Fiolspelande organisationsutvecklare tar plats i SLU:s ledning
Birgitta Wikmark Carlsson är nyanställd biträdande universitetsdirektör på SLU. Foto: Mårten Granert, SLU

Fiolspelande organisationsutvecklare tar plats i SLU:s ledning

Text: Mårten Granert Publicerad: 23 mars 2017
Den 1 mars började Birgitta Wikmark Carlsson sin tjänst som biträdande universitetsdirektör med säte i Uppsala. Birgitta arbetade tidigare på Näringsdepartementet.

Välkommen till SLU, Birgitta Wikmark Carlsson. Den 1 mars började du ditt arbete som biträdande universitetsdirektör. Vad gör en sådan, egentligen?
Tack! Jag ska delta i ledning och utveckling av universitetsadministrationen.

Vilken bild hade du av SLU innan du sökte jobbet?
Ett universitet som ligger i tiden. Kolossalt många intressanta forsknings- och utbildningsområden. Ett antal vänner och bekanta jobbar eller är utbildade här, alla pratar med stolthet om SLU.

Vad är det första du ska ta tag i?
Jag har fått ett antal uppdrag av Martin Melkersson, till exempel ansvara för planering och uppföljning kring verksamhetsplan och budget. Jag hoppas kunna bidra med sådant som på olika sätt har att göra med verksamhetsutveckling.

Vad är viktigt att arbetet på SLU ska ge dig?
Känsla av att kunna bidra till helhet och effektivitet.

Vad tror du blir roligast?
Kontakten med alla trevliga människor som kan en massa intressanta saker.

Vad var det som gjorde att just du fick jobbet tror du?
Jag tror det är bra med min bakgrund som chef och ledare på departement och myndighet, men det är nog inte fel att jag också har lång erfarenhet som chef i näringslivet och som egen företagare i organisationsutveckling.

Du kommer närmast från Näringsdepartementet och SLU tillhör som enda universitet i Sverige det departementet. Har du mer specifika erfarenheter därifrån som du har nytta av nu?
Politisk ”logik”, hur man ser på styrningsfrågor samt budgetprocessen. Nätverket är också bra.

Vilket är det roligaste jobbet du har haft om du räknar in alla jobb du haft, även sommarjobb? Vad gjorde det jobbet så speciellt?
Svår fråga – jag har roligt för det mesta. Uppdraget att bygga ny organisation på Näringsdepartementet ligger ju ganska nära, det var krävande och väldigt kul. Jag minns mitt absolut tråkigaste: sommarjobb i en telefonväxel där det i stort sett inte ringde på hela sommaren!

Några kortfrågor. Välj ett alternativ
(Oj, här blev det många garderingar!)

 • Vin eller vatten? Bägge
 • Sol eller måne? Sol
 • Hund eller katt? –
 • Sommar eller vinter? Sommar
 • Soffan eller gym? Bägge!
 • Kött eller vegetariskt? –
 • TV eller radio? Radio. Men gillar Netflixserier och nyheter på TV.
 • Bil eller tåg? Tåg. Men är svag för snabba, snygga bilar.
 • Stad eller land? Stad
 • Bio eller teater? Bio
 • Spotify eller grammofon? Spotify
Fakta

Kort om Birgitta


 • Bor i: Uppsala – mitt i stan
 • Född i: Hofors – uppvuxen på ett annat litet bruk: Hällefors
 • Ålder: 60
 • Familj: Maken Alf, två egna söner, tre bonusbarn, ett gäng sambor till barnen som alla är utflugna
 • Husdjur: Nej, men Alfs yngsta dotter har en dvärgschnauzervalp
 • Intresse eller hobby: Musik – körsång, spelar fiol och cello och konsumerar massor på både konserthus, operan och musikpubar. Tycker om att åka skidor, vandra, spela golf, laga och äta god mat med vänner och att resa.
 • Senast lästa bok: Duktiga flickors revansch av Birgitta Ohlsson
 • Oanad talang: Har skrivit två böcker: Pussa grodan! och Ledningen spelar Svarte Petter

Summary in English

Fiddler and organizational developer takes place in the SLU management

Welcome to SLU, Birgitta Wikmark Carlsson. On 1 March, you began working as assistant head of university administration. What do you do, exactly?
Thank you! I’ll be participating in the management and development of the university administration.

What image did you have of SLU before you applied for the job?
A contemporary university. So many interesting research and teaching fields. A number of my friends and acquaintances work or have studied here – they all talk proudly about SLU.

What will be your first task?
I have received several assignments from Martin Melkersson, for example to be responsible for planning and follow-up of the plan of operations and the budget. I hope to contribute input relating to operational development.

What would you like to get out of your job at SLU?
A feeling of being able to contribute to a sense of completeness and efficiency.

What do you think you will enjoy the most?
Contact with nice people who know lots of interesting things.

Why do you think that you got the job?
I think my background as manager at ministries and public authorities played a big part. I also think it helps that I have plenty of industry management experience, as well as the fact that I ran my own organisational development business.

Your most recent appointment was at the Ministry of Enterprise and Innovation, and SLU is the only university in Sweden affiliated with that ministry. Does the experience you gained there benefit you now?
I learned political ’logic’ as well as how to view governance issues and the budget process. I also have a good network.

What is the best job you have ever had, including even summer jobs? What made it so special?
Difficult question – I enjoy most things. The task of establishing a new organisation at the Ministry of Enterprise and Innovation comes quite close; it was demanding and fun. I remember my most boring job, though: a summer job working at a switchboard. There were basically no calls all summer!

Short facts

 • Lives: Central Uppsala
 • Born: Hofors – grew up in Hällefors
 • Age: 60
 • Family: Husband Alf, two biological sons, three stepchildren (all have left home) and the children’s partners.
 • Pets: No, but Alf’s youngest daughter owns a miniature schnauzer puppy.
 • Interests or hobbies: Music – choir-singing, plays violin and cello and goes to lots of concerts, operas and musical pubs. Likes skiing, hiking, playing golf, cooking and eating good food with friends and travelling.
 • Last book I read: Duktiga flickors revansch by Birgitta Ohlsson.
 • Hidden talent: Has written two books: Pussa grodan! and Ledningen spelar Svarte Petter.

Quick questions. Pick one answer. (A bit of fence-sitting here)

 • Wine or water? Both
 • Sun or moon? Sun
 • Dog or cat? -
 • Summer or winter? Summer
 • Sofa or gym? Both!
 • Meat or vegetarian? -
 • TV or radio? Radio. But I like watching Netflix and the news.
 • Car or train? Train. However, I have a weakness for fast, attractive cars.
 • City or country? City
 • Cinema or theatre? Cinema
 • Spotify or cd player? Spotify
23 mars 2017 2
Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

DATA Databasen VetBact är ett nationellt och internationellt pedagogiskt verktyg och en kunskapsbank för studenter, lärare, forskare och allmänheten. VetBact (www.vetbact.org) har funnits allmänt tillgänglig på internet sedan 2006 och utvecklingen har hela tiden drivits av studenternas behov. Tack vare medel från VH-fakulteten så finns VetBact nu på en server vid SLU, vilket gör att den kommer att finnas kvar och utvecklas under överskådlig tid.
23 januari 2018 3
Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Linné på SLU Lövsta ligger någon mil öster om Uppsala och är en av SLU:s forskningsgårdar. Där bedrivs forskning om mjölkkor, fjäderfä och grisar. Snart tillkommer även Lövsta fältforskningsstation som har fokus på åkerns grödor. Lövsta är en klassisk plats för lantbruksforskning. Redan i mitten av 1700-talet bedrev baron Sten Carl Bielke jordbruksexperiment här. Bielke var nära vän med Carl von Linné och de båda herrarna har satt sin prägel på Lövsta som ännu kan skönjas i landskapet.
25 januari 2018 5

Twitter

Nya möjligheter i Markdata-appen https://t.co/Y2mKixR0ty @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
SLU redovisar stark ekonomi https://t.co/Do4Qe1x0FS @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning https://t.co/SI23XuiKz2 https://t.co/tLBJ6fPX9e @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker, ny rapport från EPOK – Centrum för ekologisk produk… https://t.co/eNWw5GyBBF @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Efterlyses! Innovativa idéer från yrkesfisket som kan bidra till ett mer skonsamt och selektivt fiske.… https://t.co/5L8aLY3fkF @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka https://t.co/lL46oyagkn @_SLU via Twitter 13 dagar sedan