Avtackningen av rektor Peter Högberg

Text: Jenny Svennås-Gillner & Mårten Granert-Gärdfeldt Publicerad: 12 december 2018
Med anledning av att Peter Högberg slutar som rektor till årsskiftet anordnade SLU en dag där medarbetare, studenter, samarbetspartner, vänner och kollegor hade möjlighet att tacka honom för hans insatser.

Dagen började med ett seminarium med temat ”För en levande värld – SLU i det svenska högskolelandskapet” där Mats Benner från Lunds universitet och SLU:s prorektor och vicerektorer reflekterade över ämnet. Seminariet innehöll också en diskussion med SLU:s dekaner.

Dagen avslutades med att medarbetare, studenter och gäster hade möjlighet att tacka Peter för de senaste årens samarbete.

Peter återgår nu efter nyår till sin forskartjänst på fakulteten för skogsvetenskap i Umeå.

12 december 2018 4
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

Trängsel får majsplantan att aktivera försvaret, vilken gör den mindre lockande för bladlöss. Dessutom avger den do… https://t.co/yyoybAfSbd @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatsmart företagsledning i fokus på Alnarpskonferensen 2019 https://t.co/7deaN9aYRY https://t.co/oVf3ysw1nl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar och idag finns stora kunskapsluck… https://t.co/VSukQmZJxo @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Storsatsning på skogsforskning vid SLU. https://t.co/JlGvfu1ltE https://t.co/y95EfznVzm @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Är kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning de värden som är mest sårbara när klimatet förändra… https://t.co/C2oBMX6MN7 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt, enligt ny avhandling från SLU. https://t.co/MZNdMOorQT https://t.co/xpJ4LTH9Oe @_SLU via Twitter 5 dagar sedan