Bindestreck och tankstreck

Text: Eva-Marie Ek Publicerad: 21 april 2020
Dessa två streck kan vara svåra att skilja åt, men det är viktigt att göra det eftersom de används på olika sätt. Bindestrecket (-) är det kortare strecket. Ett tankstreck (–) är längre (använd Ctrl tillsammans med minustecken i Word).

Bindestreck använder du

  • vid avstavningar
  • i vissa sammansättningar om förledet t.ex. är en siffra eller förkortning: SLU-personal
  • när du utelämnar en orddel: kurs- och programstudenter.

Tankstreck använder du

  • runt inskott: Varje ansökan får gälla en – och endast en – kurs.
  • mellan siffror eller ord för att ange omfång: Servicecentret är öppet måndag–fredag. Här ska det inte vara några blanksteg före och efter tankstrecket.
  • för att ange direkt tal: – Vi trivs på SLU, säger studenterna.

På engelska finns dessutom två varianter av tankstreck. Läs mer i den engelska språkspalten!

Summary in English

Hyphens and dashes

Hyphens and dashes look very similar, and it is easy to mix them up. However, they are used in different contexts. A hyphen (-) is shorter than a dash (–). In Word, you type a dash by pressing Ctrl and the minus key at the same time.

The hyphen

The hyphen is used to join together two words to form a compound noun, adjective or verb: The website is up-to-date.

If two hyphenated words are used in succession, you get a hanging hyphen where the first hyphen can be left ‘hanging’ without its adjoining word: Both first- and second-year students attended the lecture.

Words which begin with a prefix such as pre- or re- are often hyphenated, especially if there is a letter clash. For example, reemerging should be written as re-emerging to avoid one ‘e’ clashing with another.

The hyphen is also used, as the name suggests, for hyphenation (or syllabification), that is the process of breaking words between lines:

The vice-chancellor has stated her intention to sign a frame-
work agreement on …

Two kinds of dashes

Dashes come in two kinds: en dashes (–) and the even longer em dashes ().

En dashes are mainly used for two things:

  • To indicate a range of values: 5–10 degrees, Monday–Friday.
  • To set part of a sentence apart from surrounding text, like brackets: SLU – a world-class university – offers several exciting degree programmes.

En dashes can also be used to indicate a connection: UK–EU relations.

Like the en dash, the longer em dash is used to set part of a sentence apart from surrounding text, but the em dash is mainly used in US English. Unlike the en dash, there are normally no spaces before and after an em dash:

SLUa world-class universityoffers several exciting degree programmes.

21 april 2020 10

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan