Brott mot djur

Text: Margareta Steen, bitr. föreståndare SCAW Publicerad: 2 december 2014
Undersökningarna om brott mot djur skiljer sig inte mycket från brott mot människor, så där finns stora likheter i polisens och åklagarnas arbete. När djur som är utsatta för brott, funna döda eller avlivas kan myndigheterna begära en rättsmedicinsk undersökning för att avgöra dödsorsaken eller vad djuret har varit utsatt för.

Frågan om brott mot djur diskuterades under ett seminarium på SLU anordnat av SCAW, Nationellt centrum för djurvälfärd, tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt SVA. Seminariet hölls för myndigheterna som har hand om brott mot djur.

Det är framförallt polisens sak att utföra brottsplatsundersökningen och naturligtvis att hålla förhör med den brottsmisstänkte och andra som kommit i kontakt med djuret på ett eller annat sätt, likväl som med eventuella vittnen till händelsen av brottet mot djuret.

Orsaker till brott mot djur

Många är de orsaker som ligger bakom brott mot djur, bland annat är känt att människor med psykisk ohälsa och/eller missbruk och att en person med utvecklade starka sociopatiska drag är förövaren, ibland kan även okunskap orsaka att djur behandlas illa. Brott mot djurskyddslagen samt djurplågeri enligt brottsbalken kan ge fängelse i upp till två år. Straffsatsen visar att staten ser allvarigt på dessa brott.

Den information som polisen får fram samt de uppgifter som andra myndigheter som Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets veterinärer samt länsstyrelsens kontrollpersonal kan lämna underlättar för patologerna att undersöka kroppen och komma fram till vad det kan vara som har hänt.

Myndigheter samverkar

Vid utredningar om brott mot människor samarbetar många myndigheter, som kommunens socialtjänst och hemtjänsten samt polisen. Det är även många myndigheter som är inblandade vid brott mot djur. Lagstadgat är att vid brott mot djur ska och kan Livsmedelsverket, Jordbruksverket, länsstyrelsen och polisen samarbeta. De officiella veterinärerna på slakterierna och veterinärer i klinisk tjänst och laboratorieveterinärer har en anmälningsplikt gentemot länsstyrelserna då de stöter på brott mot djur.

Polisen kan utreda, upptäcka eller förebygga brott, dels biträda länsstyrelsen i dess myndighetsutövning. I många län har polisen numer speciellt utbildade och tjänstgörande djurskyddspoliser. Länsstyrelserna är de myndigheter som har det statliga ansvaret för djurskyddskontrollerna.

Fakta

Om seminariet och SCAW

Den 30 oktober 2014 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) och Statens veterinärmedicinska anstalt SVA ett seminarium om hanteringen av brott mot djur. Det är ett område där flera myndigheter har sina givna roller enlig lagstiftningen. Seminariet är den andra i ordningen som SCAW anordnar för myndigheterna som har hand om brott mot djur. Vid seminariet deltog ca 130 personer. Dagen blev mycket uppskattad och fler seminarier i ämnet och närliggande områden efterfrågades.

Syftet med seminariet var att öka kunskapen om myndigheternas respektive roller, var den enas ansvar slutar och den andres tar vid hos de olika aktörerna vid djurskyddsbrott. Deltagare vid seminariet var blandat med representanter från SVA, länsstyrelserna, Polis- och Åklagarmyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, djurskyddsorganisationer, privata veterinärer förutom SLU.

Mer om SCAW - Nationellt centrum för djurvälfärd

 

 

 

 

 

Summary in English

Crimes against animals

Investigating crimes against animals is not so different from investigating crimes against humans. Both the police and the prosecutor work in a similar way. When an animal is the victim of a crime, is found dead or is euthanized, authorities can demand a forensic investigation in order to determine the cause of death or what abuse the animal has been subjected to.

Crimes against animals were discussed at a recent SLU seminar organised by SCAW (Swedish Centre for Animal Welfare) together with SVA (the Swedish National Veterinary Institute). The issue of the seminar was to inform the authorities of their different roles when dealing with crimes concerning animals.

Several factors contribute to crimes against animals, and the person who commit the violent act are not seldom a person who suffer from mental illness or have a sociopathic personality. And sometimes a person´s ignorance is the reason for cruelty to animals. Violations of the Animal Welfare Act and cruelty to animals can lead to a prison sentence of up to two years, showing that these crimes are serious.

The task of the police is to investigate the crime scenes, interrogate the suspects and persons who have been in contact with the animal as well as with witnesses.

The purpose of the seminar was to increase the knowledge of animal abuse and the authorities responsibilities. Several stakeholders were represented, with participants representing the National Veterinary Institute (SVA) the county administrative boards, the Police, the Swedish Prosecution Authority, the Swedish Board of Agriculture, the National Food Agency, animal protection organisations, veterinarians and SLU.

2 december 2014
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan