Bibliocafé, en mötesplats för alla

Text: Olof Bergvall Publicerad: 5 februari 2020
Ett enkelt sätt att träffas för att utbyta erfarenheter och träna på ett nytt språk. Bibliocafé riktar sig mot alla som vill träffa människor från hela världen.

Feedback från cafébesökare! Foto: SLU-biblioteket

– Vi såg i en undersökning vi gjorde på biblioteket att de internationella studenterna inte trivdes särskilt bra vid SLU. De upplevde att de stod utanför många sociala sammanhang, säger Lousia Hatamian.

Därför anordnar SLU-biblioteket tillsammans med universitetskyrkan sedan hösten 2019 bibliocafé på campus Ultuna.

– Det ska vara enkelt. Vi bjuder på lite fika och tillsammans med deltagarna spånar vi fram idéer om vad vi ska göra tillsammans. Vi har till exempel spelat sällskapsspel som Pictionary, haft speed-dating för att lära känna varandra och före jul berättade vi för varandra om olika jultraditioner.

Att skapa en attraktivare campusmiljö för våra internationella studenter kan vara en hjälpande hand för SLU i fördubblingsprojektet.

– Ofta är det de små sakerna som kan ha stor betydelse, det visar bland annat den feedback vi fått från cafébesökare.

Sedan årsskiftet anordnas bibliocafé också i Alnarp och Umeå ligger i stargroparna att börja använda konceptet.

– Alla är så klart välkomna. Det spelar ingen roll om du är student eller forskare, eller om du har svenska som modersmål eller inte, säger Lousia Hatamian.

Bibliocafé har utvecklats och drivs av Lousia Hatamian, Sara Meier, Anita Boffano ( Alnarp), Jennifer Salomonsson och Marcus Landegren från Universitetskyrkan.

Bok- och fikabord, bibliocafé i Alnarp. Foto: SLU-biblioteket.

Summary in English

Bibliocafé, a meeting point for international relations

- We saw in a survey we did at the library that the international students feel quite at home at SLU. They felt that they were left out of many social contexts, says Lousia Hatamian.

That is why the SLU Library, together with the University Church, has been organizing "Bibliocafé" on Ultuna campus since the fall of 2019.

- It´s a simple concept, quite low key and easy. We offer a "fika" and together with the participants we discuss ideas on what to do together. For instance, we have played social games like Pictionary, had speed-dating to get to know each other and before Christmas we told each other about different Christmas traditions.

Creating a more attractive campus environment for our international students can be a helping hand for SLU in attracting more students.

- Often it is the small things that can be of great importance. This, among other things, is visible in the feedback we have received from café visitors.

Since the turn of the year, Bibliocafé is also being organized in Alnarp and Umeå is about to start using the concept.

- Everyone is welcome. It doesn't matter if you are a student or a researcher, or whether you have Swedish as your native language or not, says Lousia Hatamian.

The concept of Bibliocafé has been developed and operated by Lousia Hatamian, Sara Meier, Anita Boffano (Alnarp), Jennifer Salomonsson and Marcus Landegren from the University Church.

5 februari 2020 10
Ekosystemets hjältar i fokus

Ekosystemets hjältar i fokus

Insekter Sällan har världens pollinatörer varit så i fokus som nu, och sällan, om någonsin, har de varit så hotade. Men det fokus som media och samhället nu lägger på ekosystemtjänsten pollinering kan knappast bli för stort, för omkring tre fjärdedelar av allt vi äter börjar med ett pollinerande djur, och i de flesta fall insekter. För SLU-medarbetaren Lotta Fabricius Kristiansen är pollinatörerna hjältarna som allt fler nu äntligen börjar bli medvetna om.
30 januari 2020 3
Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Jordens resurser När vi ger oss på något nytt säger vi ibland att vi plöjer ny mark. Men för den som tänker på jordhälsa och regenerativt jordbruk handlar det faktiskt om raka motsatsen. Jordhälsan gynnas av att vi slutar att plöja, eller plöjer mindre, och av att vi bearbetar jorden så lite som möjligt. Det gäller att lämna mikrolivets infrastruktur, med myllrande livsformer och fina nätverk av porösa, mikroskopiska labyrinter i fred så mycket som möjligt om man vill tänka långsiktigt - för klimatets och hållbarhetens skull.
30 januari 2020 2

Twitter

RT @AnnaQLundmark: Svampen Batrachochytrium dendrobatidis hotar världens groddjur. Uppländska gölgrodor som infekterats av svampen rör sig… @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
RT @u_eson: Interesting study @_SLU #vh_slu @SigridAgenas and others showing impact of #antibiotics on #GHG - there is impact, but not alwa… @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
RT @MoniqueSmith01: Come and work with us! Our group at @_SLU @BommarcoLab are now hiring field assistants for the summer! https://t.co/4Dj… @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
RT @barquet4: Intressant analys som visar reducerad kvävegödsel-användning genom samodling @_SLU https://t.co/m4lzmz581P @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
RT @SIANIAgri: NEW | Did you know that #insects can help us fight malaria and sleeping disease, reduce the need to use pesticides and provi… @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
SLU:s ekonomi fortsatt stark https://t.co/5P2osPnWpF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan