Ett hållbart livsmedelssystem
De tre medarbetarna på SLU Future Food, Annsofie Wahlström, Pernilla Johnsson och Gunilla Leffler. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Ett hållbart livsmedelssystem

Text: Gunilla Leffler Publicerad: 4 februari 2018
– Är det insekter i den? Medarbetarna vid den nya forskningsplattformen SLU Future Food har mötts av frågan flera gånger när de bjudit på sina fortune cookies. Men nej, ingen behöver tveka. Kakorna innehåller inga insekter, utan precis som i de kakor man kan få på asiatisk restaurang ligger det budskap inuti om framtiden.

Pernilla Johnsson bjuder en man vid Livsmedelsforum i Malmö på en fortune cookie med inbakad papperslapp i. På lappen står ”Varje person får 2100 m2 åker. Vad odlar du?” och adressen www.slu.se/framtidensmat. Hon visar mannen att samma budskap finns på webben och om man klickar på det kommer man till en utförligare text som länkar till en forskningsrapport om hållbar matproduktion. Totalt finns åtta olika budskap i kakorna.

Pernilla är programsekreterare och en av tre medarbetare på forskningsplattformen SLU Future Food. Programchefen Annsofie Wahlström och kommunikatören Gunilla Leffler är de båda andra. Tanken med fortune cookies – to tell a fortune betyder att spå någons framtid – är att inbjuda till samtal och väcka nyfikenhet på framtiden.

– Vi sysslar inte med spådomar på SLU, framhåller Pernilla. Vi tror att framtiden är något man kan skapa snarare än förutsäga, och då behövs forskning så att vi kan agera klokt. Future Foods uppdrag är att tillsammans med SLU:s forskare och lärare bidra till att hela livsmedelssystemet ska bli ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

Utmaning att få överblick

– Vi började jobba i augusti och har verkligen rivstartat, berättar Annsofie Wahlström, som är chef för den nya forskningsplattformen. Det har varit mycket nätverkande, att inventera vilka resurser som finns på SLU och vilka som är våra viktiga medspelare utanför universitetet.

Hon berättar att den största utmaningen hittills har varit just det, att få överblick över de många forskare på SLU som har koppling till livsmedelssystemet. De finns på alla orter, alla fakulteter och många olika institutioner.

– Om du arbetar med frågor som kan vara relevanta för att åstadkomma ett hållbart livsmedelssystem, ta kontakt med oss om vi inte redan mött dig! uppmanar hon. Det finns så många konferenser att vi tre själva inte kan besöka alla, och vi vill gärna få rapporter från dem som hört något intressant. Kanske kan vi ge stöd till den som vill åka på något som skulle bidra till vårt arbete. Vi vill satsa på att driva, stärka, samordna och synliggöra forskning. Skulle vi genomföra allt på egen hand blir det inte lika mycket gjort.

Event och samhällsdebatt

Två viktiga områden för plattformen är att synliggöra SLU:s kompetens för beslutsfattare och att öka kunskaperna i omvärlden:
– Just nu planerar vi för Almedalen i juli där vi vill nå svenska politiker. SLU jobbar med science for policy, att hjälpa dem att bygga sina beslut på vetenskap oavsett vilken politisk ideologi de står för, förklarar Pernilla. Så vilka områden blir viktigast nu när det är valår? Det hade varit fint med en spåkula ändå, skojar hon.

– I mars deltar vi i Scifest, en vetenskapsfestival för skolelever, och den 25 augusti är det dags för Matologi, ett event för att nå allmänheten i storstad med frågor kring mat, som nu ska ske i plattformens regi.

– Vi vill gärna uppmuntra forskare att delta i samhällsdebatter, säger Annsofie och tar TV-programmet Köttets lustar som exempel. I diskussionen om djurvälfärd i samband med slakt har SLU viktig kunskap att bidra med. Bra debatter bygger på riktiga fakta och skapar ett engagemang som driver på utvecklingen till det bättre. Uppmärksamhet kan dessutom göra det möjligt att få finansiering för mer forskning.

Forskning i framkant

– Plattformen ska också bidra till ny forskning för ett hållbart livsmedelssystem, säger Annsofie. Alla kan söka stöd, så länge man arbetar tvärvetenskapligt och med framtidsperspektiv, och några projekt har redan fått det. Ett som jämför mjölkprodukter med mjölkfria alternativ där vi samarbetar med Danone och Oxford University. En studie av svenska lantbrukares livssituation. Ett om hållbara produktionssystem för kött och mjölk, där EU-projekten SusPig och GenTORE knyts ihop. SusPig handlar om förbättrat foderutnyttjande och GenTORE om klimatanpassning och ökad effektivitet med genomisk information.

– Insekter är ju det alla frågar efter, många är nyfikna på det, fortsätter Annsofie. Trots att SLU inte bedriver någon omfattande insektsforskning idag har vi bredare kompetens på området än man har i många andra länder. Vi tänker både på livsmedelssäkerhet, ekosystem, klimatnytta och etik, samtidigt som vi har expertis på själva insekterna och utreder om de kan bli lämpligt djurfoder eller rentav goda livsmedel. Än så länge är insekter inte tillåtna som livsmedel i Sverige, men våra grannländer har kommit till en annan slutsats. Future Food organiserar en workshop om insekter 6 mars för att sammanföra forskare på SLU med näringsliv och myndigheter, för att ge en bild av forskningsläget och hitta vägar för samarbete.

”Speed dating”

En bärande idé är att plattformen ska underlätta kontakter och samarbete mellan forskare på livsmedelsområdet som befinner sig på olika ställen i universitetets organisation.

I dagarna ska alla få inbjudan till ett program i tre delar: Första delen äger rum 6 mars, då man får möta sina kollegor genom ”speed dating” och veta mer om SLU Future Food. Den 28 mars blir det dags för del två, en utbildning i hur man kan skriva ansökningar som förhoppningsvis resulterar i forskningspengar. Del tre kommer att äga rum i september och handla om tvärvetenskap.

– Så länge vi har höga ambitioner och forskningen bedrivs vetenskapligt korrekt behöver vi inte vara rädda att ta ut svängarna ibland, i själva mötesformerna eller kanalerna för kunskapsförmedling, tycker Annsofie. Vårt arbete på SLU är tillräckligt seriöst för att vi ska våga ha lite roligt medan vi jobbar med det.

Fakta

Livsmedelssystemet

Livsmedelssystemet är ett samlingsbegrepp för alla de processer som behövs för att vi ska få mat: producera, förädla, hantera, distribuera, marknadsföra, sälja, laga, äta, ta hand om resterna längs vägen och se till att näringen återförs till jord och vatten.

 
Fakta

Kontakt

SLU Future Food nås på futurefood@slu.se. Följ arbetet på Twitter (@SLUFutureFood) eller genom att prenumerera på nyhetsbrevet Food for Thought via webben www.slu.se/futurefood. Under våren startar dessutom en podd.

 

4 februari 2018 12
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan