Det började med en idé . . .
Nasko Terziev i laboratoriet hos institutionen för skogens produkter där värmevakuumbehandling av trä testas - en metod som är miljövänlig och visat sig ge trä med utmärkta egenskaper. Foto: Li Gessbo

Det började med en idé . . .

Text: Li Gessbo Publicerad: 16 juni 2015
. . . och fortsatte med ett forskningsprojekt och en prisad innovation. Tv4newood är EU-forskningsprojektet där en ny metod för värmebehandling av trä har utvecklats, baserat på en idé som kläcktes av SLU-professorn Nasko Terziev för cirka fem år sedan. Metoden är miljövänlig och billigare än andra metoder som används – och ger en produkt med utmärkta egenskaper.

Värmebehandling av trä på nytt sätt

Obehandlat trä är känsligt mot fukt vilket påverkar träets form samt gynnar mikroorganismer. Värmebehandling är ett sätt att förhindra det och ge en stabilare och mer användbar produkt, något som kan göras med olika metoder. Eftersom behandlingen sker i hög temperatur, vanligen 220 °C, gör man det i till exempel mättad vattenånga, vatten, kväve eller olja för att reducera syrgas så att träet inte fattar eld.

Nasko Terziev, professor i träteknologi vid institutionen för skogen produkter, tog en kväll en öl tillsammans med italienska forskarkollegan Ottaviano Allegretti och de började spåna idéer kring värmebehandling av trä, hur skulle man kunna göra metoden mer effektiv?
– Vi fick då en idé om att värmebehandla trä i vakuum – hur skulle det fungera? säger Nasko.

Miljövänligare och billigare

2013 startade EU-forskningsprojektet Tv4newood (Thermovacuum for a new wood) där SLU tillsammans med CNR-IVALSA (italienska träforskningsinstitutet) analyserar och utvecklar metoden med värmebehandling av trä i vacuum – termovacuumbehandling. Medverkar gör även det världsledande företaget inom vacuumtorkning WDE-Maspell, som bidrar med utrustning och använder metoden i större skala, italienska träberbetningsrådet ConLegno, franska Ecolwood samt företaget Arredomare som tillverkar yachter (båtar) med lyxig inredning av trä som är termovacuumbehandlat.

– Det har visat sig att värmebehandling i vakuum gör att träet behåller ursprungsmekaniken, dessutom är metoden billigare än alla andra värmebehandlingsmetoder. Värmebehandling är generellt en miljövänlig metod, men när det sker i vakuum ger det ytterligare en liten fördel: biprodukterna som kan påverka trästrukturen evakueras genom vakuumet, säger Nasko.

I laboratoriet vid SLU i Uppsala testar man även svampangrepp på det behandlade träet. Behandlat trä angrips i mycket mindre utsträckning än obehandlat trä.

Försökt visar att trä som värmebehandlats i vakuum (mörkbrun träbit) angrips i mindre utsträckning av svamp än obehandlat trä (ljus träbit). Foto: Li Gessbo

Försök visar att trä som värmebehandlats i vakuum (mörkbrun träbit) angrips av svampangrepp i mycket mindre utsträckning än obehandlat trä (ljusbrun träbit). Foto: Li Gessbo

Termovacuum är en metod som fungerar på alla sorts träslag. Enda nackdelarna, som gäller värmebehandlat trä oavsett metod, är att de mekaniska egenskaperna försämras något samt att värmebehandlat trä som utsätts för väder och vind i utomhusmiljö förlorar sin chokladbruna färg och träet blir grått.
– Träet kan användas till allt utom bärande konstruktioner. Och i inomhusmiljö behåller det sin färg, säger Nasko.

Träet får en mörkare färg efter termovakuumbehandlingen. Uppifrån syns obehandlad respektive behandlad poppel, ask och bok. Foto: Li Gessbo

Träet får en mörkare färg efter termovakuumbehandlingen. Uppifrån syns obehandlad respektive behandlad poppel, ask och bok. Foto: Li Gessbo

Och forskningsprojektet fortsätter: professor Geoffrey Daniel och hans forskargrupp vid institutionen för skogens produkter är också involverade. De undersöker förändringar i strukturen och ligninkemin  i  trä som värmebehandlats i vakuum vid 190-220 °C med ljus, flourescens och TEM (transmissionselektronmikroskop) kombinerat med histo-/cytokemi. Samtidigt arbetar projektets övriga deltagare med certifiering av den produkt som tagits fram och ska säljas under eget varumärke och  vinnaren i Tv4newoods logotyptävling utses snart.

Prisad innovation

Den 21 maj i år blev Tv4newood utnämnt av EU-kommissionens Forum on Eco-Innovation som en av fem ”Best of Eco-innovation: projects success stories”. För att sprida kunskapen om den nya miljövänliga och billiga värmebehandlingsmetoden till träindustrin i Sverige har Nasko en idé om att ordna ett möte med skogsindustrierna i samband med att forskningsprojektet avslutas hösten 2016. Kunskap väl värd att spridas.

Fakta

Tv4newood

Nasko Terziev
Började vid SLU som doktorand i början på 90-talet. Blev träteknologie doktor (träegenskaper och -behandlingar) och stannade som forskare vid SLU. Blev professor i träteknologi 2010. För tillfället bedriver han forskning i EU-projektet Tv4newood samt i ett Formas-finansierat projekt om mikrovågsbehandling av ved. Är verksam vid institutionen för skogens produkter, SLU Uppsala.
16 juni 2015 7

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan