Bindestreck och tankstreck

Text: Eva-Marie Ek Publicerad: 21 april 2020
Dessa två streck kan vara svåra att skilja åt, men det är viktigt att göra det eftersom de används på olika sätt. Bindestrecket (-) är det kortare strecket. Ett tankstreck (–) är längre (använd Ctrl tillsammans med minustecken i Word).

Bindestreck använder du

  • vid avstavningar
  • i vissa sammansättningar om förledet t.ex. är en siffra eller förkortning: SLU-personal
  • när du utelämnar en orddel: kurs- och programstudenter.

Tankstreck använder du

  • runt inskott: Varje ansökan får gälla en – och endast en – kurs.
  • mellan siffror eller ord för att ange omfång: Servicecentret är öppet måndag–fredag. Här ska det inte vara några blanksteg före och efter tankstrecket.
  • för att ange direkt tal: – Vi trivs på SLU, säger studenterna.

På engelska finns dessutom två varianter av tankstreck. Läs mer i den engelska språkspalten!

Summary in English

Hyphens and dashes

Hyphens and dashes look very similar, and it is easy to mix them up. However, they are used in different contexts. A hyphen (-) is shorter than a dash (–). In Word, you type a dash by pressing Ctrl and the minus key at the same time.

The hyphen

The hyphen is used to join together two words to form a compound noun, adjective or verb: The website is up-to-date.

If two hyphenated words are used in succession, you get a hanging hyphen where the first hyphen can be left ‘hanging’ without its adjoining word: Both first- and second-year students attended the lecture.

Words which begin with a prefix such as pre- or re- are often hyphenated, especially if there is a letter clash. For example, reemerging should be written as re-emerging to avoid one ‘e’ clashing with another.

The hyphen is also used, as the name suggests, for hyphenation (or syllabification), that is the process of breaking words between lines:

The vice-chancellor has stated her intention to sign a frame-
work agreement on …

Two kinds of dashes

Dashes come in two kinds: en dashes (–) and the even longer em dashes ().

En dashes are mainly used for two things:

  • To indicate a range of values: 5–10 degrees, Monday–Friday.
  • To set part of a sentence apart from surrounding text, like brackets: SLU – a world-class university – offers several exciting degree programmes.

En dashes can also be used to indicate a connection: UK–EU relations.

Like the en dash, the longer em dash is used to set part of a sentence apart from surrounding text, but the em dash is mainly used in US English. Unlike the en dash, there are normally no spaces before and after an em dash:

SLUa world-class universityoffers several exciting degree programmes.

21 april 2020 10
Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020
Glad att kunna disputera – trots allt

Glad att kunna disputera – trots allt

Anpassning Coronapandemin ändrar just nu livet - och inte minst arbetslivet - för de flesta. Liksom övriga universitet och högskolor har SLU sedan mitten av mars stängt ner sin undervisning i lärosalar och flyttat verksamheten online. För Sarah Fitz-Koch blev disputationen inte alls som hon tänkt sig. Men den kunde genomföras, i alla fall. Hon blev sannolikt SLU:s – och kanske hela Sveriges – första doktor via en on line-disputation där varken opponent eller betygsnämnd fanns på plats i det fysiska rummet.
26 mars 2020 6

Twitter

Ekar med tidig knoppsprickning undgår attack från den kräsna snedstreckade ekstyltmalen. Ny studie undersökte varfö… https://t.co/p8u6NUKE9s @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
SLU utser åtta nya hedersdoktorer 2020: Rune Andersson, Sarah Gurr, Madeleine Fogde, Shakuntala Thilsted, Mikael Rö… https://t.co/29C7Uf1Kj4 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
800 nedgrävda tvättlappar ska visa hur svensk jord mår https://t.co/bGyYOb28KH https://t.co/i8YtyVvZDs @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Lejon försvårar klimatanpassningen för vissa bytesdjur. Möjligheten att anpassa sig till varmare förhållanden genom… https://t.co/WWp7Lk2Liy @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd upp… https://t.co/lZWDl32KJy @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Fladdermöss i Umeå och Uppsala ska kartläggas med frivilligas insatser. Medborgarforskning vid SLU.… https://t.co/HeL2g0Je0d @_SLU via Twitter 11 dagar sedan