Ett arbetspass i Mongoliet

Text: Lars Edenius och Adriaan de Jong Publicerad: 29 oktober 2018
Lars Edenius och Adriaan de Jong har varit i Mongoliet för att studera flyttfåglar och hitta samverkan mellan SLU och mongoliska universitet. För detta gigantiska land med många naturtyper blir listan över projekt för hållbart nyttjande av biologiska naturresurser nästan oändlig. Här är Lars och Adriaans reseberättelse. 

Vi landade i det första morgonljuset den 16 september på Chinggis Khaan Airport i Ulaanbaatar, Mongoliet. Vårt uppdrag var att studera öst-väst flyttande boreala fåglar och sondera terrängen för samarbete mellan SLU och universitet och institutioner i Mongoliet. Lika tidigt på morgonen den 30 september lyfte vi igen, nu förvissade om att många boreala fåglar flyttar genom Mongoliet och att det finns mycket goda förutsättningar för samarbete inom forskning och utbildning.

Under vårt besök undervisade vi om viltförvaltning och om stabila isotoper inom flyttfågelforskning på National University of Mongolia och Mongolian University of Life Sciences i Ulaanbaatar, samt på Khovd State University i Khovd i västra delen av landet. På samtliga lärosäten pratade vi också med lärare och studenter.

Värdorganisationen Wildlife Science and Conservation Center of Mongolia är en viktig resurs för identifiering av framtida samarbetsprojekt och -partners då denna ideella organisation samarbetar fritt med många lärosäten och myndigheter. Bland ämnen som kom upp kan till exempel nämnas skogsskötsel i miljöer med högt betestryck av tamdjur, adaptiv betesdrift vid klimatförändring, hållbar ekoturism och fiskekologi och vattenbruk i ökenartade miljöer. För detta gigantiska land med många naturtyper blir listan över projekt för hållbart nyttjande av biologiska naturresurser nästan oändlig.

SLU:s breda kompetens lockar förvisso till samarbete med många länder, men samarbetsklimatet tycks vara ovanligt gynnsamt i just Mongoliet.

Ett arbetspass i Mongoliet blir också en oförglömlig upplevelse för varje SLU:are. Vi kommer till exempel aldrig att glömma anblicken av snöleopardens tassemarker badande i fullmånens sken medan kontaktläten av sträckande sibiriska piplärkor hördes från skyn.

Fakta

Om artikelförfattarna

Lars Edenius är professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö. Mer om Lars här.

Adriaan (Adjan) de Jong är forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö. Mer om Adrian här.

Institutionen för vilt, fisk och miljö . Institutionen är en del av SLU:s fakultet för skogsvetenskap. Basen är i Umeå med verksamhet över hela Sverige och utomlands.

 

29 oktober 2018 3
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan