Balansen mellan rötter och blad

Text: Anja Castensson Publicerad: 3 september 2018
Göran Ågren har sedan 1970-talet arbetat med att utveckla matematiska modeller som beskriver kretsloppet av kol och kväve i skogar över hela världen. Ett samtal med honom ger ett stycke historia om ett ämne som blir mer aktuellt för varje år. Modellerna är viktiga för att förebygga att skogen bidrar till övergödning eller växthusgaser.

Göran Ågren tar emot i sitt arbetsrum på Ekologicentrum på SLU i Uppsala. Han är numer professor emeritus i systemekologi, men jobbar fortfarande. Hans forskargärning har i över 50 år handlat om att formulera matematiska teorier som så exakt som möjligt beskriver kretsloppet av näringsämnen i skogen.

– Det handlar om att sätta ihop delar till en större helhet.

Spelarna i ekosystemets schackspel: Kol (C) är kungen och Kväve (N) är drottningen. Schackbrädet på Göran Ågrens kontor är en uppskattad gåva från en kollega. Foto: Anja Castensson

Med system av differentialekvationer beskriver han näringsämnens flöde, men han arbetar inte på dator.

– Jag sitter helst med penna och papper. Då ser jag alla möjligheter.

Datorn är däremot bra för att simulera vad som händer när olika värden läggs in. Modellerna har också betydelse som underlag för politiska beslut efter både koldioxid och dikväveoxid är växthusgaser.

– Som frågan om biobränsle borde användas. Vi räknade på om det gav mindre växthusgaser i atmosfären än fossila bränslen. Vilket vi visade att det gjorde.

Mer känd utomlands

Minne från 80-talet: Göran Ågren diskuterar en differentialekvation med forskarkollegan Ernesto Bosatta. Fotograf: okänd

Göran Ågren är förmodligen mer känd utomlands än hemma i Sverige. Han hjälper ofta andra forskare att utveckla modeller, som bland annat på Woods Hole ecosystems center i USA. På väggen ovanför skrivbordet hänger dock ett annat USA-minne, ett gruppfoto från en fysikkonferens i USA från 1974. Det var i fysik han doktorerade och gjorde sin postdoktor innan bytet till systemekologi.

– Jag såg en jobbannons som forskningsassistent inom Barrskogsprojektet, sökte jobbet och fick det 1975.

Området i ekologi saknade bra matematiska teorier och målet var att skapa modeller som gick att överföra mellan olika skogstyper. Och det lyckades han med.

– Jag är en udda fågel bland andra ekologer. De flesta inom ekologi räknar arter, medan jag fokuserar på kol- och kväveatomer.

Men att näringsämnenas massiva flöde genom ekosystemen har stor betydelse för miljön går inte att komma ifrån. Göran Ågren beskriver det genom att citera det kända barnprogrammet:

– Fem myror är fler än fyra elefanter, men fyra elefanter är mer än fem myror.

Från ekologi till matematik, utan karta eller bok

Det var en utmaning att som fysiker börja beskriva biologiska system så korrekt det gick med matematik. Han saknade en bok som beskrev det han behövde. Samarbetet med ekologer som kunde förmedla sin kunskap till honom var essentiellt. Som frågan om balansen mellan rötter och blad. Hur formulera det? Det är ett tillfälle där Göran Ågren minns kicken när han hittade modellen.

– Det är så här man ska se problemet! Balansen väger mot blad när det är mycket näring, och rot när det är näringsbrist.

Klimatet förändrar ekvationer

Modeller av skogsekosystem är en del av de enorma modeller som inbegriper hela jordens klimat.

”Terrestrial Ecosystem Ecology” (2011) sammanfattar det som Göran Ågren saknade när han ville förstå skogens ekosystem matematiskt. Den används nu bland annat i kursen ”Ekologi för miljö och vatten” i UU/SLU civilingenjörsprogram miljö- och vattenteknik.

– Klimatmodellerna behöver fortfarande förbättras. Jag tror man inte riktigt har koll på hur klimatets temperaturökning nu påverkar ekosystemen, säger Göran Ågren.

Vissa kemiska reaktioner går snabbare, medan andra går långsammare när temperaturen ökar, visade Ågren med flera i en artikel i Nature 2014.

– Det leder till att växter släpper mer koldioxid när det blir varmare.

Men att få till modeller lika exakt som i fysiken är svårt.

– Biologiska system är mycket mer komplexa än fysiska.

På frågan av vad han är mest stolt över i sin karriär är det boken i systemekologi, ”Terrestrial Ecosystem Ecology” som nu används på flera kurser på SLU.

– Det är boken jag saknade när jag började.

3 september 2018 5
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan