Firade 100 år

Text: Olof Bergvall Publicerad: 26 november 2015
För att uppmärksamma att det gått 100 år sedan Skogshögskolan slog upp sina portar ordnade fakulteten för skogsvetenskap en dag med föreläsningar.

1915 slog Skogshögskolan upp portarna i Stockholm. Här utbildades dåtidens jägmästare och forstmästare (ett kortare program).

Jägmästarkursen var i början en 3,5-årig utbildning, som bestod av en förberedande kurs förlagd från 1915 till Garpenberg i Bergslagen, följd av studier på Skogshögskolan i Stockholm.

Jägmästarutbildning hade bedrivits tidigare, från 1828 i privat regi och från 1893 under Skogsinstitutet.

Forstmästarutbildningen upphörde 1937, men återuppstod som skogsmästarutbildning 1945, då i Skinnskatteberg där den än i dag bedrivs.

1950 gavs Skogshögskolan promotionsrätt för skoglig doktorsgrad.

Den första doktoranden som disputerade var Bo Eklund, 1957. Titeln på avhandlingen var ”Om mätning av årsringar och analys av årsringsmaterial särskilt med hänsyn till årsringsbreddens klimatiskt betingade variation”.

I början av 1970-talet beslöts det att Skogshögskolans verksamhet skulle delas mellan Stockholm, Uppsala och Umeå och ett par år senare kom den att uppgå i det nybildade SLU.Föreläsningarna filmades och kan ses via dessa länkar:

Förmiddagspasset

Eftermiddagspasset

26 november 2015 1

Twitter

Mer socker och stärkelse i fodret, liksom insulinresistens, tycks öka risken för att... https://t.co/mOxOjW5vUC https://t.co/hTMfABykpy @_SLU via Twitter 20 timmar sedan
Vi är i Göteborg! Mässan #kunskapochframtid har varit öppen en timme nu. Bemanningen är vass,… https://t.co/Ipu3sXhF6X @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Kroppsstorlek styr hur klimatförändringar påverkar fiskpopulationer https://t.co/wiZOLRaEia @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: DN-artikel om dagens glada miljönyhet: Kvicksilver försvinner snabbare än väntat - DN.SE https://t.co/dogKnqKOIl @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Problemet med kvicksilver i insjöfisk kan vara över inom några årtionden. Det... https://t.co/nE840prOuJ https://t.co/ZSuWMj0A6u @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Gilla naturen: Tio skolklasser i final https://t.co/jl50j2nqNl @_SLU via Twitter 4 dagar sedan