Etik och filosofi – två nya ämnen vid SLU

Text: Annika Borg Publicerad: 25 mars 2014
Under hösten 2013 fick vi två docenter i ämnen som är nya för SLU. Det var Helena Röcklinsberg som blev docent i etik, och Per Sandin som blev docent i filosofi.

– Vår ambition och önskan nu är att på sikt kunna etablera miljöetik och djuretik som forskningsämnen vid SLU, säger Helena och Per.

Eftersom en docentur endast kan utlysas i ett forskningsämne, har de sina formella titlar vid andra universitet – Per från KTH och Helena från Uppsala universitet – medan de är verksamma här vid SLU.  Förutsättningarna för att stärka dessa ämnen har ökat väsentligt i och med de nya docenturerna. En docenttitel betyder formellt att man kan vara huvudhandledare för doktorander, ledamot i betygsnämnd och opponent på disputationer. Miljöetik och djuretik kommer alltså nu kunna byggas upp som egna forskningsämnen vid SLU.

–  SLU är ju det universitet i landet där man hanterar frågor om miljö och djurhållning, och det är viktigt att ta etikfrågorna och de filosofiska aspekterna och verktygen på allvar, säger Per.

Inte minst är de etiska frågorna kring miljön, klimat och djurhållning aktuella inom många av SLU:s utbildningar. Utöver sin forskning arbetar Helena och Per för sina respektive fakulteter (VH respektive NJ) med undervisning i olika program. Inom VH handlar det om veterinärprogrammet, agronomer av olika slag, etologi och djurskyddsprogrammet, djursjukskötarprogrammet, och hippologutbildningarna.

–  Studenterna är väldigt intresserade och efterfrågar kunskap på dessa områden. Många vill verkligen diskutera de här frågorna, säger Helena.

Förmågan att göra etiska bedömningar och filosofiska analyser kopplat till sin verksamhet är en del av de generella färdigheter som studenterna ska få med sig från sina studier. I dagsläget ser omfånget olika ut på olika program. Agronomprogrammet har till exempel haft ett rejält block i åk 4 under flera år, men mindre just nu. Men förhoppningen för Per och Helena är att etiken kommer in i kursplanerna för de nya agronomprogrammen, liksom för de andra utbildningarna. På så vis blir det mycket lättare att skapa progression, och signalen tydlig för studenterna att etiska resonemang är central för deras ämneskompetens.

En ambition de båda har är att starta en seminarieserie vid SLU som berör dessa frågor. Det finns ett stort intresse vet de båda, men hur kan man möta upp det på bästa sätt?
– Det vore väldigt värdefullt att få inspel från andra om detta – så vi vill uppmana dem som har idéer och som är intresserade av att diskutera miljö och djuretik att höra av sig till någon av oss och komma med förslag! säger Helena.

Fakta

Etik-webb och etikblogg

Läs mer på www.slu.se/etik
Där finns länkar till etikbloggen där Per och Helena skriver om aktuella frågor.

 

25 mars 2014 4
Fördubblat engagemang kring SLU:s utbildningar

Fördubblat engagemang kring SLU:s utbildningar

Krönika av Karin Holmgren År 2017 firade SLU 40 år. Vi reflekterade över vår historia, inte minst genom boken SLU 40 år – ett universitet mitt i samhällets utveckling. Men vi tittade även framåt. Då, 2017, var vi oroliga för det sviktande söktrycket till SLU:s utbildningar. Många utbildningsplatser stod tomma och vi undrade hur det kunde vara möjligt, när vi samtidigt såg hur centrala SLU:s utbildningar är för att finna lösningar på dagens och framtidens utmaningar.
21 juni 2021 7

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 5 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 11 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 11 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 11 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 månad sedan