Förlängt samarbetsavtal med kungens Stenhammar
Promenad till lunch på gräsmattan framför slottet på Stenhammarsdagen juni 2013. Foto: Mårten Granert, SLU

Förlängt samarbetsavtal med kungens Stenhammar

Text: Mårten Granert Publicerad: 27 februari 2015
SLU och Stenhammars godsförvaltning utanför Flen har förlängt avtalet om samarbete till 2017. Det första avtalet skrevs 2005 och den köttrasbesättning som fanns på Krusenberg utanför Uppsala flyttades då till Stenhammar. SLU äger fortfarande besättningen som idag består av 280 kor.

Det nu ingångna avtalet säger bland annat att SLU och Stenhammar ska arbeta för att utveckla en konkurrenskraftig storskalig köttproduktion. Till detta kommer även frågor om försäljning och marknadsföring av lokalt producerat naturbeteskött samt landskapsvård. SLU ska förlägga forskningsprojekt vid Stenhammar.

Stenhammarsdagen

Sedan tio år har Stenhammarsdagen genomförts för dialog och kunskapsutbyte på inbjudan av HM Konungen och SLU:s rektor. Det är ett möte med ett speciellt tema varje år då experter och intressenter bjuds in för en dag på Stenhammar med diskussioner och föredrag. Temat för 2014 var ”Ett lantbruk som håller i längden – hur står sig ekolantbruket?”

Liksom tidigare ska SLU och Stenhammar utse en koordinator vardera. Dessa ska ta initiativ och utveckla samarbetet. Till sin hjälp har koordinatorerna en dialoggrupp som består av kompetenta nyckelpersoner. Den ska med koordinatorerna utarbeta en årlig aktivitets- och budgetplan samtidigt som dialoggruppen ska hjälpa till med att genomföra aktiviteterna. Nytt för årets avtal är att dessa planer, som konkretiserar avtalets innehåll, blir ettåriga och inte som tidigare parallella med avtalets giltighetstid.

Rektor har beslutat att senior advisor Göran Dalin ska vara SLU:s koordinator. Han efterträder Rune Andersson som varit koordinator sedan samarbetet inleddes.

Fakta

Om Stenhammar

På Stenhammar finns 180 hektar betesmark varav 80 har restaurerats under de senaste fem åren. Ladugården stod klar 2006. Ett tjurstall byggdes 2010. Det är en öppen lösdrift med djupströboxar.

Stenhammars gods är ett modernt jord- och skogsbruk som drivs av kung Carl XVI Gustaf som 1965 tog över arrendet efter sin farfars bror prins Wilhelm. Stenhammar ägs av Statens fastighetsverk.

Läs mer om Stenhammar här:
Statens fastighetsverk
Stenhammars godsförvaltning

Bilder från Stenhammarsdagen 2014

Foto samtliga bilder: Mårten Granert, SLU.

stenhammar2-gamla-lagarn-415px-webb

Den gamla ladugården byggdes 1910 enligt vindflöjeln på taket.

stenhammar7-slott-415px-webb

Stenhammars slott utanför Flen ligger som en maräng i det sörmländska landskapet.

Seminarier och diskussioner hålls i nya ladugårdens mittskepp.

Seminarier och diskussioner hålls i nya ladugårdens mittskepp.

Interiör från den nya ladugården som byggdes 2006.

Interiör från den nya ladugården som byggdes 2006.

Kung Carl XVI Gustaf  arrenderar Stenhammar.

Kung Carl XVI Gustaf arrenderar Stenhammar.

Prins Carl Philip är lantmästare.

Prins Carl Philip är lantmästare.

Från vänster: professor Kerstin Svennersten Sjaunja och rektor Lisa Sennerby Forsse från SLU, Veterinärförbundets informationschef Johan Beck-Friis samt kung Carl Gustaf i en avslutande diskussion.

Från vänster: professor Kerstin Svennersten Sjaunja och rektor Lisa Sennerby Forsse från SLU, Veterinärförbundets informationschef Johan Beck-Friis samt kung Carl Gustaf i en avslutande diskussion.

Korna håller landskapet öppet och berikar floran. De berikar också tillvaron för de människor som kan glädjas åt att se dessa farkoster komma skumpande i hagen. Fantastiskt.

Korna håller landskapet öppet och berikar floran. De berikar också tillvaron för de människor som kan glädjas åt att se dessa farkoster komma skumpande i hagen. Fantastiskt.

 

 

 

27 februari 2015
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan