Du äger din idé
Hanna Mann och hennes kolleger har kompetenser från olika branscher och verksamheter som kompletterar forskares och lärares kunskap. Internationella kontakter finns, liksom möjligheter till investeringar. Foto: Vanja Sandgren

Du äger din idé

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 25 mars 2015
På svenska universitet äger lärare och forskare rätten till sitt undervisningsmaterial och forskningsresultat. Det kallas för lärarundantaget. SLU Holding arbetar med utveckling av idéer från alla anställda vid SLU.

– Meningen är att skapa innovationer och konkurrenskraftiga tjänster och företag, säger Hanna Mann, affärsrådgivare vid SLU Holding med placering i Skara.

Att utveckla en innovation är ingen linjär process. När en idé presenteras för SLU Holding tas en plan fram för hur den bäst ska kunna utvecklas till innovation. En marknadsanalys görs och möjligheterna att skydda upptäckten genom till exempel patent görs.

– Vi finns med på vägen till kommersialisering, från tidig idé till en färdig produkt på marknaden, målet är samhällsnytta inom den gröna sektorn, fortsätter Hanna.

Ny på posten

Hanna är relativt ny på posten. Hon är Medicinsk Biolog utbildad i Linköping. Tidigare har Hanna arbetat med uppdragsforskning inom biotechindustrin, bland annat med DNA-analyser. Efter fyra år i London som Key Account Manager på företaget QUIAGEN är hon nu tillbaka i Sverige.

– Jag bor i Göteborg tillsammans med man och tvillingar på ett år. Att pendla till Skara går bra och jobbet är kul! Det finns många goda idéer som kan utvecklas på något sätt inom den gröna sektorn. Det handlar bland annat om tekniska innovationer och konsulttjänster.

SLU i hela landet

– Jag har fångat upp ett driv i Skara, bland annat inom precisionsodling och Kompetenscentrum rådgivning. Forskarna jobbar redan med lantbrukare och har en dialog kring problem och lösningar i lantbruket. Idag har vi fångat upp ungefär 15 projekt. Bara i Skara.

En fördel med att SLU Holding finns i hela Sverige är att man kopplar ihop SLU, från Alnarp i söder till Skara, Uppsala och Umeå.

– Vi kan också koppla ihop utmaningar som finns på en plats med lösningar på en annan, så att nyttiggörandet i samhället ökar, säger Hanna.

Idébärare

– Den som har en idé kallas för idébärare. Det kan vara studenter, forskare, doktorander och andra SLU-anställda. Huvudsaken är att personerna har en koppling till SLU. Man behöver inte ha forskat i tio år eller vara superexpert, alla anställda är välkomna. Vi kan hjälpa till på vägen.

En aspekt är att om forskaren eller idébäraren inte gör något med sitt resultat så kommer det aldrig göra någon nytta i samhället. En viktig detalj i sammanhanget är lärarundantaget vilket är unikt i Sverige. Läraren/forskaren äger sina resultat och om man vill kommersialisera ska man tänka till från början.

– Publicera inte resultaten innan du vet hur du vill ha det, är budskapet från Hanna.

Goda exempel

SLU Holding har varit med i utvecklingen av företagande inom naturassisterad terapi för människors hälsa med hjälp av trädgård – NAHC – Nature Assisted Health Care Holding AB.  Isconova förbättrar effekten av vacciner och BioGaia utvecklar och säljer hälsofrämjande produkter med mjölksyrabakterier.

Fler goda exempel finns under flikarna Våra portföljbolag och Spin outs.

Fakta

SLU Holding

SLU Holding AB är SLU:s helägda bolag med uppdraget att skapa hållbar samhällsutveckling och tillväxt. Man arbetar med att initiera, utveckla och investera i idéer från SLU för att skapa innovationer och konkurrenskraftiga företag.

På huvudorterna vid SLU finns innovations- & affärsutvecklare med erfarenhet från forskning och industri.

I olika faser i en utvecklingsprocess från idé till använda lösningar, produkt och/eller tjänst, kan olika typer av finansiering behövas. SLU Holding har etablerat olika finansieringskällor till exempel:

  • VFT(verifiering för tillväxt): Medel som kan användas för att göra en första undersökning av  den kommersiella potentialen i ett forskningsresultat, inklusive patentstrategi.
  • Green Prospect-programmet: Om du som idébärare inte vill driva den kommersiella processen själv.
  • SLU Holding kan investera kapital i företag som startas med SLU forskning som bas och engagerar sig i utvecklingen av dessa företag tills mindre riskbenägna investerare vill satsa.För närvarande arbetar SLU Holding med över hundra idéer, inom samtliga områden som SLU är aktiva i.

 
25 mars 2015 4
Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

DATA Databasen VetBact är ett nationellt och internationellt pedagogiskt verktyg och en kunskapsbank för studenter, lärare, forskare och allmänheten. VetBact (www.vetbact.org) har funnits allmänt tillgänglig på internet sedan 2006 och utvecklingen har hela tiden drivits av studenternas behov. Tack vare medel från VH-fakulteten så finns VetBact nu på en server vid SLU, vilket gör att den kommer att finnas kvar och utvecklas under överskådlig tid.
23 januari 2018 3
Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Linné på SLU Lövsta ligger någon mil öster om Uppsala och är en av SLU:s forskningsgårdar. Där bedrivs forskning om mjölkkor, fjäderfä och grisar. Snart tillkommer även Lövsta fältforskningsstation som har fokus på åkerns grödor. Lövsta är en klassisk plats för lantbruksforskning. Redan i mitten av 1700-talet bedrev baron Sten Carl Bielke jordbruksexperiment här. Bielke var nära vän med Carl von Linné och de båda herrarna har satt sin prägel på Lövsta som ännu kan skönjas i landskapet.
25 januari 2018 5

Twitter

Nya möjligheter i Markdata-appen https://t.co/Y2mKixR0ty @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
SLU redovisar stark ekonomi https://t.co/Do4Qe1x0FS @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning https://t.co/SI23XuiKz2 https://t.co/tLBJ6fPX9e @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker, ny rapport från EPOK – Centrum för ekologisk produk… https://t.co/eNWw5GyBBF @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Efterlyses! Innovativa idéer från yrkesfisket som kan bidra till ett mer skonsamt och selektivt fiske.… https://t.co/5L8aLY3fkF @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka https://t.co/lL46oyagkn @_SLU via Twitter 13 dagar sedan