Campusplan för SLU i Alnarp klar

Text: Anette Neldestam Publicerad: 17 april 2019
SLU Alnarps unika miljöer ska utvecklas för att fortsätta locka studenter, forskare och besökare både i närtid och på 15 års sikt. Nu presenterar Akademiska Hus och SLU tre möjliga framtidsscenarier som i olika grad kan komma att förändra campusområdet.

De tre scenarierna beskriver tre olika utvecklingsvägar för campusområdet. Det första ser till en fortsatt utveckling längs Sundsvägen som delar campus i en nordlig del och en sydlig del, med bland annat Alnarpsparken. De två andra scenarierna testar möjligheten att endera utveckla de västliga delarna av campus där flertalet forskningsmiljöer finns idag eller den östliga delen vid historiska Alnarpsgården där utbildningsmiljöerna finns.

Scenarierna medför olika konsekvenser och lyfter frågor som; ska Slottet nyttjas av SLU i framtiden och vad händer om den norra delen av gräsytan Pelousen bebyggs. Syftet är att undersöka vilken väg som bäst leder mot campusplanens vision: En unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation. Ett campus för samverkan kring hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå.

– Den reviderade campusplanen kan ses som ett startskott för ett omfattande förändringsarbete för att tillvarata Campus Alnarps potential i en tid då behovet av kunskap är större än någonsin. SLU har mycket kunskap bland medarbetare och studenter som direkt kan omsättas i arbetet inte minst inom landskapsarkitektur, säger Håkan Schroeder, dekan vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap vid SLU.

Vilka vägval som än görs framöver kommer det att skapas nya mötesplatser och besöksmål på SLU med innovation som drivkraft både för byggnader, utemiljöer och verksamhet.

Fakta

Planen och kontakter

Campusplan Alnarp (laddas ned som pdf)

Kontaktpersoner:
Mats Svensson, servicechef, infrastrukturavdelningen, SLU Service Alnarp, gemensam service mats.svensson@slu.se, 040-415033, 0702-435422

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör, LTV
margit.nothnagl@slu.se, 040-415434, 0761-172296

 

17 april 2019 3

Twitter

RT @SLUmiljoanalys: Hur firar du den biologiska mångfalden? Några tips från #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/L… @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
Magrare foder till dikor på stall: Ensilerad rörflen gav lovande resultat. https://t.co/qVavU4Sf6o https://t.co/y5tCo3IsiG @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning, enligt en studie som också tyder på att framtida klimateffek… https://t.co/4iDhVp2Lp6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Den 29 maj inviger RISE testbädd för digitaliserat jordbruk i Uppsala. Vi hoppas att du vill vara med. Testbädden ä… https://t.co/Yg9NprHgQy @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Nya SLU-professorer föreläser i Umeå 24 maj. Om teknik och planering för framtidens skogsskötsel, och om läkemedels… https://t.co/8XgjKQRvJq @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Var med och fira den biologiska mångfalden! Här tipsar #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/Lp… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan