Biobank lagrar provsamlingar

Text: Lovisa Jones Publicerad: 16 mars 2016
En stor del av forskningen vid SLU är provbaserad. Därför genomfördes en utredning 2010 om det fanns ett behov av att inrätta en gemensam biobanksfunktion för hela universitetet.

Resultatet visade att både behovet och intresset var stort för en sådan lösning och idag erbjuder SLU Biobank olika tjänster inom hantering och lagring av icke-humana provsamlingar.

Användare av SLU Biobank kan samla sina egna lager med prover, men också ta del av andra forskares samlingar. Det webbaserade registret, som är gratis och fritt att använd, ska bidra till utökade forskningssamarbeten för att öka och förbättra användningen av provmaterialen.

Prover kan skickas direkt till biobanken som sköter alikvotering, extrahering av DNA och lagring. Dokument som följer med provet scannas och lagras i databasen.

En kunskapsbank med flera tjänster
SLU Biobank är den enda biobanken i sitt slag i Sverige för biologiskt material från andra organismer än människan. Syftet är också att fungera som kunskapsbank för frågor kring provsamlingar och provtagning, men också hantering och lagring av icke-humana prover. Hit kan forskare vända sig för få hjälp med anslagsansökningar och juridiska dokument för provhantering och lagring.

Kvalitetsarbete
För att garantera en säker hantering och lagring av olika typer av prov genomförs just nu ett verksamhetsomfattande kvalitetssäkringssystem. Målet är att SLU Biobank inom ett par år ska uppfylla kraven för ISO-certifiering. Fokus ligger därför på att bland annat erbjuda kompetent personalen med lämplig utbildning och bred erfarenhet, ett standardiserat arbetssätt utifrån Standard Operating Procedures (SOP) och hög spårbarhet genom använding av Laboratory Information Management System (LIM). Fryslagringen temperaturövervakas dygnet runt.

SLU Biobank finns på tre orter i Sverige med huvudverksamheten i Uppsala och noder i Alnarp och Umeå.

Fakta

SLU Biobank


  • Databas för provsamlingar
  • Mottagning av prover
  • Fryslagring
  • Reservfrys
  • Budget för ansökningar
  • Dokumentstöd

Föreståndare och ansvarig Uppsala
Lina Strömsted

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Husdjursgenetik

Ansvarig Alnarp
Larissa Gustavsson, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Ansvarig Umeå
Gert Olsson, Fakulteten för skogsvetenskap, vilt, fisk och miljö

Kontakt:
slubiobank@slu.se

 

 

 

16 mars 2016 1

Twitter

Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/QquMjmQzSf @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Oklart om lagskydd för vilda djur https://t.co/lWt509PYRH @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Halmfoder ger inte hästar magsår https://t.co/LP52QuV5Ne https://t.co/Wg5RMXmJJe @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Liksom mikroskope… https://t.co/2BBdJrCnFD @_SLU via Twitter 7 dagar sedan