Byggnadsarbete pågår i Alnarpsgården
"Vita mattan" är utrullad i biblioteket och på informationstavlan beskrivs vad som händer bakom skynkena.

Byggnadsarbete pågår i Alnarpsgården

Text: Anette Neldestam Publicerad: 14 mars 2019
Det har pågått och pågår en hel del byggnadsarbeten i Alnarpsgården senaste året.

Förra året byggdes ett nytt servicecentra i Alnarpsgården. I början av året påbörjades ombyggnation av sal 106 och 107 till lokaler för Infra/Service Alnarp som nu har lämnat Teknicum.

Sist ut för tillfället är ombyggnation av andra våningen i Bibliotekslokalerna till en ny efterlängtad lärmiljö för våra studenter. Arbetet inleddes i mitten av januari och beräknas vara klart till sommaren.

  • Under denna period är hela våning två ovanför biblioteket inklusive grupprummen avstängda.
  • Under gjutningsarbeten, vilket rör sig om enstaka dagar, kommer även en del av biblioteket på våning ett att vara avspärrat.
  • Övriga delar av Alnarpsgården är tillgängliga som vanligt. Entreprenörerna kommer att disponera gamla servicecenter som pausrum.
  • Under vintern utförs borrningsarbeten som påverkar ljudmiljön i biblioteket och datorsalarna Stallet och Ladan.

Under tiden erbjuds alternativa platser till studenterna för studier:

Articum och Agricum är under denna period kvällsöppna motsvarande biblioteket (t o m kl. 23:00).

Loftet, Alnarpsgården, är tillgängligt för självstudier de tider det inte är bokat för andra aktiviteter.

Möjligheten finns att som vanligt att använda obokade lektionssalar för grupparbeten/självstudier.

Biblioteksmedarbetarna ser till att hålla besökare uppdaterade om vad som händer på andra våningen, både med informationsskylt och fotodokumentation vecka för vecka. Foto: Anette Neldestam Larsson

Fakta

Se ritningar

Möblerad plan 2
Etableringsplan våning 1
Etableringsplan våning 2

Ansvarig för projektet i Alnarp är servicechef Mats Svensson, Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU Service Alnarp. mats.svensson@slu.se, 040-415033, 0702435422

 

14 mars 2019
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 18 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 18 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan