Ekosystemets hjältar i fokus

Text: Ylva Carlqvist Warnborg Publicerad: 30 januari 2020
Sällan har världens pollinatörer varit så i fokus som nu, och sällan, om någonsin, har de varit så hotade. Men det fokus som media och samhället nu lägger på ekosystemtjänsten pollinering kan knappast bli för stort, för omkring tre fjärdedelar av allt vi äter börjar med ett pollinerande djur, och i de flesta fall insekter. För SLU-medarbetaren Lotta Fabricius Kristiansen är pollinatörerna hjältarna som allt fler nu äntligen börjar bli medvetna om.

Lotta Fabricius. Foto: Ylva Carlqvist Warnborg

-När jag säger att jag är biodlare så säger folk ofta ”men hur är det med bina?”. Pollinatörernas svåra läge har gått genom mediebruset och många har lite koll. Man har börjat förstå kopplingarna mellan biologisk mångfald, pollinatörer och vår egen matförsörjning. Men det finns fortfarande en del okunskap kring vad pollinering faktiskt är och hur det fungerar.

-Ris och andra sädesslag pollineras visserligen av vinden, men allt det färgglada behöver insektspollinering; frukt och bär, kaffe och bomull. Klövern i vallen som mjölkkorna äter måste pollineras, säger Lotta.

Bisamhällen dog ut

Det stora internationella intresset för pollinatörernas utsatta läge och nyckelroll inom biologisk mångfald och hållbara ekosystem började vakna år 2006, då många av de bisamhällen som pollinerade mandelproduktionen i Kalifornien dog ut, minns Lotta Fabricius Kristiansen.

-Det blev ett hårt ekonomiskt slag för många, och fortfarande vet ingen säkert vad denna Colony Collapse Disorder berodde på. I Sverige har vi data om vinterförluster av bisamhällen ända sedan 1920-talet, och förlusterna har ökat sedan millennieskiftet.

Rådgivningsstruktur med brister

När vi pratas vid är Lotta just hemkommen från en resa till Indien där hon som medarrangör via sitt eget företag Apinordica lett studiebesök bland biodlare som erbjuder pollineringstjänster åt äppelodlare på Himalayas sluttningar – besök som alltid ger många nya idéer och kontakter. Sedan november 2019 är hon också tillsvidareanställd på halvtid på RådNu, SLU:s nationella kompetenscentrum för rådgivning, där hon tillför sakkunskap kring pollinatörer i allmänhet och honungsbin i synnerhet.

-Det finns ingen riktig rådgivningsstruktur för biodlare. Men med ekonomiskt stöd från det Nationella honungsprogrammet, som Jordbruksverket administrerar, håller vi nu på att analysera hur ett sådant system skulle kunna se ut.

På hemmaplan Sverige är Lotta Fabricius Kristiansen mycket nöjd med att regeringsbudgeten för år 2020 lägger 70 miljoner kronor per år under åren 2020–2022 för åtgärder kring skydd och miljöövervakning av pollinatörer.

-Det är fantastiskt att man avsätter specifika pengar till detta och jag hoppas att man fördelar dem klokt där de får störst effekt.

Outvecklad näring

En del av underlaget som bidragit till den politiska satsningen på pollinatörerna kommer från nätverket Pollinera Sverige, säger Lotta Fabricius Kristiansen som arbetar för att väcka intresse och skapa möten hos inte bara markägare inom jord- och skogsbruk utan också den breda allmänheten. Hon startade själv nätverket tillsammans med kommunikationsexperten inom hållbar matproduktion Anna Lind Lewin. Och apropå att väcka intresse – Pollinera Sveriges informationstrycksak ”Våra vänner pollinatörerna” vann nyligen Publishingpriset 2019 för bästa informationstrycksak.

Och att uppmärksammas i ett sådant sammanhang, tillsammans med alla andra pollinatörer, var kanske precis vad biodlar-Sverige behövde.
-I Sverige är biodling ännu en ganska outvecklad näring, en väldigt specifik, småskalig och lite udda verksamhet. Det är ingen statussysselsättning och oftast en vid-sidan-om-grej. Men det finns en yrkeskår, och villkoren och förutsättningarna för den kommer nog att ändras till det bättre, nu när ekosystemtjänsternas värde blir alltmer känt för allt fler, säger Lotta Fabricius Kristiansen.

Fakta

Lotta Fabricius

Lotta har en magisterexamen i geovetenskap, men är självlärd kring allt som har med biodling att göra. Via skolans värld som naturpedagog och miljösamordnare har hon gått från att lära skolklasser om natur och miljö i både teori och praktik till att nu arbeta med nationella projekt och EU-projekt kring biodling. Till exempel ledde hon som expertkoordinator under 2019 en EIP-Agri-fokusgrupp kring bihälsa och hållbar biodling, där deltagarna kom från 17 länder. I höstas blev hon invald som styrelseledamot i COLOSS, en internationell ideell forskningsbaserad förening som fokuserar på bihälsa. Hon är också en av ledarna för arbetsgruppen inom COLOSS som arbetar med att hjälpa forskare att nå ut med sina resultat till praktisk tillämpning och skapa en tvåvägskommunikation.

 

30 januari 2020 3
Ekosystemets hjältar i fokus

Ekosystemets hjältar i fokus

Insekter Sällan har världens pollinatörer varit så i fokus som nu, och sällan, om någonsin, har de varit så hotade. Men det fokus som media och samhället nu lägger på ekosystemtjänsten pollinering kan knappast bli för stort, för omkring tre fjärdedelar av allt vi äter börjar med ett pollinerande djur, och i de flesta fall insekter. För SLU-medarbetaren Lotta Fabricius Kristiansen är pollinatörerna hjältarna som allt fler nu äntligen börjar bli medvetna om.
30 januari 2020 3
Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Jordens resurser När vi ger oss på något nytt säger vi ibland att vi plöjer ny mark. Men för den som tänker på jordhälsa och regenerativt jordbruk handlar det faktiskt om raka motsatsen. Jordhälsan gynnas av att vi slutar att plöja, eller plöjer mindre, och av att vi bearbetar jorden så lite som möjligt. Det gäller att lämna mikrolivets infrastruktur, med myllrande livsformer och fina nätverk av porösa, mikroskopiska labyrinter i fred så mycket som möjligt om man vill tänka långsiktigt - för klimatets och hållbarhetens skull.
30 januari 2020 2

Twitter

RT @AnnaQLundmark: Svampen Batrachochytrium dendrobatidis hotar världens groddjur. Uppländska gölgrodor som infekterats av svampen rör sig… @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
RT @u_eson: Interesting study @_SLU #vh_slu @SigridAgenas and others showing impact of #antibiotics on #GHG - there is impact, but not alwa… @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
RT @MoniqueSmith01: Come and work with us! Our group at @_SLU @BommarcoLab are now hiring field assistants for the summer! https://t.co/4Dj… @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
RT @barquet4: Intressant analys som visar reducerad kvävegödsel-användning genom samodling @_SLU https://t.co/m4lzmz581P @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
RT @SIANIAgri: NEW | Did you know that #insects can help us fight malaria and sleeping disease, reduce the need to use pesticides and provi… @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
SLU:s ekonomi fortsatt stark https://t.co/5P2osPnWpF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan