Ett föredöme i jämställdhetsarbete

Text: Olof Bergvall Publicerad: 8 februari 2021
SLU ingår i Länsstyrelsen Västerbottens jämställdhetsdelegation som enda representant för högre utbildning.

Ann Dolling har utsetts till SLU:s representant i Länsstyrelsen Västerbottens jämställdhetsdelegation. Foto: Privat.

SLU representeras av Ann Dolling, som helst skulle sett att uppdraget gick till en annan person. nämligen lika villkorshandläggaren som verkligen är den som har gedigen utbildning och kompetens i genus och jämställdhet.

– Men de ville ha någon i ledningsställning, så eftersom jag är vicedekan får jag väl vara galjonsfigur, skrattar Ann.

”Vi har kommit långt”

Delegationen är ett strategiskt forum som ska stärka och vara drivande i det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering och bidra till införlivandet av jämställdhetspolitiken på länsnivå. Delegaterna har en bred förankring i länet och representerar offentlig, privat och idéburen sektor och leds av landshövdingen.

– Att de ville ha med SLU beror på att vi har kommit långt i vårt arbete med jämställdhetsintegrering, inte bara vid skogsfakulteten utan vid hela SLU. Men det är inte min förtjänst, det här är något vi gjort tillsammans på SLU.

Strukturella problem

Arbetet med jämställdhetsintegrering vid SLU drivs av Samordningsgruppen för jämställdhet och lika villkor.

Vad är skillnaden mellan jämställdhetsintegrering och lika villkor?

– Lika villkorsarbetet är lagstyrt utifrån diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna medan jämställdhetsintegrering är målstyrt och syftar till att förändra de strukturer som ger diskriminerande effekter för kvinnor och män, berättar Tina Sjöström, handläggare vid planeringsavdelningen.

– Formellt är det samma villkor för män och kvinnor att konkurrera om exempelvis högre tjänster, men av olika anledningar har kvinnor inte samma möjligheter att nå toppositioner som män. Detta beror inte på att det finns lagliga hinder utan problemen ligger inbäddade i strukturer, kultur och villkor, säger Tina Sjöström.

Jämställdhet i utbildning och utbildning i jämställdhet

Vid SLU ligger fokus nu på jämställdhetsperspektivet i utbildningens innehåll och genomförande, och åtgärder för jämställda karriärvägar. Dessutom arbetar samordningsgruppen med att ta fram en ny plan för jämställdhetsintegrering.

– Vid fakulteten för skogsvetenskap ger vi i april en ny och omarbetad utbildning i jämställdhet och lika villkor för fakultetens medarbetare och vi arbetar med att formulera åtgärder  inom ramarna för fakultetens strategiarbete, säger Ann Dolling.

8 februari 2021 8
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 19 dagar sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 7 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 7 månad sedan