Bibliotek i samarbete

Text: Annika Borg Publicerad: 21 maj 2014
Inom ramen för ett SLU Global-projekt har SLU:s universitetsbibliotek inlett ett samarbete med sin motsvarighet i Makerere, Uganda. En av uppgifterna är att utveckla en gemensam doktorandkurs.

– Det finns många vinster med den här typen av projekt. Det gör att vi breddar vår kompetens och det ger oss en viktig möjlighet att både samla erfarenheter och kunnande. Vi får chans att vidareutveckla metoder tillsammans genom att arbeta i andra delar av världen, säger Charlotte Håkansson, teamledare för forskningsstöd SLU- biblioteket.

I det tvååriga samarbetsprojektet Innovative doctoral education for global food security är Charlotte Håkansson projektkoordinator för den del som rör SLU-biblioteket. Här ingår bland annat att lärare från SLU och Makerere universitet i Uganda gemensamt utvecklar en doktorandkurs om ”Information Literacy and Scientific Communication”.

I februari reste Charlotte och två andra kollegor, Britt-Marie Bergquist och Linda Åström Wennbom till Makerere universitet för några intensiva planeringsdagar.

En sak som förvånade Charlotte var likheten mellan lärandemål och kursplaner för doktorandkursen som de tagit fram på var sitt håll.

– När vi tittade på våra kursplaner såg vi att det var mycket som stämde överens. Men det finns många andra saker där det är skillnad, bland annat de resurser och möjligheter att utföra undervisningen som man har.

Problemet med strömtillförsel är till exempel något de diskuterar mycket. Den undervisning som biblioteket genomför är väldigt beroende av datorer och därmed god tillgång till elektricitet. Om det inte finns måste man, menar Charlotte, ha en beredskap för det i kursen.

– Det är problem som våra kollegor i Uganda hanterar dagligen, men som är nya för oss, säger hon.

De kulturella skillnader som uppstår tycker hon är spännande och något man ömsesidigt kan lära sig av hela tiden.

– Man kan ha olika syn på saker, och det är intressant att diskutera sig fram till hur man löser detta och hur vi kan driva utveckling inom våra kompetensområden vidare tillsammans i en internationell kontext.

Charlotte hoppas att det här projektet leder vidare till nya samarbeten, med fler samarbetspartners vid Afrikanska universitet. Men en stor vinst med projektet är också att det främjar det interna samarbetet inom SLU. Inte minst ökar det synligheten för de resurser med undervisning och rådgivande kompetens som universitetsbiblioteket har.

Fakta

Projektet

Det tvååriga SLU Global-projektet (2013-2014) Innovative doctoral education for global food security syftar till kapacitetsutveckling av forskarutbildningen vid partneruniversiteten och internationalisering av forskarutbildningen vid SLU. Det består av tre delar, där en doktorandkurs och workshop utgör en del, och som koordineras av universitetsbiblioteket. Kursen riktar sig till doktorander vid tre universitet i Afrika samt vid SLU.
21 maj 2014 5

Twitter

RT @Landsbygdsnatve: Valet av foder har stor betydelse för produktionen av sjömat och dess miljöpåverkan. I webbinariet den 14 oktober berä… @_SLU via Twitter 9 timmar sedan
RT @Landsbygdsnatve: Valet av foder har stor betydelse för produktionen av sjömat och dess miljöpåverkan. I vårt webbinarium den 7 oktober… @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
RT @_NKfV: Missade du Vetenskapens värld om Framtidens mat? Se här: https://t.co/wBz22WRJkD Från svenskt vattenbruk visas akvaponisk odlin… @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
?? Vi tar en paus med @_SLU och bevakar för tillfället inte detta konto aktivt. Pressmeddelanden hittar du även van… https://t.co/FeGbI7uNza @_SLU via Twitter 21 dagar sedan
Friska rötter ger friska grödor! https://t.co/Vj3dRQFRLm https://t.co/BkEnWaC3io @_SLU via Twitter 22 dagar sedan
RT @_NKfV: Delta i lunch-webbinarium imorgon onsdag! Om vattenbruk i jordbrukslandskapet - hur det kan minimera miljöpåverkan och skapa la… @_SLU via Twitter 23 dagar sedan