Biobank lagrar provsamlingar

Text: Lovisa Jones Publicerad: 16 mars 2016
En stor del av forskningen vid SLU är provbaserad. Därför genomfördes en utredning 2010 om det fanns ett behov av att inrätta en gemensam biobanksfunktion för hela universitetet.

Resultatet visade att både behovet och intresset var stort för en sådan lösning och idag erbjuder SLU Biobank olika tjänster inom hantering och lagring av icke-humana provsamlingar.

Användare av SLU Biobank kan samla sina egna lager med prover, men också ta del av andra forskares samlingar. Det webbaserade registret, som är gratis och fritt att använd, ska bidra till utökade forskningssamarbeten för att öka och förbättra användningen av provmaterialen.

Prover kan skickas direkt till biobanken som sköter alikvotering, extrahering av DNA och lagring. Dokument som följer med provet scannas och lagras i databasen.

En kunskapsbank med flera tjänster
SLU Biobank är den enda biobanken i sitt slag i Sverige för biologiskt material från andra organismer än människan. Syftet är också att fungera som kunskapsbank för frågor kring provsamlingar och provtagning, men också hantering och lagring av icke-humana prover. Hit kan forskare vända sig för få hjälp med anslagsansökningar och juridiska dokument för provhantering och lagring.

Kvalitetsarbete
För att garantera en säker hantering och lagring av olika typer av prov genomförs just nu ett verksamhetsomfattande kvalitetssäkringssystem. Målet är att SLU Biobank inom ett par år ska uppfylla kraven för ISO-certifiering. Fokus ligger därför på att bland annat erbjuda kompetent personalen med lämplig utbildning och bred erfarenhet, ett standardiserat arbetssätt utifrån Standard Operating Procedures (SOP) och hög spårbarhet genom använding av Laboratory Information Management System (LIM). Fryslagringen temperaturövervakas dygnet runt.

SLU Biobank finns på tre orter i Sverige med huvudverksamheten i Uppsala och noder i Alnarp och Umeå.

Fakta

SLU Biobank


  • Databas för provsamlingar
  • Mottagning av prover
  • Fryslagring
  • Reservfrys
  • Budget för ansökningar
  • Dokumentstöd

Föreståndare och ansvarig Uppsala
Lina Strömsted

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Husdjursgenetik

Ansvarig Alnarp
Larissa Gustavsson, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Ansvarig Umeå
Gert Olsson, Fakulteten för skogsvetenskap, vilt, fisk och miljö

Kontakt:
slubiobank@slu.se

 

 

 

16 mars 2016 1

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 8 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan