Den långa räckan av omvandlingar

Text: Mårten Granert Publicerad: 20 juni 2016
Akademiska hus och SLU håller på att dra upp nya planer för Ultuna. Kanske kan man säga att Ultuna åter håller på att omdanas. Hur många gånger har det skett sedan Vendeltidens hövdingar begravde sina döda i båtgravar vid Fyrisåns strand på kultplatsen Ultuna? Ja, vem vet. Att det skett ett otal gånger är dock säkert. Ofta långsamt och omärkligt. Ibland kanske lite mer plötsligt och synligt.

Det är inga mer dramatiska eller snabba förändringar det nu är frågan om men sakta men säkert förändrar Ultuna sin skepnad och vi står på tröskeln inför något helt nytt.

Till sin yttre miljö kan det dock ske större saker inom en snar framtid. Bostäder för flera tusen personer planeras på Ultuna och det närbelägna Ulleråker. De gamla platserna omvandlas till nya stadsdelar och inlemmas mer och mer in i staden Uppsalas puls.

Solens energi

Mycket förändras i det lilla och sker nästan utan att man märker det men kommer man upp några våningar i Ulls hus ser man att även ny teknik installeras i de äldre husen. Akademiska hus har satt solceller på en del tak. Den nya tekniken använder den gamla energin. Och en del nya tak är täckta med sedumväxter – en gammal växt som på sina håll har konkurrerat ut plåt och tegel. Daniel Eriksson som är chef för Förvaltningsstödet på Akademiska hus i Uppsala vet nästan allt om dessa frågor.

Hur kommer det sig att sedum kan vara ett bra takmaterial?
Sedummattorna kan läggas ovanpå tätskikt som till exempel papp/bitumen, gummiduk och liknande med en lutning på 0–20 grader. Taket har många fördelar utöver de rent estetiska. Sedumtaket absorberar luftföroreningar och spar energi genom att isolerar både mot värme och kyla. Det dämpar buller och tar upp regnvatten som annars skulle belasta kommunens dagvattensystem. Dessutom är underhållet minimalt då tätskiktet skyddas från solens strålar.

Vad producerar solcellerna? El? Värme?
De solcellerna som installeras är 1 500 kvadratmeter stor och har en kapacitet att producera 170 000 kWh/år, vilket motsvarar ett års totala elförbrukning för åtta normalstora villor. Förutom att förse fastigheten de är placerade på med elenergi kommer de soliga dagar även kunna förse kringliggande fastigheter på campus med grön energi.

Ska ni fortsätta bygga solceller på husen på Ultuna?
Investeringen i solceller är en del i vårt arbete för att bli mer energieffektiva tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet. Det är också ett led i Akademiska Hus övergripande målsättning att göra Sveriges campusområden än mer hållbara. Vad gäller en fortsatt utbyggnad av solceller på Ultuna så finns i dagsläget inga beslut fattade.

Samverkan som framgångsfaktor

Delar av Ultuna håller på att omvandlas till en Science park, Green Innovation Park, som drivs gemensamt av SLU och Akademiska hus. Framgångsfaktorn stavas Samverkan. Ultuna och SLU:s övriga campusområden ska bli Sveriges nav för gröna företag, forskare och entreprenörer där till exempel SLU:s forskningsinfrastruktur ska kunna delas med andra företag. Här ska människor mötas och stimulera varandras idéer till framgångsrika företag för att bidra till en hållbar framtid. Totalt finns det ett 30-tal företag på Ultuna. En del har varit här länge men många har kommit senaste året.

Green Innovation Park är redan en framgång, eller hur Sara Brännström som är ansvarig på SLU?
– Efterfrågan har varit större än vi trott och vi har just nu dialog med ett 50-tal företag om etablering på området.

Vad är det för typ av företag som nyligen har etablerat sig på Ultuna?
– I januari flyttade Växa Sverige in som den första hyresgästen i det nya företagshotellet. De senaste tillskotten i parken är LRF Mälardalen och konsultbolaget GreenSway. Totalt sett är det en blandning av företag med verksamheter inom gröna näringar och andra som är mer kompletterande branscher som till exempel Clean Tech och IT. I växthuset som är vår miljö för uppstartsbolag kommer vi ha avknoppningsbolag från SLU blandat med aktörer inom affärs- och innovationsstöd.

Detta koncept är nytt för SLU och tämligen nytt i Sverige. Hur ser det ut i Europa? Har ni några förebilder?
– Ja att bygga upp en hel stadsdel kring samverkan mellan akademi och företag, där även bostäder och handel och service ska finnas tillgängligt är inte så vanligt men trenden verkar gå ditåt. Nationellt har vi haft flera förebilder, bland annat Ideon i Lund och Mjärdevi i Linköping som är framgångsrika Science parks. Internationellt har vi sneglat på Barcelona och Wageningen som jobbat mer åt att just integrera bland annat bostäder i företagsmiljön.

Hur känns stämningen på SLU när det gäller att samverka med externa företag?
– De kontakter jag har haft hittills med forskare och studenter har varit positiva. Vi har ju många forskare som är duktiga på att samverka med företag och att få möjlighet att också vara fysiskt nära varandra ökar ju möjligheterna ytterligare. Studenterna verkar också tycka det är spännande att lättare kunna ta kontakt med företag som finns på campus.

Läs mer om Green Innovation Park här

20 juni 2016
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Upphandling med fokus på djur och hälsa https://t.co/JVZmv3pX29 @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket? En tvärvetenskaplig forskargrupp har undersökt vi… https://t.co/TQO33suZuH @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”. Märkning av livsmedel bör kombineras med upplysning om vad orde… https://t.co/C0Gr9OIYOu @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 7 dagar sedan