Biblioteket till SLU-studenter i norr

Text: Lillemor Lyrén Publicerad: 7 december 2018
Det stora avståndet mellan Wången i Jämtland och SLU-biblioteket i Uppsala har gjort att man har fått tänka till och utveckla nya former för att underlätta biblioteksundervisningen. Till hjälp tar man Scalable Learning, ett lärandeverktyg som gör studenterna mer aktiva.

Mitt i Jämtlandsfjällen ligger Wången, en av Sveriges riksanläggningar för utbildning av hippologer. Här utbildas morgondagens hippologer med inriktning trav och islandshästar.

Malin Connysson. Foto: Emma Roos

Malin Connysson, lärare vid Wången, berättar att man genom åren skickat studenter till Uppsala för biblioteksundervisning.

– Nu har vi gjort en del förändringar. År ett skickas studenterna ner till Ultuna för en längre biblioteksintroduktion. Britt-Marie Bergquist vid SLU-biblioteket i Ultuna går igenom skillnaderna mellan olika databaser, hur man söker och skriver referenser, det är både genomgång och att studenterna själva får öva och pröva.

Scalable Learning – hur går det till?

Under år två går studenterna en seminariekurs i hippologi. Nu kommer Anna-Karin Åsander, från SLU-biblioteket in med hjälp av Scalable Learning-filmer. Anna-Karin sitter i Umeå men har använt Scalable Learning även på andra kurser, inom bland annat Jägmästarprogrammet.

– Studenterna loggar in på sin kurs som består av moduler med filmer där jag går igenom informationssökning, källkritik, bilder och upphovsrätt. Några av filmerna är interaktiva med frågor som studenterna svarar på i filmen. Studenterna kan pausa, ställa frågor direkt i modulen och gå igenom i sin egen takt, oberoende av tid och rum. Till kursen är det kopplat uppgifter som studenterna ska genomföra och skicka in. Varje student får sedan personlig feedback på uppgifterna och möjlighet att ställa frågor vid ett Skypemöte som sker avslutningsvis, berättar Anna-Karin.

– Upplägget och val av pedagogisk metod, har gjort att studenterna blivit mer delaktiga i sin utbildning och att de höjer sig ett ”snäpp” rent kunskapsmässigt. Vi här på Wången känner oss också mer som en del av SLU, genom att lättare få tillgång till SLU-bibliotekets kompetens, säger Malin Connysson.

Fakta

Scalable Learning

Scalable Learning är ett lärandeverktyg för att göra studenterna mer aktiva. Ett ”Flipped Classroom-koncept kan användas i sammanhanget. Läraren skapar interaktiva filmer och kan lägga till quiz och länkar till andra webbsidor. Läraren kan följa studenternas progression genom kursen och studenterna kan ställa frågor direkt i filmerna.

Undervisningstiden i lektionssalen kan användas mer aktivt till att diskutera studenternas frågor istället för att gå igenom det som visats i filmerna.

För närvarande är Scalable Learning gratis att använda. Läraren vid SLU loggar in med sitt AD-id. Studenterna skapar också ett login och får sedan kurskoden via läraren.

Läs mer och starta en kurs här.

 

7 december 2018 4
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 13 dagar sedan