Brandkåren räddade Alnarp från katastrof

Text: Mårten Granert Publicerad: 11 september 2020
En förrådsbyggnad i Alnarp brann ner till grunden den 12 augusti. Det har uppmärksammats stort i medier och i SLU:s kanaler. Förrådet, som kallades Snickarboden, var ett byggnadsminne med starkt miljöskapande värde.

– Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde förhindra att elden spred sig. Nu var det en lugn sommarmorgon utan någon vind att tala om och räddningstjänsten gjorde en fantastisk insats. Det kunde lätt ha blivit en katastrof med tanke på hur många hus som ligger alldeles i närheten, säger Mats Svensson som är säkerhetsansvarig på SLU i Alnarp.

Mats Svensson är säker-hetsansvarig på SLU i Alnarp. Foto: Patrik Claesson

Det är inte första gången som någon har anlagt en brand i Alnarp. 2011 brann det i några miljöstationer men det ska inte alls jämföras med branden nu, menar Mats. Själva Snickarboden hade inte något brandlarm. Larmet som reagerade satt på den närliggande Alnarpsgården.

Förstärkt bevakning

– Efter branden har vi haft ett ökat fokus på områdesbevakning. SLU, Akademiska Hus, Securitas, Polisen och Lomma kommun diskuterar hur vi kan förbättra det förebyggande skyddet. I diskussionerna ingår om vi kan förstärka brandlarmet så att en eventuell brand upptäcks i ett tidigare stadium. I nuläget har vi möten varje vecka för att diskutera vad vi kan förbättra och hur vi kan förebygga. Vi har ett utmärkt samarbete.

Den oro som branden har skapat beror till stor del på att taket var gjort av ett materialet eternit som innehåller asbest. Det är Akademiska Hus som har ansvaret för saneringen och saken är anmäld till Lomma kommun som en miljöincident.

Saneringen avslutad

– Saneringen började den 3 september och ska hålla på i cirka sex dagar. De ska vattna ordentligt så att det inte ska damma. Mätningar ska göras i Alnarpsgården för att vi ska vara säkra på att inga gränsvärden överskrids för något ämne. Ventilationsfiltren i Alnarpsgården ska kontrolleras efter saneringen, säger Mats.

Oväntat skyddsrum

I Snickarboden fanns även ett skyddsrum.

– Skyddsrummet tillkom 1996 och jag känner tyvärr inte till bakgrunden till beslutet. Det kan ju tyckas vara lite märkligt. Varför bygger man ett skyddsrum i en liten förrådsbyggnad? Nu är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som får besluta vad som ska hända och om det verkligen behövs ett skyddsrum där.

Endast ett tomrum kvar

Vad som ska hända med platsen är det givetvis ingen som hunnit tänka på än. Det finns andra förråd att använda istället för de som brann så att skynda att bygga nytt av den orsaken finns inte.

– Det är givetvis skönt att ingen kom till skada och att branden inte spred sig – men nu är det ett stort tomrum där Snickarboden låg. Det är något som fattas. En helhet som inte är riktig hel längre. Visst känns tragiskt, avslutar Mats.

Fakta

Snickarboden


  • De äldsta delarna är från 1877.
  • Ursprunglig funktion: redskapsskjul med tillbyggda öppna vagnsskjul från 1900–1920. Skjulen klarade sig i branden. De har använts som cykelskjul en längre tid.
  • Kulturhistoriskt värde. Tidstypisk, enklare ekonomibyggnad med stort miljöskapande värde. De äldsta delarna härrör från Lantbruksinstitutets uppbyggnadsfas och var en del i mönsteranläggningen. En del utbytta men anpassade fönster och dörrar. En del byggnadsdelar är skyddsvärda.
  • Källa: Vårdprogram Alnarp, Övriga byggnader, Hus 66 Snickarboden.
11 september 2020 8

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 6 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan