Ett gemensamt miljöcertifikat för hela SLU

Ett gemensamt miljöcertifikat för hela SLU

Text: Kristin Thored Publicerad: 21 juni 2021
Redan 2004 utfärdades det första miljöcertifikatet enligt ISO 14001 vid SLU, till institutionen för skoglig resurshushållning. Hela SLU blev certifierat 2016, uppdelat på elva certifikat. Nu 17 år senare har SLU ett gemensamt miljöcertifikat för hela universitetet.

En solig försommardag träffade jag processansvarig Karin Bäckman och projektledare Mats Svensson vid SLU:s miljöenhet för att höra mer om vad miljöcertifiering innebär, hur arbetet har gått och vad som händer framöver.

Varför är vi miljöcertifierade?
– Regeringen ställer krav på att statliga myndigheter ska arbeta systematiskt med miljöfrågor, även en del anslagsgivare ställer motsvarande krav. Beslut om att SLU skulle miljöcertifieras enligt ISO 14001 fattades av rektor 2013, berättar Karin.

Miljöledningssystem är en metod för att systematiskt och strukturerat arbeta med ständiga förbättringar för att minska negativ och öka positiv miljöpåverkan. Dessutom innebär arbetet att vi håller koll på lagar och krav från intressenter inom miljöområdet som verksamheten berörs av.

Miljöenheten vid SLU f.v.: Johanna Sennmark, Maria Nauclér, Karin Bäckman, Kristin Thored, Mats Svensson och Camilla Källman*.

Enhetligare och effektivare arbete

Kan du berätta mer om vad ett miljöcertifikat är och hur det kom sig att vi hade elva stycken?
– Kortfattat innebär certifikatet ett bevis på att SLU arbetar enligt standarden ISO 14001 och att extern miljörevision av tredje part genomförs regelbundet. Historien om de tidigare elva certifikaten handlar om att olika verksamheter har valt att certifiera sig vid olika tidpunkter. Ett gemensamt certifikat ger SLU möjligheten att arbeta mer enhetligt och effektivare. En utmaning framöver är att bibehålla det starka lokala engagemanget och det har vi goda förhoppningar om att lyckas med, säger Karin.

Mats, hur har processen att gå från elva till ett gått till?
– Under de senaste två till tre åren har SLU:s miljöorganisation arbetat intensivt mot det gemensamma certifikatet, med första steget att förankra förslaget hos ledningar och miljösamordnare. Vi har följt en projektplan för att genomföra nödvändiga anpassningar av verksamhetsbeskrivningar, revisionsupplägg, gemensamma rutiner, och inte minst av verksamheternas miljöorganisation, säger Mats. Under projektets gång har de stött på några utmaningar, bland annat en viss oro för ökad centralisering och att det lokala inflytandet och engagemanget riskerar att minska.

Ny miljöorganisation

Kan ni ge några exempel på vilka förändringar det innebär att vi nu har ett certifikat?
– En ny miljöorganisation har tagit form i linje med SLU:s ordinarie organisation, alltså fördelad på de fyra fakulteterna och universitetsadministrationen. På så vis kan miljöledningssystemet på ett tydligare sätt integreras i verksamheterna. Under projektet har vi tagit fram en gemensam miljöhandbok. Miljöhandboken innehåller de dokument du som anställd behöver känna till gällande miljöledningsarbetet inom SLU:s verksamhet, berättar Karin.

De flesta rutiner och andra dokument är SLU-gemensamma, men det finns även lokala dokument under rubriken ”Verksamhetsrutiner”. SLU har också kunnat ta fram en miljöaspektlista för hela universitetets miljöpåverkan, både den positiva och den negativa. Här finns koppling till Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen, liksom uppgifter om utsläpp av koldioxidekvivalenter.

– Sedan en tid tillbaka har vi ett gemensamt ärendehanteringssystem för ärenden gällande miljö, säkerhet och arbetsmiljö. Alla miljöärenden skall rapporteras in i IA-systemet, vilket medför en bättre helhetsbild och effektivare hantering, tillägger Mats.

Höga ambitioner

Avslutningsvis kan ni väl berätta lite om vad som händer nu?
– Under hösten kommer fokus vara att ta fram handlingsplaner till SLU:s miljömål, fortsätta med uppdatering av en del dokument, genomföra lagefterlevnadskontroll och övergå i en ny förvaltningsfas i miljöledningsarbetet. Nu tar vi nya fräscha kliv framåt och ser till att bibehålla engagemanget inom alla verksamheter, på alla orter, berättar Karin.

– Utan den höga ambitionsnivån och det stora engagemanget för miljöarbetet inom alla verksamheter vid SLU, miljöorganisationen och ledningen, hade det aldrig varit möjligt att slå ihop de tidigare elva certifikaten till ett gemensamt, avslutar Karin och Mats stolt.

*Fotografer f.v.: Kristin Thored, Ellen Nauclér, Kristin Thored, Johanna Sennmark, Kristin Larsson, Emil Edfeldt. Montage: Mikaela Tobar Björk.

21 juni 2021 7

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 9 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan