Bibliotek i samarbete

Text: Annika Borg Publicerad: 21 maj 2014
Inom ramen för ett SLU Global-projekt har SLU:s universitetsbibliotek inlett ett samarbete med sin motsvarighet i Makerere, Uganda. En av uppgifterna är att utveckla en gemensam doktorandkurs.

– Det finns många vinster med den här typen av projekt. Det gör att vi breddar vår kompetens och det ger oss en viktig möjlighet att både samla erfarenheter och kunnande. Vi får chans att vidareutveckla metoder tillsammans genom att arbeta i andra delar av världen, säger Charlotte Håkansson, teamledare för forskningsstöd SLU- biblioteket.

I det tvååriga samarbetsprojektet Innovative doctoral education for global food security är Charlotte Håkansson projektkoordinator för den del som rör SLU-biblioteket. Här ingår bland annat att lärare från SLU och Makerere universitet i Uganda gemensamt utvecklar en doktorandkurs om ”Information Literacy and Scientific Communication”.

I februari reste Charlotte och två andra kollegor, Britt-Marie Bergquist och Linda Åström Wennbom till Makerere universitet för några intensiva planeringsdagar.

En sak som förvånade Charlotte var likheten mellan lärandemål och kursplaner för doktorandkursen som de tagit fram på var sitt håll.

– När vi tittade på våra kursplaner såg vi att det var mycket som stämde överens. Men det finns många andra saker där det är skillnad, bland annat de resurser och möjligheter att utföra undervisningen som man har.

Problemet med strömtillförsel är till exempel något de diskuterar mycket. Den undervisning som biblioteket genomför är väldigt beroende av datorer och därmed god tillgång till elektricitet. Om det inte finns måste man, menar Charlotte, ha en beredskap för det i kursen.

– Det är problem som våra kollegor i Uganda hanterar dagligen, men som är nya för oss, säger hon.

De kulturella skillnader som uppstår tycker hon är spännande och något man ömsesidigt kan lära sig av hela tiden.

– Man kan ha olika syn på saker, och det är intressant att diskutera sig fram till hur man löser detta och hur vi kan driva utveckling inom våra kompetensområden vidare tillsammans i en internationell kontext.

Charlotte hoppas att det här projektet leder vidare till nya samarbeten, med fler samarbetspartners vid Afrikanska universitet. Men en stor vinst med projektet är också att det främjar det interna samarbetet inom SLU. Inte minst ökar det synligheten för de resurser med undervisning och rådgivande kompetens som universitetsbiblioteket har.

Fakta

Projektet

Det tvååriga SLU Global-projektet (2013-2014) Innovative doctoral education for global food security syftar till kapacitetsutveckling av forskarutbildningen vid partneruniversiteten och internationalisering av forskarutbildningen vid SLU. Det består av tre delar, där en doktorandkurs och workshop utgör en del, och som koordineras av universitetsbiblioteket. Kursen riktar sig till doktorander vid tre universitet i Afrika samt vid SLU.
21 maj 2014 5
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan