Bibliotek i samarbete

Text: Annika Borg Publicerad: 21 maj 2014
Inom ramen för ett SLU Global-projekt har SLU:s universitetsbibliotek inlett ett samarbete med sin motsvarighet i Makerere, Uganda. En av uppgifterna är att utveckla en gemensam doktorandkurs.

– Det finns många vinster med den här typen av projekt. Det gör att vi breddar vår kompetens och det ger oss en viktig möjlighet att både samla erfarenheter och kunnande. Vi får chans att vidareutveckla metoder tillsammans genom att arbeta i andra delar av världen, säger Charlotte Håkansson, teamledare för forskningsstöd SLU- biblioteket.

I det tvååriga samarbetsprojektet Innovative doctoral education for global food security är Charlotte Håkansson projektkoordinator för den del som rör SLU-biblioteket. Här ingår bland annat att lärare från SLU och Makerere universitet i Uganda gemensamt utvecklar en doktorandkurs om ”Information Literacy and Scientific Communication”.

I februari reste Charlotte och två andra kollegor, Britt-Marie Bergquist och Linda Åström Wennbom till Makerere universitet för några intensiva planeringsdagar.

En sak som förvånade Charlotte var likheten mellan lärandemål och kursplaner för doktorandkursen som de tagit fram på var sitt håll.

– När vi tittade på våra kursplaner såg vi att det var mycket som stämde överens. Men det finns många andra saker där det är skillnad, bland annat de resurser och möjligheter att utföra undervisningen som man har.

Problemet med strömtillförsel är till exempel något de diskuterar mycket. Den undervisning som biblioteket genomför är väldigt beroende av datorer och därmed god tillgång till elektricitet. Om det inte finns måste man, menar Charlotte, ha en beredskap för det i kursen.

– Det är problem som våra kollegor i Uganda hanterar dagligen, men som är nya för oss, säger hon.

De kulturella skillnader som uppstår tycker hon är spännande och något man ömsesidigt kan lära sig av hela tiden.

– Man kan ha olika syn på saker, och det är intressant att diskutera sig fram till hur man löser detta och hur vi kan driva utveckling inom våra kompetensområden vidare tillsammans i en internationell kontext.

Charlotte hoppas att det här projektet leder vidare till nya samarbeten, med fler samarbetspartners vid Afrikanska universitet. Men en stor vinst med projektet är också att det främjar det interna samarbetet inom SLU. Inte minst ökar det synligheten för de resurser med undervisning och rådgivande kompetens som universitetsbiblioteket har.

Fakta

Projektet

Det tvååriga SLU Global-projektet (2013-2014) Innovative doctoral education for global food security syftar till kapacitetsutveckling av forskarutbildningen vid partneruniversiteten och internationalisering av forskarutbildningen vid SLU. Det består av tre delar, där en doktorandkurs och workshop utgör en del, och som koordineras av universitetsbiblioteket. Kursen riktar sig till doktorander vid tre universitet i Afrika samt vid SLU.
21 maj 2014 5
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan