En djursjukskötare i New York

Text: Mårten Granert Publicerad: 27 april 2015
Djursjukskötaren Karin Lundgren sökte sig ut i världen efter examen, till ett djursjukhus för exotiska djur på Manhattan.

Det händer att VH-fakultetens studenter söker sig ut i världen efter examen – för äventyret och erfarenheten, och för alla andra orsaker. Djursjukskötaren Karin Lundgren sökte sig ut och hamnade på ett djursjukhus för exotiska djur mitt på Manhattan i New York.

– Det har varit en lång process. Det började med en fem veckors praktik för två år sedan när jag skrev mitt examensarbete. Efter hemkomst och examen höll jag kontakt med sjukhuset. De var villiga att anställa mig med villkoret att jag tog den amerikanska motsvarigheten till vår djursjukskötar-legitimation (Veterinary Technician License). För att få yrkeslicensen var jag först tvungen att få min svenska utbildning godkänd av deras utbildningsmyndighet, därefter klara en tenta som heter Veterinary Technician National Examination (VTNE). Min utbildning godkändes i januari och tentan skrev jag och klarade i mars då jag också tillbringade tre veckor med att provjobba på kliniken, säger Karin.

Det enda som återstår i processen är nu ett arbetsvisum och det måste sökas från Sverige. Därför är Karin just nu på hemmaplan men beskedet kan dröja till mitten av sommaren. Under tiden arbetar Karin på Jönköpings Smådjursklinik där hon har jobbat sedan 2012.

– Det här kanske också öppnar vägen för andra studenter som vill göra samma sak, min ansökan tog väldigt lång tid för att de aldrig hade gått igenom och godkänt den svenska utbildningen. Kommer det fler svenska studenter så finns det ju nu ett beslut på att utbildningen lever upp till kraven.

Fakta

Kort om Karin


 • Född: 1990
 • Uppvuxen i Mariestad
 • Bor i Jönköping
 • Pluggade Djursjukskötarprogrammet 2010–2013 och tillhör den första kullen som fick en kandidatexamen i djuromvårdnad
 • Examensarbete: klinisk studie i smärtbeteende hos marsvin
 • Ville jobba med hästar men blev under studietiden alltmer intresserad av smådjur
 • Kontakt: karin_lundgren@live.se

Summary in English

A veterinary nurse in New York

Sometimes, students from our faculty make for the world after getting their degree – for a number of reasons. To gain experience and seek the adventure are two of them. Veterinary nurse Karin Lundgren is one of these students, and she ended up at a clinic for exotic animals in the middle of Manhattan in New York.

– It’s been a long process. It started with a 5-week placement two years ago when I was doing my degree project. Afterwards I returned to Sweden and got my degree, but I kept in touch with the clinic. They were prepared to hire me on the condition that I qualified for a Veterinary Technician License. To obtain this license I first had to get my Swedish degree approved by their educational authority, as well as taking the Veterinary Technician National Examination (VTNE). My degree was approved in January, and I took the exam in March, when I also spent three weeks doing trial work at the clinic, says Karin.

The only remaining task now is to apply for a work visa. This must be done from Sweden, and while she is waiting for the decision, which may not come till the middle of this summer, Karin is working at Jönköping Small Animal Clinic where she has been employed since 2012.

 • Born in1990
 • Grew up in Mariestad
 • Lives in Jönköping
 • Enrolled on the Bachelor’s programme in Veterinary Nursing in 2010, graduated in 2013. She was part of the first round of students to receive a Bachelor’s degree in veterinary nursing.
 • Degree project: Clinical study on pain behaviour in guinea pigs
 • Wanted to work with horses but during her studies became more and more interested in small animals
 • Contact: karin_lundgren@live.se
27 april 2015 7
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 13 dagar sedan