Biobank lagrar provsamlingar

Text: Lovisa Jones Publicerad: 16 mars 2016
En stor del av forskningen vid SLU är provbaserad. Därför genomfördes en utredning 2010 om det fanns ett behov av att inrätta en gemensam biobanksfunktion för hela universitetet.

Resultatet visade att både behovet och intresset var stort för en sådan lösning och idag erbjuder SLU Biobank olika tjänster inom hantering och lagring av icke-humana provsamlingar.

Användare av SLU Biobank kan samla sina egna lager med prover, men också ta del av andra forskares samlingar. Det webbaserade registret, som är gratis och fritt att använd, ska bidra till utökade forskningssamarbeten för att öka och förbättra användningen av provmaterialen.

Prover kan skickas direkt till biobanken som sköter alikvotering, extrahering av DNA och lagring. Dokument som följer med provet scannas och lagras i databasen.

En kunskapsbank med flera tjänster
SLU Biobank är den enda biobanken i sitt slag i Sverige för biologiskt material från andra organismer än människan. Syftet är också att fungera som kunskapsbank för frågor kring provsamlingar och provtagning, men också hantering och lagring av icke-humana prover. Hit kan forskare vända sig för få hjälp med anslagsansökningar och juridiska dokument för provhantering och lagring.

Kvalitetsarbete
För att garantera en säker hantering och lagring av olika typer av prov genomförs just nu ett verksamhetsomfattande kvalitetssäkringssystem. Målet är att SLU Biobank inom ett par år ska uppfylla kraven för ISO-certifiering. Fokus ligger därför på att bland annat erbjuda kompetent personalen med lämplig utbildning och bred erfarenhet, ett standardiserat arbetssätt utifrån Standard Operating Procedures (SOP) och hög spårbarhet genom använding av Laboratory Information Management System (LIM). Fryslagringen temperaturövervakas dygnet runt.

SLU Biobank finns på tre orter i Sverige med huvudverksamheten i Uppsala och noder i Alnarp och Umeå.

Fakta

SLU Biobank


  • Databas för provsamlingar
  • Mottagning av prover
  • Fryslagring
  • Reservfrys
  • Budget för ansökningar
  • Dokumentstöd

Föreståndare och ansvarig Uppsala
Lina Strömsted

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Husdjursgenetik

Ansvarig Alnarp
Larissa Gustavsson, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Ansvarig Umeå
Gert Olsson, Fakulteten för skogsvetenskap, vilt, fisk och miljö

Kontakt:
slubiobank@slu.se

 

 

 

16 mars 2016 1
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan