Ett arbetspass i Mongoliet

Text: Lars Edenius och Adriaan de Jong Publicerad: 29 oktober 2018
Lars Edenius och Adriaan de Jong har varit i Mongoliet för att studera flyttfåglar och hitta samverkan mellan SLU och mongoliska universitet. För detta gigantiska land med många naturtyper blir listan över projekt för hållbart nyttjande av biologiska naturresurser nästan oändlig. Här är Lars och Adriaans reseberättelse. 

Vi landade i det första morgonljuset den 16 september på Chinggis Khaan Airport i Ulaanbaatar, Mongoliet. Vårt uppdrag var att studera öst-väst flyttande boreala fåglar och sondera terrängen för samarbete mellan SLU och universitet och institutioner i Mongoliet. Lika tidigt på morgonen den 30 september lyfte vi igen, nu förvissade om att många boreala fåglar flyttar genom Mongoliet och att det finns mycket goda förutsättningar för samarbete inom forskning och utbildning.

Under vårt besök undervisade vi om viltförvaltning och om stabila isotoper inom flyttfågelforskning på National University of Mongolia och Mongolian University of Life Sciences i Ulaanbaatar, samt på Khovd State University i Khovd i västra delen av landet. På samtliga lärosäten pratade vi också med lärare och studenter.

Värdorganisationen Wildlife Science and Conservation Center of Mongolia är en viktig resurs för identifiering av framtida samarbetsprojekt och -partners då denna ideella organisation samarbetar fritt med många lärosäten och myndigheter. Bland ämnen som kom upp kan till exempel nämnas skogsskötsel i miljöer med högt betestryck av tamdjur, adaptiv betesdrift vid klimatförändring, hållbar ekoturism och fiskekologi och vattenbruk i ökenartade miljöer. För detta gigantiska land med många naturtyper blir listan över projekt för hållbart nyttjande av biologiska naturresurser nästan oändlig.

SLU:s breda kompetens lockar förvisso till samarbete med många länder, men samarbetsklimatet tycks vara ovanligt gynnsamt i just Mongoliet.

Ett arbetspass i Mongoliet blir också en oförglömlig upplevelse för varje SLU:are. Vi kommer till exempel aldrig att glömma anblicken av snöleopardens tassemarker badande i fullmånens sken medan kontaktläten av sträckande sibiriska piplärkor hördes från skyn.

Fakta

Om artikelförfattarna

Lars Edenius är professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö. Mer om Lars här.

Adriaan (Adjan) de Jong är forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö. Mer om Adrian här.

Institutionen för vilt, fisk och miljö . Institutionen är en del av SLU:s fakultet för skogsvetenskap. Basen är i Umeå med verksamhet över hela Sverige och utomlands.

 

29 oktober 2018 3
Provtagning för SLU – uppgiften som går i arv

Provtagning för SLU – uppgiften som går i arv

Vattentätt Om ett prov tas på fel sätt kan analysresultatet aldrig bli rätt – hur noggrant provet än analyseras. Med den övertygelsen anordnade institutionen för vatten och miljö en workshop för de provtagare som levererar vattenprover till institutionen. Institutionen har samarbete med omkring 160 provtagare över hela landet. En del av dessa har nu gått på workshopen för kunskapsutbyte och för att lära sig mer.
25 oktober 2018 2

Twitter

SLU och Jordbruksverket ordnar växtskyddskonferens för jord-, skogs- och trädgårdsbruk i Uppsala 14–15 november. Ny… https://t.co/fwxUiDlVAz @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Vissa sortblandningar tycks minska angreppen av skadeinsekter. Två kornsorter som odlades tillsammans hade betydlig… https://t.co/6Z0zM6ME3F @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Abborrens arvsmassa kartlagd https://t.co/Y5t76AFbqU @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Två kandidater till att bli rektor för SLU är nu framtagna av rekryteringsgruppen och ska kallas till hearing med S… https://t.co/XDxNaQzEm4 @_SLU via Twitter 13 dagar sedan
Två kandidater till tjänsten som SLU-rektor https://t.co/ipNYj4ofqe @_SLU via Twitter 14 dagar sedan
Svensk bäverstudie kan bana väg för fler bävrar i andra länder. Inplantering av bäver tycks ge en större biologisk… https://t.co/0yzxkSQFAt @_SLU via Twitter 15 dagar sedan