En djursjukskötare i New York

Text: Mårten Granert Publicerad: 27 april 2015
Djursjukskötaren Karin Lundgren sökte sig ut i världen efter examen, till ett djursjukhus för exotiska djur på Manhattan.

Det händer att VH-fakultetens studenter söker sig ut i världen efter examen – för äventyret och erfarenheten, och för alla andra orsaker. Djursjukskötaren Karin Lundgren sökte sig ut och hamnade på ett djursjukhus för exotiska djur mitt på Manhattan i New York.

– Det har varit en lång process. Det började med en fem veckors praktik för två år sedan när jag skrev mitt examensarbete. Efter hemkomst och examen höll jag kontakt med sjukhuset. De var villiga att anställa mig med villkoret att jag tog den amerikanska motsvarigheten till vår djursjukskötar-legitimation (Veterinary Technician License). För att få yrkeslicensen var jag först tvungen att få min svenska utbildning godkänd av deras utbildningsmyndighet, därefter klara en tenta som heter Veterinary Technician National Examination (VTNE). Min utbildning godkändes i januari och tentan skrev jag och klarade i mars då jag också tillbringade tre veckor med att provjobba på kliniken, säger Karin.

Det enda som återstår i processen är nu ett arbetsvisum och det måste sökas från Sverige. Därför är Karin just nu på hemmaplan men beskedet kan dröja till mitten av sommaren. Under tiden arbetar Karin på Jönköpings Smådjursklinik där hon har jobbat sedan 2012.

– Det här kanske också öppnar vägen för andra studenter som vill göra samma sak, min ansökan tog väldigt lång tid för att de aldrig hade gått igenom och godkänt den svenska utbildningen. Kommer det fler svenska studenter så finns det ju nu ett beslut på att utbildningen lever upp till kraven.

Fakta

Kort om Karin


 • Född: 1990
 • Uppvuxen i Mariestad
 • Bor i Jönköping
 • Pluggade Djursjukskötarprogrammet 2010–2013 och tillhör den första kullen som fick en kandidatexamen i djuromvårdnad
 • Examensarbete: klinisk studie i smärtbeteende hos marsvin
 • Ville jobba med hästar men blev under studietiden alltmer intresserad av smådjur
 • Kontakt: karin_lundgren@live.se

Summary in English

A veterinary nurse in New York

Sometimes, students from our faculty make for the world after getting their degree – for a number of reasons. To gain experience and seek the adventure are two of them. Veterinary nurse Karin Lundgren is one of these students, and she ended up at a clinic for exotic animals in the middle of Manhattan in New York.

– It’s been a long process. It started with a 5-week placement two years ago when I was doing my degree project. Afterwards I returned to Sweden and got my degree, but I kept in touch with the clinic. They were prepared to hire me on the condition that I qualified for a Veterinary Technician License. To obtain this license I first had to get my Swedish degree approved by their educational authority, as well as taking the Veterinary Technician National Examination (VTNE). My degree was approved in January, and I took the exam in March, when I also spent three weeks doing trial work at the clinic, says Karin.

The only remaining task now is to apply for a work visa. This must be done from Sweden, and while she is waiting for the decision, which may not come till the middle of this summer, Karin is working at Jönköping Small Animal Clinic where she has been employed since 2012.

 • Born in1990
 • Grew up in Mariestad
 • Lives in Jönköping
 • Enrolled on the Bachelor’s programme in Veterinary Nursing in 2010, graduated in 2013. She was part of the first round of students to receive a Bachelor’s degree in veterinary nursing.
 • Degree project: Clinical study on pain behaviour in guinea pigs
 • Wanted to work with horses but during her studies became more and more interested in small animals
 • Contact: karin_lundgren@live.se
27 april 2015 7
Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020

Twitter

Agronom- och jägmästarexamen får ändrade upplägg https://t.co/A3SUrK39n1 @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
SLU erbjuder journalister Östersjö-expertis https://t.co/yAJDintDcQ https://t.co/PEnYjXrwEW @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Gotlands almar ska inventeras, liksom skador av granbarkborre i Syd- och Mellansverige https://t.co/9SJyQ6Vk1S https://t.co/OyHpm1O8sW @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Dags för twitterpaus = färre tweets. Ha en skön sommar! https://t.co/YtxOVDpGip @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Internationellt filmpris till filmen "Skogen - räcker den?". Filmsatsning från SLU lyfter viktiga miljöfrågor i sam… https://t.co/g8CYmJSq83 @_SLU via Twitter 11 dagar sedan