Fiolspelande organisationsutvecklare tar plats i SLU:s ledning
Birgitta Wikmark Carlsson är nyanställd biträdande universitetsdirektör på SLU. Foto: Mårten Granert, SLU

Fiolspelande organisationsutvecklare tar plats i SLU:s ledning

Text: Mårten Granert Publicerad: 23 mars 2017
Den 1 mars började Birgitta Wikmark Carlsson sin tjänst som biträdande universitetsdirektör med säte i Uppsala. Birgitta arbetade tidigare på Näringsdepartementet.

Välkommen till SLU, Birgitta Wikmark Carlsson. Den 1 mars började du ditt arbete som biträdande universitetsdirektör. Vad gör en sådan, egentligen?
Tack! Jag ska delta i ledning och utveckling av universitetsadministrationen.

Vilken bild hade du av SLU innan du sökte jobbet?
Ett universitet som ligger i tiden. Kolossalt många intressanta forsknings- och utbildningsområden. Ett antal vänner och bekanta jobbar eller är utbildade här, alla pratar med stolthet om SLU.

Vad är det första du ska ta tag i?
Jag har fått ett antal uppdrag av Martin Melkersson, till exempel ansvara för planering och uppföljning kring verksamhetsplan och budget. Jag hoppas kunna bidra med sådant som på olika sätt har att göra med verksamhetsutveckling.

Vad är viktigt att arbetet på SLU ska ge dig?
Känsla av att kunna bidra till helhet och effektivitet.

Vad tror du blir roligast?
Kontakten med alla trevliga människor som kan en massa intressanta saker.

Vad var det som gjorde att just du fick jobbet tror du?
Jag tror det är bra med min bakgrund som chef och ledare på departement och myndighet, men det är nog inte fel att jag också har lång erfarenhet som chef i näringslivet och som egen företagare i organisationsutveckling.

Du kommer närmast från Näringsdepartementet och SLU tillhör som enda universitet i Sverige det departementet. Har du mer specifika erfarenheter därifrån som du har nytta av nu?
Politisk ”logik”, hur man ser på styrningsfrågor samt budgetprocessen. Nätverket är också bra.

Vilket är det roligaste jobbet du har haft om du räknar in alla jobb du haft, även sommarjobb? Vad gjorde det jobbet så speciellt?
Svår fråga – jag har roligt för det mesta. Uppdraget att bygga ny organisation på Näringsdepartementet ligger ju ganska nära, det var krävande och väldigt kul. Jag minns mitt absolut tråkigaste: sommarjobb i en telefonväxel där det i stort sett inte ringde på hela sommaren!

Några kortfrågor. Välj ett alternativ
(Oj, här blev det många garderingar!)

 • Vin eller vatten? Bägge
 • Sol eller måne? Sol
 • Hund eller katt? –
 • Sommar eller vinter? Sommar
 • Soffan eller gym? Bägge!
 • Kött eller vegetariskt? –
 • TV eller radio? Radio. Men gillar Netflixserier och nyheter på TV.
 • Bil eller tåg? Tåg. Men är svag för snabba, snygga bilar.
 • Stad eller land? Stad
 • Bio eller teater? Bio
 • Spotify eller grammofon? Spotify
Fakta

Kort om Birgitta


 • Bor i: Uppsala – mitt i stan
 • Född i: Hofors – uppvuxen på ett annat litet bruk: Hällefors
 • Ålder: 60
 • Familj: Maken Alf, två egna söner, tre bonusbarn, ett gäng sambor till barnen som alla är utflugna
 • Husdjur: Nej, men Alfs yngsta dotter har en dvärgschnauzervalp
 • Intresse eller hobby: Musik – körsång, spelar fiol och cello och konsumerar massor på både konserthus, operan och musikpubar. Tycker om att åka skidor, vandra, spela golf, laga och äta god mat med vänner och att resa.
 • Senast lästa bok: Duktiga flickors revansch av Birgitta Ohlsson
 • Oanad talang: Har skrivit två böcker: Pussa grodan! och Ledningen spelar Svarte Petter

Summary in English

Fiddler and organizational developer takes place in the SLU management

Welcome to SLU, Birgitta Wikmark Carlsson. On 1 March, you began working as assistant head of university administration. What do you do, exactly?
Thank you! I’ll be participating in the management and development of the university administration.

What image did you have of SLU before you applied for the job?
A contemporary university. So many interesting research and teaching fields. A number of my friends and acquaintances work or have studied here – they all talk proudly about SLU.

What will be your first task?
I have received several assignments from Martin Melkersson, for example to be responsible for planning and follow-up of the plan of operations and the budget. I hope to contribute input relating to operational development.

What would you like to get out of your job at SLU?
A feeling of being able to contribute to a sense of completeness and efficiency.

What do you think you will enjoy the most?
Contact with nice people who know lots of interesting things.

Why do you think that you got the job?
I think my background as manager at ministries and public authorities played a big part. I also think it helps that I have plenty of industry management experience, as well as the fact that I ran my own organisational development business.

Your most recent appointment was at the Ministry of Enterprise and Innovation, and SLU is the only university in Sweden affiliated with that ministry. Does the experience you gained there benefit you now?
I learned political ’logic’ as well as how to view governance issues and the budget process. I also have a good network.

What is the best job you have ever had, including even summer jobs? What made it so special?
Difficult question – I enjoy most things. The task of establishing a new organisation at the Ministry of Enterprise and Innovation comes quite close; it was demanding and fun. I remember my most boring job, though: a summer job working at a switchboard. There were basically no calls all summer!

Short facts

 • Lives: Central Uppsala
 • Born: Hofors – grew up in Hällefors
 • Age: 60
 • Family: Husband Alf, two biological sons, three stepchildren (all have left home) and the children’s partners.
 • Pets: No, but Alf’s youngest daughter owns a miniature schnauzer puppy.
 • Interests or hobbies: Music – choir-singing, plays violin and cello and goes to lots of concerts, operas and musical pubs. Likes skiing, hiking, playing golf, cooking and eating good food with friends and travelling.
 • Last book I read: Duktiga flickors revansch by Birgitta Ohlsson.
 • Hidden talent: Has written two books: Pussa grodan! and Ledningen spelar Svarte Petter.

Quick questions. Pick one answer. (A bit of fence-sitting here)

 • Wine or water? Both
 • Sun or moon? Sun
 • Dog or cat? -
 • Summer or winter? Summer
 • Sofa or gym? Both!
 • Meat or vegetarian? -
 • TV or radio? Radio. But I like watching Netflix and the news.
 • Car or train? Train. However, I have a weakness for fast, attractive cars.
 • City or country? City
 • Cinema or theatre? Cinema
 • Spotify or cd player? Spotify
23 mars 2017 2
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

I dag bjuder vi på ett annat sätt att presentera vetenskaplig kunskap, kolla in vår nya infografik. https://t.co/HVqeuyfqQm @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Växtproteinfabrik på SLU Alnarp https://t.co/UzYB1LHRsR @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Kan halm och sågspån omvandlas till matolja med hjälp av jäst? Det tror de forskare som nyligen fick 7,5 miljoner k… https://t.co/t3xQT3TBIG @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Nu har #lucia varit här och snart nalkas det #julbord, i dagens lucka kan du få höra om vad som kan vara bra mat fö… https://t.co/764vABdpho @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – nytt forskningsprojekt vid SLU Alnarp https://t.co/2zMfhl19wm @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
I dag är det en av SLU:s fyra framtidsplattformar, Framtidens djur natur och hälsa, som står i fokus. Ta chansen at… https://t.co/AgKgqaPKKi @_SLU via Twitter 4 dagar sedan