Bibliocafé, en mötesplats för alla

Text: Olof Bergvall Publicerad: 5 februari 2020
Ett enkelt sätt att träffas för att utbyta erfarenheter och träna på ett nytt språk. Bibliocafé riktar sig mot alla som vill träffa människor från hela världen.

Feedback från cafébesökare! Foto: SLU-biblioteket

– Vi såg i en undersökning vi gjorde på biblioteket att de internationella studenterna inte trivdes särskilt bra vid SLU. De upplevde att de stod utanför många sociala sammanhang, säger Lousia Hatamian.

Därför anordnar SLU-biblioteket tillsammans med universitetskyrkan sedan hösten 2019 bibliocafé på campus Ultuna.

– Det ska vara enkelt. Vi bjuder på lite fika och tillsammans med deltagarna spånar vi fram idéer om vad vi ska göra tillsammans. Vi har till exempel spelat sällskapsspel som Pictionary, haft speed-dating för att lära känna varandra och före jul berättade vi för varandra om olika jultraditioner.

Att skapa en attraktivare campusmiljö för våra internationella studenter kan vara en hjälpande hand för SLU i fördubblingsprojektet.

– Ofta är det de små sakerna som kan ha stor betydelse, det visar bland annat den feedback vi fått från cafébesökare.

Sedan årsskiftet anordnas bibliocafé också i Alnarp och Umeå ligger i stargroparna att börja använda konceptet.

– Alla är så klart välkomna. Det spelar ingen roll om du är student eller forskare, eller om du har svenska som modersmål eller inte, säger Lousia Hatamian.

Bibliocafé har utvecklats och drivs av Lousia Hatamian, Sara Meier, Anita Boffano ( Alnarp), Jennifer Salomonsson och Marcus Landegren från Universitetskyrkan.

Bok- och fikabord, bibliocafé i Alnarp. Foto: SLU-biblioteket.

Summary in English

Bibliocafé, a meeting point for international relations

- We saw in a survey we did at the library that the international students feel quite at home at SLU. They felt that they were left out of many social contexts, says Lousia Hatamian.

That is why the SLU Library, together with the University Church, has been organizing "Bibliocafé" on Ultuna campus since the fall of 2019.

- It´s a simple concept, quite low key and easy. We offer a "fika" and together with the participants we discuss ideas on what to do together. For instance, we have played social games like Pictionary, had speed-dating to get to know each other and before Christmas we told each other about different Christmas traditions.

Creating a more attractive campus environment for our international students can be a helping hand for SLU in attracting more students.

- Often it is the small things that can be of great importance. This, among other things, is visible in the feedback we have received from café visitors.

Since the turn of the year, Bibliocafé is also being organized in Alnarp and Umeå is about to start using the concept.

- Everyone is welcome. It doesn't matter if you are a student or a researcher, or whether you have Swedish as your native language or not, says Lousia Hatamian.

The concept of Bibliocafé has been developed and operated by Lousia Hatamian, Sara Meier, Anita Boffano (Alnarp), Jennifer Salomonsson and Marcus Landegren from the University Church.

5 februari 2020 10

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan