Dags att samlas kring vallen
Vallen utgör den i särklass största grödan i svenskt lantbruk. Den har en avgörande betydelse för det ekonomiska utbytet i mjölk- och köttproduktionen, och vallen får en alltmer central roll även till hästar. Foto: Nilla Nilsdotter-Linde

Dags att samlas kring vallen

Text: Anna Lundmark Publicerad: 2 december 2016
I februari samlas forskare, rådgivare, lantbrukare och andra som är intresserade av vallodling på en stor konferens på Ultuna. Vallodling är central för Sveriges jordbruk. Den utgör över hälften av jordbruksmarken och har stor betydelse för både ekonomi och miljö. Fokus ligger på den senaste forskningen men under konferensen ska också årets Vallmästare koras – en lantbrukare som lyckats särdeles bra med sin vallodling.

Resurs har träffat Nilla Nilsdotter-Linde på institutionen för växtproduktionsekologi som är en av dem som arbetar med konferensen. Man behöver inte prata med henne någon längre stund innan man inser att vallodling är otroligt viktigt och väldigt intressant!

Har ni några extra spännande punkter i programmet?

Nilla Nilsdotter-Linde är en av arrangörerna till Vallkonferens 2017. Foto: SLU

Nilla Nilsdotter-Linde är en av arrangörerna till Vallkonferens 2017. Foto: SLU

– Många! Christel Cederberg från Chalmers Tekniska Högskola kommer att prata om effekter av lågintensiv ekologisk nötkreatursproduktion på markanvändning, miljö och ekosystemtjänster. Vi har också en punkt om hur man framöver kanske skulle kunna beräkna hur mycket kossan har ätit utifrån analys av mjölken istället för att försöka mäta hur mycket hon har konsumerat. Det kan bli ett viktigt verktyg för att beräkna hur mycket mjölk man har fått från fodret. Nytt för i år är speciella pass om häst, till exempel om sockerinnehåll i vallfoder till häst.

Vilka frågor ser du som mest intressanta i framtidens vallforskning?

– En viktig uppgift är att anpassa vallgrödorna till klimatförändringarna till exempel för att de ska klara varmare vintrar utan snötäcke samt ha motståndskraft mot torka och översvämningar. Ett annat eftersatt område är produktionsbete där man odlar vall men istället för att skörda med traktorn låter man djuren beta under sommarhalvåret. Det krävs kunskap och förenklade verktyg för att lantbrukaren ska veta till exempel när djuren ska flyttas mellan betena för att det ska bli optimalt.

Årets vallmästare koras under konferensen – vad är det som avgör om man blir en bra vallodlare?

Lasse Larsson blev Årets Vallmästare 2016 för sin väl genomtänkta strategi. På Vallkonferens 2017 får du veta vem som tar över titeln. Foto: Maria Nyberg

Lasse Larsson blev Årets Vallmästare 2016 för sin väl genomtänkta strategi. På Vallkonferens 2017 får du veta vem som tar över titeln. Foto: Maria Nyberg

– Uttagningen bygger bland annat på analysresultat från skörden. Så det handlar om att ha en strategi för att få ett bra näringsvärde i vallen där viktiga aspekter är val av vallfröblandning, gödsling och tid för skörd.

Vilken roll spelar Vallkonferens 2017 för vallens odling och utnyttjande?

– Det är en arena där människor möts. Vi är många som samarbetar om konferensen, tre institutioner inom SLU och flera andra organisationer. En viktig fråga för framtiden är kommunikationen mellan rådgivare som är inriktade på växtodling respektive husdjur. Vall är en fråga som definitivt bygger på en hel kedja med olika kompetenser. Redan under utbildningen är vallkursen en av de kurser där studenter från olika inriktningar går tillsammans och Vallkonferens 2017 blir också ett tillfälle att träffas.

Fakta

Vallkonferens 2017

Arrangeras 7–8 februari i Aulan, i sal N och på Loftet, på SLU i Ultuna. Anmäl dig innan 23 december klockan 12.00, så blir det billigare! www.slu.se/vallkonferens-2017

Det är ett samarbete mellan SLU (Nilla Nilsdotter-Linde på institutionen för växtproduktionsekologi, Rolf Spörndly och Cecilia Müller på institutionen för husdjurens utfodring och vård samt Gun Bernes på institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap), Växa Sverige (Hans Lindberg), Hushållningssällskapet (Ola Hallin) och LRF Mjölk (Jan Eksvärd).

Detta är den andra vallkonferensen. Den första hölls för tre år sedan och resulterade i rapporten Vallkonferens 2014.
2 december 2016 1
Ekosystemets hjältar i fokus

Ekosystemets hjältar i fokus

Insekter Sällan har världens pollinatörer varit så i fokus som nu, och sällan, om någonsin, har de varit så hotade. Men det fokus som media och samhället nu lägger på ekosystemtjänsten pollinering kan knappast bli för stort, för omkring tre fjärdedelar av allt vi äter börjar med ett pollinerande djur, och i de flesta fall insekter. För SLU-medarbetaren Lotta Fabricius Kristiansen är pollinatörerna hjältarna som allt fler nu äntligen börjar bli medvetna om.
30 januari 2020 3
Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Jordens resurser När vi ger oss på något nytt säger vi ibland att vi plöjer ny mark. Men för den som tänker på jordhälsa och regenerativt jordbruk handlar det faktiskt om raka motsatsen. Jordhälsan gynnas av att vi slutar att plöja, eller plöjer mindre, och av att vi bearbetar jorden så lite som möjligt. Det gäller att lämna mikrolivets infrastruktur, med myllrande livsformer och fina nätverk av porösa, mikroskopiska labyrinter i fred så mycket som möjligt om man vill tänka långsiktigt - för klimatets och hållbarhetens skull.
30 januari 2020 2

Twitter

RT @AnnaQLundmark: Svampen Batrachochytrium dendrobatidis hotar världens groddjur. Uppländska gölgrodor som infekterats av svampen rör sig… @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
RT @u_eson: Interesting study @_SLU #vh_slu @SigridAgenas and others showing impact of #antibiotics on #GHG - there is impact, but not alwa… @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
RT @MoniqueSmith01: Come and work with us! Our group at @_SLU @BommarcoLab are now hiring field assistants for the summer! https://t.co/4Dj… @_SLU via Twitter 15 timmar sedan
RT @barquet4: Intressant analys som visar reducerad kvävegödsel-användning genom samodling @_SLU https://t.co/m4lzmz581P @_SLU via Twitter 15 timmar sedan
RT @SIANIAgri: NEW | Did you know that #insects can help us fight malaria and sleeping disease, reduce the need to use pesticides and provi… @_SLU via Twitter 15 timmar sedan
SLU:s ekonomi fortsatt stark https://t.co/5P2osPnWpF @_SLU via Twitter 5 dagar sedan