Avancerad teknik för virtuella dissektioner

Avancerad teknik för virtuella dissektioner

Text: Mårten Granert Publicerad: 27 januari 2015
Har du sett tv programmet CSI där det görs en virtuell obduktion på en dataskärm? Som den första veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga fakulteten i världen har nu studenter, forskare och kliniker vid SLU möjlighet att utföra virtuella dissektioner på djur.

Den tredimensionella bilden av djuret baseras på digitala röntgenbilder och tekniken innebär att lager för lager av djuret kan zoomas in eller tas bort. Virtuella snitt kan läggas och organ tas bort och sättas tillbaka, hur många gånger som helst, utan att man behöver skära i djuret. Bordet kommer att användas i undervisningen ibland annat anatomi och bilddiagnostik, men också vid pre-operativ bedömning samt patologisk undersökning.

– Bordet har massor av användningsområden. Studenterna kan träna på bordet före en dissektionsövning för att senare bättre kunna utnyttja dissektionsmaterialet. På så sätt hoppas vi kunna minska användningen av dissektionsmaterial.  Klinikern eller patologen kan bedöma hur vävnaden ser ut innan hen utför operationen respektive obduktionen. ”Bordet” är särskilt bra för att visualisera kärl och hur olika organ är placerade i förhållande till varandra, säger Anna Bergh på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, som har varit den drivande kraften, tillsammans med en grupp forskare och pedagoger, för att få bordet till SLU.

Det är finansierat med pengar från Vetenskapsrådets 3R-utlysning vars syfte är att främja alternativa metoder till djurförsök, vilket den minskande användningen av dissektionsmaterial kan bidra till. Förutom att leda till en minskad djuranvändning är målet att ”bordet” ska stimulera till ett ökat lärande.

– Jag är bekymrad över det sjunkande antalet lärare i förhållande till antalet studenter. Förhoppningsvis kommer bordet och tillhörande studiematerial att hjälpa och motivera studenterna i deras lärande. Bordet är ännu nytt och vi arbetar för att hitta formerna för dess användning, tillsammans med bland annat Center for Medical Imaging och Visualisation vid Linköpings universitet och tillverkaren Sectra. Planerna är att bordet, via en uppkoppling till arkivet på bilddiagnostiska avdelningen, ska kunna användas självständigt av studenterna, tillsammans med studiematerial innehållande anatomiska, radiologiska och kliniska frågeställningar.

– En pedagogisk studie kommer att utföras i vår för att göra en första utvärdering av bordets roll i undervisningen.  Det känns spännande och stimulerande att vi på SLU har möjlighen att använda morgondagens teknik i såväl undervisning som klinisk praktik, avslutar Anna.

Visualiseringsbordet – The movie

Det här är en enkel film filmad med mobilkameran på fri hand. Den visar dock på ett bra sätt visualiseringsbordets många användningsområden. Den är nästan fem minuter.

Anna Bergh på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (ABF) har varit den drivande kraften som sett till att visualiserings- bordet kunde införskaffas. På bordet ligger en älgkalv. Foto: Mårten Granert, SLU.

27 januari 2015 3
Entreprenören styrs av passion och identitet

Entreprenören styrs av passion och identitet

Entreprenörskap Doktorand Sarah Fitz-Koch letar efter essensens i entreprenörssjälen. Det som gör att vissa företagare oförtröttligt fortsätter att driva livskraftiga företag, trots motgångar och problem. Passion, identitet och kärleken till arbetet tycks tvinna den röda tråden, både i entreprenörskapet och i Sarahs eget forskningsarbete. Den som brinner för sin uppgift ser inga hinder utan löser problemen längs vägen.
13 oktober 2017 2

Twitter

Vi är i Göteborg! Mässan #kunskapochframtid har varit öppen en timme nu. Bemanningen är vass,… https://t.co/Ipu3sXhF6X @_SLU via Twitter 3 timmar sedan
Kroppsstorlek styr hur klimatförändringar påverkar fiskpopulationer https://t.co/wiZOLRaEia @_SLU via Twitter 5 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: DN-artikel om dagens glada miljönyhet: Kvicksilver försvinner snabbare än väntat - DN.SE https://t.co/dogKnqKOIl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Problemet med kvicksilver i insjöfisk kan vara över inom några årtionden. Det... https://t.co/nE840prOuJ https://t.co/ZSuWMj0A6u @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Gilla naturen: Tio skolklasser i final https://t.co/jl50j2nqNl @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Crickets likely nutritious for people as well https://t.co/pefY8Isxnd @_SLU via Twitter 2 dagar sedan