Etik och filosofi – två nya ämnen vid SLU

Text: Annika Borg Publicerad: 25 mars 2014
Under hösten 2013 fick vi två docenter i ämnen som är nya för SLU. Det var Helena Röcklinsberg som blev docent i etik, och Per Sandin som blev docent i filosofi.

– Vår ambition och önskan nu är att på sikt kunna etablera miljöetik och djuretik som forskningsämnen vid SLU, säger Helena och Per.

Eftersom en docentur endast kan utlysas i ett forskningsämne, har de sina formella titlar vid andra universitet – Per från KTH och Helena från Uppsala universitet – medan de är verksamma här vid SLU.  Förutsättningarna för att stärka dessa ämnen har ökat väsentligt i och med de nya docenturerna. En docenttitel betyder formellt att man kan vara huvudhandledare för doktorander, ledamot i betygsnämnd och opponent på disputationer. Miljöetik och djuretik kommer alltså nu kunna byggas upp som egna forskningsämnen vid SLU.

–  SLU är ju det universitet i landet där man hanterar frågor om miljö och djurhållning, och det är viktigt att ta etikfrågorna och de filosofiska aspekterna och verktygen på allvar, säger Per.

Inte minst är de etiska frågorna kring miljön, klimat och djurhållning aktuella inom många av SLU:s utbildningar. Utöver sin forskning arbetar Helena och Per för sina respektive fakulteter (VH respektive NJ) med undervisning i olika program. Inom VH handlar det om veterinärprogrammet, agronomer av olika slag, etologi och djurskyddsprogrammet, djursjukskötarprogrammet, och hippologutbildningarna.

–  Studenterna är väldigt intresserade och efterfrågar kunskap på dessa områden. Många vill verkligen diskutera de här frågorna, säger Helena.

Förmågan att göra etiska bedömningar och filosofiska analyser kopplat till sin verksamhet är en del av de generella färdigheter som studenterna ska få med sig från sina studier. I dagsläget ser omfånget olika ut på olika program. Agronomprogrammet har till exempel haft ett rejält block i åk 4 under flera år, men mindre just nu. Men förhoppningen för Per och Helena är att etiken kommer in i kursplanerna för de nya agronomprogrammen, liksom för de andra utbildningarna. På så vis blir det mycket lättare att skapa progression, och signalen tydlig för studenterna att etiska resonemang är central för deras ämneskompetens.

En ambition de båda har är att starta en seminarieserie vid SLU som berör dessa frågor. Det finns ett stort intresse vet de båda, men hur kan man möta upp det på bästa sätt?
– Det vore väldigt värdefullt att få inspel från andra om detta – så vi vill uppmana dem som har idéer och som är intresserade av att diskutera miljö och djuretik att höra av sig till någon av oss och komma med förslag! säger Helena.

Fakta

Etik-webb och etikblogg

Läs mer på www.slu.se/etik
Där finns länkar till etikbloggen där Per och Helena skriver om aktuella frågor.

 

25 mars 2014 4
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Upphandling med fokus på djur och hälsa https://t.co/JVZmv3pX29 @_SLU via Twitter 11 timmar sedan
Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket? En tvärvetenskaplig forskargrupp har undersökt vi… https://t.co/TQO33suZuH @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”. Märkning av livsmedel bör kombineras med upplysning om vad orde… https://t.co/C0Gr9OIYOu @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 7 dagar sedan