Etologi- och djurskydds-programmet fyller tio år

Text: Mårten Granert Publicerad: 22 februari 2016
2005 startade den första kursen vid Etologi och djurskyddsprogrammet i Skara. Det var en lite trevande start på grund av låg resurstilldelning men nu har utbildningen funnit sin form och är en självklar och given plats på SLU med en arbetsmarknad som bara växer för studenterna. EoD:s alumner finns på allt fler arbetsplatser i landet och internationellt.

Jubileet hölls den 5 februari och inleddes med att programstudierektor Maria Andersson välkomnade alla. Det var ett kärt återseende då många examinerade studenter kommit.

Foto: Mårten Granert, SLU

Maria Andersson. Foto: Mårten Granert, SLU

Eftermiddagen ägnades sedan åt föredrag av mycket hög kvalitet.

Först ut av föredragshållarna var professor Bosse Algers (SLU) och professor Per Jensen, som verkar på Linköpings universitet. De berättade hur diskussionerna om en etologiutbildning började. För omkring tjugo år sedan var det många ”djurpsykologer” och ”djurpratare” som tog bra betalt av djurägare som behövde hjälp med sina djurs beteendeproblem. Denna verksamhet var inte seriös och rådgivarna saknade utbildning och vetenskapligt stöd för sin rådgivning. Dessutom kom djurägare med sina beteenderelaterade problem hos sina hundar till veterinärerna, vilka inte hade tillräcklig kompetens inom etologi.

Per och Bosse tillsammans med Lars Fält påtalade behovet av den här yrkesgruppen för SLU vilket ledde till att utbildningen till slut startades. Etologer behövs självklart även inom lantbruket, försöksdjurshållning och för de djur som hålls på djurpark och utbildningen har ända sedan starten haft ett helhetsgrepp över all djurhållning.

Per och Bosse gav även en bild av hur den grundläggande och den tillämpade etologin har berikat vetenskapen och hur etologi är en viktig hörnsten i djurskyddsforskningen. Forskningen kring djurs personligheter är i dag ett relativt nytt område som får allt mer uppmärksamhet.

Doktorand Frida Lundmark. Foto: Mårten Granert, SLU

Doktorand Frida Lundmark. Foto: Mårten Granert, SLU

Doktoranden Frida Lundmark gav en målande bild av hur djurskyddsarenan i Sverige förändrats under de tio år EoD har funnits. Ansvaret för djurskyddsfrågorna har flyttats från Djurskyddsmyndigheten och kommunerna till Jordbruksverket och länsstyrelserna, men det kanske mest slående är hur uppdraget förändrats och uppdrag som ”förbättrat djurskydd” och ”ökad kunskap” bytts mot ”Förenkla för företagarna utan att djurhälsan försämras”. Frida Lundmarks doktorsavhandling handlar om offentlig och branschbaserad djurskyddskontroll.

Frida kunde visa alldeles färska resultat gjorda på mjölkgårdar i Västra Götaland. Många branschorganisationer har egna regelverk vars regler ibland ligger över gällande lagstiftning men ibland även under den nivån.

Linda Keeling och Bo Algers. Linda är Sveriges enda professor i djurskydd. Foto: Mårten Granert, SLU

Linda Keeling och Bo Algers. Linda är Sveriges enda professor i djurskydd. Foto: Mårten Granert, SLU

Linda Keeling, Sveriges enda professor i djurskydd, pratade om de positiva sidorna av djurvälfärd. Här räcker varken etologin eller djurskyddsforskningen till utan vi behöver arbeta tvärvetenskapligt, till exempel med etiker och neurofysiologer. Det är ett stort område som röner allt större vetenskapliga framgångar. Det finns många krafter som arbetar för att djur ska ha goda liv.

Harry Blokhuis, även han etologiprofessor, gav exempel på många innovativa lösningar för inhysning av produktionsdjur. Etologi är mycket viktigt för att utveckla djurvälfärden och dessa två områden möts ofta, till exempel när det gäller inhysning av lantbruksdjur. Harry visade på en framtid med bättre verktyg för lantbrukarna för att objektivt kunna mäta djurvälfärden på gård, med hjälp av innovativa tekniska lösningar.

Man behöver inte blicka så värst långt bakåt för att inse vilken enorm utveckling som skett inom djurvälfärd och att etologi spelat en mycket viktig roll i denna utveckling, avslutade Harry Blokhuis.

Professor Lena Lidfors berättade öppenhjärtigt om hur det ibland blev fel och vi fick skratta gott åt programmets tidiga barnsjukdomar.

Sedan alla föreläsare hade tackats med varma applåder och en färgglad påse blev det middag högst upp i Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC.

22 februari 2016 1
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan