En djursjukskötare i New York

Text: Mårten Granert Publicerad: 27 april 2015
Djursjukskötaren Karin Lundgren sökte sig ut i världen efter examen, till ett djursjukhus för exotiska djur på Manhattan.

Det händer att VH-fakultetens studenter söker sig ut i världen efter examen – för äventyret och erfarenheten, och för alla andra orsaker. Djursjukskötaren Karin Lundgren sökte sig ut och hamnade på ett djursjukhus för exotiska djur mitt på Manhattan i New York.

– Det har varit en lång process. Det började med en fem veckors praktik för två år sedan när jag skrev mitt examensarbete. Efter hemkomst och examen höll jag kontakt med sjukhuset. De var villiga att anställa mig med villkoret att jag tog den amerikanska motsvarigheten till vår djursjukskötar-legitimation (Veterinary Technician License). För att få yrkeslicensen var jag först tvungen att få min svenska utbildning godkänd av deras utbildningsmyndighet, därefter klara en tenta som heter Veterinary Technician National Examination (VTNE). Min utbildning godkändes i januari och tentan skrev jag och klarade i mars då jag också tillbringade tre veckor med att provjobba på kliniken, säger Karin.

Det enda som återstår i processen är nu ett arbetsvisum och det måste sökas från Sverige. Därför är Karin just nu på hemmaplan men beskedet kan dröja till mitten av sommaren. Under tiden arbetar Karin på Jönköpings Smådjursklinik där hon har jobbat sedan 2012.

– Det här kanske också öppnar vägen för andra studenter som vill göra samma sak, min ansökan tog väldigt lång tid för att de aldrig hade gått igenom och godkänt den svenska utbildningen. Kommer det fler svenska studenter så finns det ju nu ett beslut på att utbildningen lever upp till kraven.

Fakta

Kort om Karin


 • Född: 1990
 • Uppvuxen i Mariestad
 • Bor i Jönköping
 • Pluggade Djursjukskötarprogrammet 2010–2013 och tillhör den första kullen som fick en kandidatexamen i djuromvårdnad
 • Examensarbete: klinisk studie i smärtbeteende hos marsvin
 • Ville jobba med hästar men blev under studietiden alltmer intresserad av smådjur
 • Kontakt: karin_lundgren@live.se

Summary in English

A veterinary nurse in New York

Sometimes, students from our faculty make for the world after getting their degree – for a number of reasons. To gain experience and seek the adventure are two of them. Veterinary nurse Karin Lundgren is one of these students, and she ended up at a clinic for exotic animals in the middle of Manhattan in New York.

– It’s been a long process. It started with a 5-week placement two years ago when I was doing my degree project. Afterwards I returned to Sweden and got my degree, but I kept in touch with the clinic. They were prepared to hire me on the condition that I qualified for a Veterinary Technician License. To obtain this license I first had to get my Swedish degree approved by their educational authority, as well as taking the Veterinary Technician National Examination (VTNE). My degree was approved in January, and I took the exam in March, when I also spent three weeks doing trial work at the clinic, says Karin.

The only remaining task now is to apply for a work visa. This must be done from Sweden, and while she is waiting for the decision, which may not come till the middle of this summer, Karin is working at Jönköping Small Animal Clinic where she has been employed since 2012.

 • Born in1990
 • Grew up in Mariestad
 • Lives in Jönköping
 • Enrolled on the Bachelor’s programme in Veterinary Nursing in 2010, graduated in 2013. She was part of the first round of students to receive a Bachelor’s degree in veterinary nursing.
 • Degree project: Clinical study on pain behaviour in guinea pigs
 • Wanted to work with horses but during her studies became more and more interested in small animals
 • Contact: karin_lundgren@live.se
27 april 2015 7
Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

DATA Databasen VetBact är ett nationellt och internationellt pedagogiskt verktyg och en kunskapsbank för studenter, lärare, forskare och allmänheten. VetBact (www.vetbact.org) har funnits allmänt tillgänglig på internet sedan 2006 och utvecklingen har hela tiden drivits av studenternas behov. Tack vare medel från VH-fakulteten så finns VetBact nu på en server vid SLU, vilket gör att den kommer att finnas kvar och utvecklas under överskådlig tid.
23 januari 2018 3
Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Linné på SLU Lövsta ligger någon mil öster om Uppsala och är en av SLU:s forskningsgårdar. Där bedrivs forskning om mjölkkor, fjäderfä och grisar. Snart tillkommer även Lövsta fältforskningsstation som har fokus på åkerns grödor. Lövsta är en klassisk plats för lantbruksforskning. Redan i mitten av 1700-talet bedrev baron Sten Carl Bielke jordbruksexperiment här. Bielke var nära vän med Carl von Linné och de båda herrarna har satt sin prägel på Lövsta som ännu kan skönjas i landskapet.
25 januari 2018 5

Twitter

Nya möjligheter i Markdata-appen https://t.co/Y2mKixR0ty @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
SLU redovisar stark ekonomi https://t.co/Do4Qe1x0FS @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning https://t.co/SI23XuiKz2 https://t.co/tLBJ6fPX9e @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker, ny rapport från EPOK – Centrum för ekologisk produk… https://t.co/eNWw5GyBBF @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Efterlyses! Innovativa idéer från yrkesfisket som kan bidra till ett mer skonsamt och selektivt fiske.… https://t.co/5L8aLY3fkF @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka https://t.co/lL46oyagkn @_SLU via Twitter 13 dagar sedan