De viktiga valberedningarna är nu utsedda

Text: Mårten Granert Publicerad: 18 juni 2018
Nu är det bestämt vilka personer som ingår i fakulteternas valberedningar. En valberedning har fem eller sju ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande. De har centrala roller i de kommande valen av fakultetsnämnder. Det är respektive fakultets valberedning som ska ta fram förslag på ledamöter i de fakultetsnämnder som tillträder den 1 januari 2019.

Det är respektive fakultetsnämnd som slutligen fastställer valberedningens sammansättning efter en intern process inom fakulteten där alla röstberättigade har möjlighet att påverka.

Ordförande och vice ordförande i fakulteternas valberedningar utgör också SLU:s valberedning där det är rektor som utser ordförande och vice ordförande efter samtal med valberedningens ledamöter. SLU:s valberedning har till uppgift att föreslå fem ledamöter till utbildningsnämnden för perioden 2019–2021 samt att föreslå tre ledamöter till SLU:s styrelse för perioden maj 2020–april 2023.

Den 20 juni är det planerat att rektor Peter Högberg ska träffa ordföranden och vice ordföranden i samtliga valberedningar för att diskutera hur processerna för valen av fakultetsnämnder ska harmoniseras så mycket som möjligt. Det kommer även att ske ett samråd kring ordförande och vice ordförande i SLU:s valberedning.

VH-fakulteten
Ordförande
Forskare Nils Fall
Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala
nils.fall@slu.se

Vice ordförande
Universitetslektor Sara Wernersson
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Uppsala.
sara.wernersson@slu.se

NJ-fakulteten
Ordförande
Professor Petter Kjellander
Institutionen för ekologi, Grimsö forskningsstation
petter.kjellander@slu.se

Vice ordförande
Universitetslektor Karin Hakelius
Institutionen för ekonomi, Uppsala
karin.hakelius@slu.se

S-fakulteten
Ordförande
Professor Lars Östlund
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Umeå
lars.ostlund@slu.se

Vice ordförande
Professor Magnus Löf
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp
magnus.lof@slu.se

LTV-fakulteten
Ordförande
Professor Erik Andreasson
Institutionen för växtskyddsbiologi, Alnarp
erik.andreasson@slu.se

Vice ordförande
Professor Marie Olsson
Institutionen för växtförädling, Alnarp
marie.olsson@slu.se

Summary in English

Important nomination committees now appointed

It has been decided who will be included in the faculties' nomination committees. A nomination committee consists of five or seven members, including a chair and deputy chair. They are key in the coming faculty board elections. Each faculty's nomination committee must propose faculty board members who will take office on 1 January 2019. Every faculty board must decide on the final composition of its nomination committee following an internal process where everyone with the right to vote can affect the outcome.
 
The chair and deputy chair of the faculty nomination committees also constitute SLU's nomination committee. The vice-chancellor appoints the chair and deputy chair following a discussion with the committee members. SLU's nomination committee must propose five members to the Board of Education for 2019–2021, and it must also propose three members to the SLU Board for May 2020–April 2023.
 
On 20 June, Vice-Chancellor Peter Högberg will meet the chair and deputy chair of all nomination committees to discuss how to harmonise the faculty board election process as much as possible. There will also be a consultation about the chair and deputy chair of SLU's nomination committee.
 
VH Faculty
Chair
Researcher Nils Fall
Department of Clinical Sciences, Uppsala
nils.fall@slu.se
 
Deputy chair
Senior lecturer Sara Wernersson
Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry, Uppsala
sara.wernersson@slu.se
 
NJ Faculty
Chair
Professor Petter Kjellander
Department of Ecology, Grimsö Wildlife Research Station
petter.kjellander@slu.se
 
Deputy chair
Senior lecturer Karin Hakelius
Department of Economics, Uppsala
karin.hakelius@slu.se
 
S Faculty
Chair
Professor Lars Östlund
Department of Forest Ecology and Management, Umeå
lars.ostlund@slu.se
 
Deputy chair
Professor Magnus Löf
Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp
magnus.lof@slu.se
 
LTV Faculty
Chair
Professor Erik Andreasson
Department of Plant Protection Biology, Alnarp
erik.andreasson@slu.se
 
Deputy chair
Professor Marie Olsson
Department of Plant Breeding, Alnarp
marie.olsson@slu.se
18 juni 2018
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan