Det stridbara kommatecknet

Text: Eva-Marie Ek Publicerad: 12 mars 2019
I svenskan rådde länge stora stridigheter om kommatecknet. Den ena sidan i denna strid argumenterade för satsdelskommatering, där kommatecknet användes enligt strikta regler. Den andra sidan argumenterade för tydlighetskommatering, där kommatecknet används för att markera paus och tempo. Sedan slutet av 1900-talet är det tydlighetskommatering som rekommenderas.

Rätt använt är kommatecknet ett användbart skiljetecken som kan göra mycket för läsbarheten. Men se till att det inte överanvänds då det kan hacka upp texten. Om du är osäker på om det behövs ett kommatecken är det ofta bäst att låta bli.

Tre exempel på när du ska använda kommatecken

1. I uppräkningar

 • SLU:s huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala.

Observera att det inte ska vara något kommatecken före det sista ledet, som ibland görs på engelska. Läs gärna mer i den engelska språkspalten.

 • Den torra, varma sommaren.

Om du har flera adjektiv i uppräkningen och det första är bestämning till det andra ska det inte vara något kommatecken:

 • Aktuell svensk forskning.

2. Runt inskott

 • Ultuna, ett av SLU:s campus, ligger i södra Uppsala.

Inskottet (ett av SLU:s campus) kan lyftas bort utan att det gör meningen ogrammatisk.

3. Vid samordning av fullständiga satser med och eller men

 • Studenterna har föreläsning på måndagar, och torsdagar har de labbövningar.

Utan kommatecken är det lätt att felaktigt läsa början av meningen som ”föreläsning på måndagar och torsdagar”. För att underlätta för läsaren markerar du ny sats med kommatecknet. Om de två satserna är riktigt korta är kommatecknet inte alltid nödvändigt.

Tre exempel på när du inte ska använda kommatecken

1. I satser med gemensamt subjekt

 • Föreläsaren inledde med ett skämt och fick åhörarna att skratta.

Här ska det inte vara något kommatecken före och eftersom föreläsare är subjekt i båda satserna.

2. Vid nödvändiga bisatser

• Välj det alternativ som du föredrar.

En nödvändig bisats är en bisats som behövs för att meningen ska bli grammatiskt korrekt. Den kan inte strykas och därför ska det inte vara något komma före som i exemplet ovan.

3. Före att-satser

 • Organisatören meddelade att föreläsningen var inställd.

 

Summary in English

The controversial comma

In Sweden, it wasn’t until the late 1900s that scholars and practioners started to agree on the main principle for when to use a comma. The trend these days is to use it less and less, and primarily to indicate pauses. The idea is that the comma should help the reader rather than be used according to strict grammar rules.

As for English, the main comma-related conflict is still going strong and concerns the so-called serial or Oxford comma. A serial comma is a comma placed before the coordinating conjunction (usually and or or) in a series of three or more items:

 • SLU offers programmes in agriculture, forestry, horticulture, and animal science.

The serial comma is more common in US than UK English. Only use it to clarify which are the actual list items if one of them contains the word and.

 • The printing options available are greyscale, black and white, and colour.

And if you think a simple comma can’t possibly be that important, read about the missing comma that cost a US company 5 million dollars.

Below are some more examples of when to use or not use a comma.

Three examples of when to use a comma

1. Separating main clauses linked by a coordinating conjunction (and/but/or)

 • The LTV Faculty is located in Alnarp, and the S Faculty is located in Umeå.

If both main clauses are very short, a comma isn’t always necessary.

2. Indicating supplementary elements

 • This study, initiated by SLU researchers, showed that age was a significant factor.

3. To mark off introductory words

Use a comma to separate a single word or short phrase used to introduce a sentence:

 • However, the arguments are unconvincing.
 • On the other hand, the results speak for themselves.

Three examples of when not to use a comma

1. When two verbs share the same subject

Do not use a comma when a coordinating conjunction (and in the example below) connects two or more verbs to the subject of the sentence.

 • They spent two years planning the project and raising funds for it.

No comma before and as they is the subject for both verbs.

2. Between two subjects performing the same action

 • The author and the editor were both satisfied with the quality of the manuscript.

No comma before and as subjects that share a verb should not be separated.

3. Around restrictive clauses

A restrictive clause is a clause that is essential to the rest of the sentence (often introduced with that).

 • The project that had been approved was granted funding.

Here, we are referring to one of several projects – the one that has been approved. The clause that had been approved is essential and cannot be removed. Do not use commas here.

12 mars 2019 6
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan