesdjur. Möjligheten att anpassa sig till varmare förhållanden genom… https://t.co/WWp7Lk2Liy @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd upp… https://t.co/lZWDl32KJy @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Fladdermöss i Umeå och Uppsala ska kartläggas med frivilligas insatser. Medborgarforskning vid SLU.… https://t.co/HeL2g0Je0d @_SLU via Twitter 10 dagar sedan