Firade 100 år

Text: Olof Bergvall Publicerad: 26 november 2015
För att uppmärksamma att det gått 100 år sedan Skogshögskolan slog upp sina portar ordnade fakulteten för skogsvetenskap en dag med föreläsningar.

1915 slog Skogshögskolan upp portarna i Stockholm. Här utbildades dåtidens jägmästare och forstmästare (ett kortare program).

Jägmästarkursen var i början en 3,5-årig utbildning, som bestod av en förberedande kurs förlagd från 1915 till Garpenberg i Bergslagen, följd av studier på Skogshögskolan i Stockholm.

Jägmästarutbildning hade bedrivits tidigare, från 1828 i privat regi och från 1893 under Skogsinstitutet.

Forstmästarutbildningen upphörde 1937, men återuppstod som skogsmästarutbildning 1945, då i Skinnskatteberg där den än i dag bedrivs.

1950 gavs Skogshögskolan promotionsrätt för skoglig doktorsgrad.

Den första doktoranden som disputerade var Bo Eklund, 1957. Titeln på avhandlingen var ”Om mätning av årsringar och analys av årsringsmaterial särskilt med hänsyn till årsringsbreddens klimatiskt betingade variation”.

I början av 1970-talet beslöts det att Skogshögskolans verksamhet skulle delas mellan Stockholm, Uppsala och Umeå och ett par år senare kom den att uppgå i det nybildade SLU.Föreläsningarna filmades och kan ses via dessa länkar:

Förmiddagspasset

Eftermiddagspasset

26 november 2015 1
Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

DATA Databasen VetBact är ett nationellt och internationellt pedagogiskt verktyg och en kunskapsbank för studenter, lärare, forskare och allmänheten. VetBact (www.vetbact.org) har funnits allmänt tillgänglig på internet sedan 2006 och utvecklingen har hela tiden drivits av studenternas behov. Tack vare medel från VH-fakulteten så finns VetBact nu på en server vid SLU, vilket gör att den kommer att finnas kvar och utvecklas under överskådlig tid.
23 januari 2018 3
Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Linné på SLU Lövsta ligger någon mil öster om Uppsala och är en av SLU:s forskningsgårdar. Där bedrivs forskning om mjölkkor, fjäderfä och grisar. Snart tillkommer även Lövsta fältforskningsstation som har fokus på åkerns grödor. Lövsta är en klassisk plats för lantbruksforskning. Redan i mitten av 1700-talet bedrev baron Sten Carl Bielke jordbruksexperiment här. Bielke var nära vän med Carl von Linné och de båda herrarna har satt sin prägel på Lövsta som ännu kan skönjas i landskapet.
25 januari 2018 5

Twitter

Nya möjligheter i Markdata-appen https://t.co/Y2mKixR0ty @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
SLU redovisar stark ekonomi https://t.co/Do4Qe1x0FS @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning https://t.co/SI23XuiKz2 https://t.co/tLBJ6fPX9e @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker, ny rapport från EPOK – Centrum för ekologisk produk… https://t.co/eNWw5GyBBF @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Efterlyses! Innovativa idéer från yrkesfisket som kan bidra till ett mer skonsamt och selektivt fiske.… https://t.co/5L8aLY3fkF @_SLU via Twitter 13 dagar sedan
Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka https://t.co/lL46oyagkn @_SLU via Twitter 14 dagar sedan