Bindestreck och tankstreck

Text: Eva-Marie Ek Publicerad: 21 april 2020
Dessa två streck kan vara svåra att skilja åt, men det är viktigt att göra det eftersom de används på olika sätt. Bindestrecket (-) är det kortare strecket. Ett tankstreck (–) är längre (använd Ctrl tillsammans med minustecken i Word).

Bindestreck använder du

  • vid avstavningar
  • i vissa sammansättningar om förledet t.ex. är en siffra eller förkortning: SLU-personal
  • när du utelämnar en orddel: kurs- och programstudenter.

Tankstreck använder du

  • runt inskott: Varje ansökan får gälla en – och endast en – kurs.
  • mellan siffror eller ord för att ange omfång: Servicecentret är öppet måndag–fredag. Här ska det inte vara några blanksteg före och efter tankstrecket.
  • för att ange direkt tal: – Vi trivs på SLU, säger studenterna.

På engelska finns dessutom två varianter av tankstreck. Läs mer i den engelska språkspalten!

Summary in English

Hyphens and dashes

Hyphens and dashes look very similar, and it is easy to mix them up. However, they are used in different contexts. A hyphen (-) is shorter than a dash (–). In Word, you type a dash by pressing Ctrl and the minus key at the same time.

The hyphen

The hyphen is used to join together two words to form a compound noun, adjective or verb: The website is up-to-date.

If two hyphenated words are used in succession, you get a hanging hyphen where the first hyphen can be left ‘hanging’ without its adjoining word: Both first- and second-year students attended the lecture.

Words which begin with a prefix such as pre- or re- are often hyphenated, especially if there is a letter clash. For example, reemerging should be written as re-emerging to avoid one ‘e’ clashing with another.

The hyphen is also used, as the name suggests, for hyphenation (or syllabification), that is the process of breaking words between lines:

The vice-chancellor has stated her intention to sign a frame-
work agreement on …

Two kinds of dashes

Dashes come in two kinds: en dashes (–) and the even longer em dashes ().

En dashes are mainly used for two things:

  • To indicate a range of values: 5–10 degrees, Monday–Friday.
  • To set part of a sentence apart from surrounding text, like brackets: SLU – a world-class university – offers several exciting degree programmes.

En dashes can also be used to indicate a connection: UK–EU relations.

Like the en dash, the longer em dash is used to set part of a sentence apart from surrounding text, but the em dash is mainly used in US English. Unlike the en dash, there are normally no spaces before and after an em dash:

SLUa world-class universityoffers several exciting degree programmes.

21 april 2020 10
Ny led-belysning i Lövstaladugården

Ny led-belysning i Lövstaladugården

Varde ljus Försämrad arbetsmiljö och höga underhållskostnader är några av orsakerna till att lysrörsbelysningen nu byts ut till led-belysning i koladugården på Lövsta forskningscentrum. Installationen blir klar i början av november. Led-belysning har lägre energiåtgång och längre brinntid jämfört med lysrör. Korna tycker om ljus men vill ha mörkare på natten för att trivas och få en bra produktion. Det visar SLU:s egen forskning.
26 oktober 2020 1

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 2 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 2 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 2 månad sedan