Ett arbetspass i Mongoliet

Text: Lars Edenius och Adriaan de Jong Publicerad: 29 oktober 2018
Lars Edenius och Adriaan de Jong har varit i Mongoliet för att studera flyttfåglar och hitta samverkan mellan SLU och mongoliska universitet. För detta gigantiska land med många naturtyper blir listan över projekt för hållbart nyttjande av biologiska naturresurser nästan oändlig. Här är Lars och Adriaans reseberättelse. 

Vi landade i det första morgonljuset den 16 september på Chinggis Khaan Airport i Ulaanbaatar, Mongoliet. Vårt uppdrag var att studera öst-väst flyttande boreala fåglar och sondera terrängen för samarbete mellan SLU och universitet och institutioner i Mongoliet. Lika tidigt på morgonen den 30 september lyfte vi igen, nu förvissade om att många boreala fåglar flyttar genom Mongoliet och att det finns mycket goda förutsättningar för samarbete inom forskning och utbildning.

Under vårt besök undervisade vi om viltförvaltning och om stabila isotoper inom flyttfågelforskning på National University of Mongolia och Mongolian University of Life Sciences i Ulaanbaatar, samt på Khovd State University i Khovd i västra delen av landet. På samtliga lärosäten pratade vi också med lärare och studenter.

Värdorganisationen Wildlife Science and Conservation Center of Mongolia är en viktig resurs för identifiering av framtida samarbetsprojekt och -partners då denna ideella organisation samarbetar fritt med många lärosäten och myndigheter. Bland ämnen som kom upp kan till exempel nämnas skogsskötsel i miljöer med högt betestryck av tamdjur, adaptiv betesdrift vid klimatförändring, hållbar ekoturism och fiskekologi och vattenbruk i ökenartade miljöer. För detta gigantiska land med många naturtyper blir listan över projekt för hållbart nyttjande av biologiska naturresurser nästan oändlig.

SLU:s breda kompetens lockar förvisso till samarbete med många länder, men samarbetsklimatet tycks vara ovanligt gynnsamt i just Mongoliet.

Ett arbetspass i Mongoliet blir också en oförglömlig upplevelse för varje SLU:are. Vi kommer till exempel aldrig att glömma anblicken av snöleopardens tassemarker badande i fullmånens sken medan kontaktläten av sträckande sibiriska piplärkor hördes från skyn.

Fakta

Om artikelförfattarna

Lars Edenius är professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö. Mer om Lars här.

Adriaan (Adjan) de Jong är forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö. Mer om Adrian här.

Institutionen för vilt, fisk och miljö . Institutionen är en del av SLU:s fakultet för skogsvetenskap. Basen är i Umeå med verksamhet över hela Sverige och utomlands.

 

29 oktober 2018 3
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

Trängsel får majsplantan att aktivera försvaret, vilken gör den mindre lockande för bladlöss. Dessutom avger den do… https://t.co/yyoybAfSbd @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatsmart företagsledning i fokus på Alnarpskonferensen 2019 https://t.co/7deaN9aYRY https://t.co/oVf3ysw1nl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar och idag finns stora kunskapsluck… https://t.co/VSukQmZJxo @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Storsatsning på skogsforskning vid SLU. https://t.co/JlGvfu1ltE https://t.co/y95EfznVzm @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Är kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning de värden som är mest sårbara när klimatet förändra… https://t.co/C2oBMX6MN7 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt, enligt ny avhandling från SLU. https://t.co/MZNdMOorQT https://t.co/xpJ4LTH9Oe @_SLU via Twitter 4 dagar sedan