Du äger din idé
Hanna Mann och hennes kolleger har kompetenser från olika branscher och verksamheter som kompletterar forskares och lärares kunskap. Internationella kontakter finns, liksom möjligheter till investeringar. Foto: Vanja Sandgren

Du äger din idé

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 25 mars 2015
På svenska universitet äger lärare och forskare rätten till sitt undervisningsmaterial och forskningsresultat. Det kallas för lärarundantaget. SLU Holding arbetar med utveckling av idéer från alla anställda vid SLU.

– Meningen är att skapa innovationer och konkurrenskraftiga tjänster och företag, säger Hanna Mann, affärsrådgivare vid SLU Holding med placering i Skara.

Att utveckla en innovation är ingen linjär process. När en idé presenteras för SLU Holding tas en plan fram för hur den bäst ska kunna utvecklas till innovation. En marknadsanalys görs och möjligheterna att skydda upptäckten genom till exempel patent görs.

– Vi finns med på vägen till kommersialisering, från tidig idé till en färdig produkt på marknaden, målet är samhällsnytta inom den gröna sektorn, fortsätter Hanna.

Ny på posten

Hanna är relativt ny på posten. Hon är Medicinsk Biolog utbildad i Linköping. Tidigare har Hanna arbetat med uppdragsforskning inom biotechindustrin, bland annat med DNA-analyser. Efter fyra år i London som Key Account Manager på företaget QUIAGEN är hon nu tillbaka i Sverige.

– Jag bor i Göteborg tillsammans med man och tvillingar på ett år. Att pendla till Skara går bra och jobbet är kul! Det finns många goda idéer som kan utvecklas på något sätt inom den gröna sektorn. Det handlar bland annat om tekniska innovationer och konsulttjänster.

SLU i hela landet

– Jag har fångat upp ett driv i Skara, bland annat inom precisionsodling och Kompetenscentrum rådgivning. Forskarna jobbar redan med lantbrukare och har en dialog kring problem och lösningar i lantbruket. Idag har vi fångat upp ungefär 15 projekt. Bara i Skara.

En fördel med att SLU Holding finns i hela Sverige är att man kopplar ihop SLU, från Alnarp i söder till Skara, Uppsala och Umeå.

– Vi kan också koppla ihop utmaningar som finns på en plats med lösningar på en annan, så att nyttiggörandet i samhället ökar, säger Hanna.

Idébärare

– Den som har en idé kallas för idébärare. Det kan vara studenter, forskare, doktorander och andra SLU-anställda. Huvudsaken är att personerna har en koppling till SLU. Man behöver inte ha forskat i tio år eller vara superexpert, alla anställda är välkomna. Vi kan hjälpa till på vägen.

En aspekt är att om forskaren eller idébäraren inte gör något med sitt resultat så kommer det aldrig göra någon nytta i samhället. En viktig detalj i sammanhanget är lärarundantaget vilket är unikt i Sverige. Läraren/forskaren äger sina resultat och om man vill kommersialisera ska man tänka till från början.

– Publicera inte resultaten innan du vet hur du vill ha det, är budskapet från Hanna.

Goda exempel

SLU Holding har varit med i utvecklingen av företagande inom naturassisterad terapi för människors hälsa med hjälp av trädgård – NAHC – Nature Assisted Health Care Holding AB.  Isconova förbättrar effekten av vacciner och BioGaia utvecklar och säljer hälsofrämjande produkter med mjölksyrabakterier.

Fler goda exempel finns under flikarna Våra portföljbolag och Spin outs.

Fakta

SLU Holding

SLU Holding AB är SLU:s helägda bolag med uppdraget att skapa hållbar samhällsutveckling och tillväxt. Man arbetar med att initiera, utveckla och investera i idéer från SLU för att skapa innovationer och konkurrenskraftiga företag.

På huvudorterna vid SLU finns innovations- & affärsutvecklare med erfarenhet från forskning och industri.

I olika faser i en utvecklingsprocess från idé till använda lösningar, produkt och/eller tjänst, kan olika typer av finansiering behövas. SLU Holding har etablerat olika finansieringskällor till exempel:

  • VFT(verifiering för tillväxt): Medel som kan användas för att göra en första undersökning av  den kommersiella potentialen i ett forskningsresultat, inklusive patentstrategi.
  • Green Prospect-programmet: Om du som idébärare inte vill driva den kommersiella processen själv.
  • SLU Holding kan investera kapital i företag som startas med SLU forskning som bas och engagerar sig i utvecklingen av dessa företag tills mindre riskbenägna investerare vill satsa.För närvarande arbetar SLU Holding med över hundra idéer, inom samtliga områden som SLU är aktiva i.

 
25 mars 2015 4
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan