Entreprenören styrs av passion och identitet

Text: Marianne Persson Publicerad: 13 oktober 2017
Doktorand Sarah Fitz-Koch letar efter essensens i entreprenörssjälen. Det som gör att vissa företagare oförtröttligt fortsätter att driva livskraftiga företag, trots motgångar och problem. Passion, identitet och kärleken till arbetet tycks tvinna den röda tråden, både i entreprenörskapet och i Sarahs eget forskningsarbete. Den som brinner för sin uppgift ser inga hinder utan löser problemen längs vägen.

I ett doktorsarbete ingår publikation av vetenskapliga artiklar som publiceras i akademiska tidskrifter. Efter bara knappt två år har Sarah Fitz-Koch redan fått två artiklar publicerade, den senaste i den ansedda tidskriften Entrepreneurship Theory and Practice. Det är raskt marscherat i forskarvärlden och redan nu vet hon vad det tredje arbetet ska handla om.

– Jag har allt i huvudet, jag vet vad jag vill göra, säger Sarah med eftertryck.

Hennes doktorsarbete handlar om möjligheter och hinder för entreprenörskap i lantbruket och bygger på djupintervjuer med hittills 15 företagare med hemvist i södra Sverige. Arbetet har inneburit många timmar vid de intervjuades köksbord, långa förtroliga samtal där företagarna öppet berättat om sitt företag, sin drivkraft samt med- och motgångar i företagandet.

Redan nu tycker hon sig ha funnit en mycket viktig aspekt i entreprenörskapet. Enkelt formulerat i det uttrycksfulla ordet passion.

– De framgångsrika entreprenörerna är passionerade, de älskar sitt arbete, de lever genom sina grödor och sina djur. Entreprenörskapet handlar inte om pengar – även om bra ekonomi givetvis inte ska underskattas. Istället är det möjligheten att få vara sig själv, att jobba med det man brinner för och att arbeta för kommande generationer som driver entreprenören.

Doktorand Sarah Fitz-Koch. Foto: Thomas Cyron

Sarah Fitz Koch är doktorand vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU Alnarp och arbetet sker inom ramen för KCF, Kompetenscentrum företagsledning. Hennes forskning finansieras av två välkända entreprenörer, Rune Andersson och hans son Erik Andersson, från företaget Mellby gård.

– Jag rapporterar till dem en gång i halvåret och de är väldigt intresserade av mitt arbete, särskilt den delen som handlar om problem och möjligheter. De är ju själva företagare och intresserade av andras villkor.

Sara Fitz-Koch har själv företagarbakgrund, efter uppväxten på ett familjeföretag i södra Tyskland med inriktning på äppelodling och turism. Hon tar aktivt del i arbetet när det är möjligt, med allt från sortering av äpplen till planering av framtida strategier. Med den identiteten i ryggen har hon haft lätt för att få kontakt med de intervjuade, som vet att hon förstår vad deras verklighet handlar om.

– De har så mycket att berätta och är så stolta över sitt förtagande. Och jag vill verkligen förstå dem på djupet, ge dem en röst och berätta deras historia, det är viktigt för mig.

Var kommer entreprenörskapet från?

Nästa artikel kommer att handla om hur identiteten kan påverka entreprenörskapet. Under lång tid har företagandet bara handlat om produktion och effektivitet men plötsligt så måste alla företagare agera som entreprenörer, enligt branschens konsulter. Vad händer då om man inte riktigt har den identiteten?

– Om kravet på entreprenörskap leder till ett misslyckande och förlorat självförtroende så kan man hamna i identitetskonflikt. Det kan leda till depression och i värsta fall självmord.

Många entreprenörer kommer ur en familj av samma virke och har fått entreprenörskapet med sig från början, andra kanske måste lära sig den långa vägen. Sarah skulle gärna se fler kurser inom entreprenörskap, har man bara kunskap och de mentala redskapen så kan man komma långt. (Läs mer om VentureLab@SLU, nystartad verksamhet för att ge studenter stöd och inspiration för att förverkliga sina idéer i ett entreprenöriellt format, Reds anm)

På frågan om hon inte själv faktiskt har en entreprenörssjäl svarar hon först nej. Sedan modifierar hon sitt svar:

– Det är svårt att vara entreprenör i den akademiska världen, eftersom entreprenörskap handlar mer om att göra än om att tänka, men jag känner mig väldigt besläktad med entreprenörerna. Jag arbetar med det som är viktigt för mig, det som ligger nära hjärtat och det är nog därför det har gått så bra så här långt

Gårdsbesök och intervjuer

Nu väntar fortsatta djupintervjuer och därefter analys av det stora insamlade materialet, ett krävande arbete som kommer att ta sin tid. Som doktorand deltar Sarah i undervisningen men måste även gå forskarkurser för att kunna genomföra forskningen på ett riktigt sätt. När tiden medger arbetar hon även på en bok, ”Portfolio entrepreneurship in family firms”,  tillsammans med internationella forskare.

– Akademisk forskning tar tid och det kan vara svårt för utomstående att förstå hur det fungerar. Till exempel startade jag med en litteraturstudie för att se vad som gjorts i ämnet tidigare. Man behöver ju inte uppfinna hjulet två gånger.

Om allt går som det ska för Sarah Fitz-Koch så kan hon, som traditionen bjuder, spika upp sitt doktorsarbete på den grova plankan som finns i entrén till institutionen under 2020. Innan dess har hon många köksbordssittningar framför sig, en del av arbetet som hon verkligen uppskattar.

– Jag trivs med att vara ute på gårdarna, engagemanget är personligt. Företagarnas arbete med att producera mat är det viktigaste för mänskligheten och det är därför jag forskar.

Fakta

Om Sarah

Sarah Fitz-Koch har en kandidatexamen i företagsekonomi från universitetet i Tübingen och en mastersexamen i entreprenörskap i familjestyrda företag från Jönköping International Business School. Hon handleds i arbetet av professor Mattias Nordqvist, Jönköping International Business School samt knuten till KCF, Kompetenscentrum företagsledning.

Pågående doktorsarbete:
Obstacles and opportunities for entrepreneurship in the Swedish agricultural sector

Publicerade artiklar:

  • The reciprocal relationship of innovation capabilities and socioemotional wealth in a family firm – Journal of small business management
  • Entrepreneurship in the agricultural sector: A literature review and future research opportunities - Entrepreneurship Theory and Practice.

13 oktober 2017 2

Twitter

The second Season's greeting from us is about the toxins in our everyday life. https://t.co/zYLlaDNFz4 @_SLU via Twitter 18 timmar sedan
I dagens lucka kan du lära dig mer om skogens möjligheter för klimatutmaningarna. https://t.co/QaahcqvCp8 @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Dagens #lucka i #kunskapskalendern handlar om #biologisk #mångfald https://t.co/8ydXZPfs8g @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
I somras rådde stor torka, och det kan bli vanligare i framtiden. Om du vill veta mer om hur vi kan möta den utmani… https://t.co/fAUxtZFjHd @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Lucka 4 #julkalender: Vad händer i skog och mark vid utebliven nederbörd? Bäcken är dynamisk och anpassar sig till läg… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Premiär i dag för årets julkalender från SLU, med extra mycket film och ljud. Ny kunskap varje vardag fram till jul… https://t.co/mzpKkXaTul @_SLU via Twitter 7 dagar sedan