Först att miljöcertifieras i ny standard – SLU i Skara

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 16 oktober 2015
Först, inte bara på SLU, utan även bland de första i Sverige. Efter tre dagars externrevision är nu SLU i Skara miljöcertifierat enligt den nya standarden ISO 14001: 2015.

Göran Granemark, extern revisor från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, var mycket nöjd med revisionen i Skara och påpekar att det idag endast är tre miljöcertifieringar i Sverige enligt det nya systemet som pågår just nu.

– I miljöarbetet finns det en ledningsgrupp som har det formella ansvaret. Gruppen består av representanter från de skilda verksamheterna vid SLU i Skara, det innebär att man har olika kunskap med sig in i arbetet. Den nya standarden fokuserar mer på ledningens ansvar och helhetsperspektivet dvs. ett livscykelperspektiv.

Vågade och lyckades

Certifieringen gäller verksamheten vid SLU i Skara. Den består av forskning, utbildning och samverkan kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. Den innefattar också verksamhet vid de två försöksgårdarna Lanna och Götala.

Margareta Stigson, platschef vid SLU i Skara, berättar att ledningens genomgång sker två gånger per år och protokollet från denna är viktigt för såväl internrevisorn som externrevisorn.

– Jag är verkligen stolt över att vi har lyckats och detta under mycket påfrestande tid för SLU-orten Skara de senaste tre åren, med flytt av utbildningar och omorganisation. Vi var tveksamma om vi skulle våga ta steget till den nya standarden, vi vågade och lyckades. Det goda samarbetet och stöttningen från SLU:s miljöchef har också varit en viktig pusselbit för att lyckas.

All verksamhet

Innebörden för SLU i Skara är att miljöfrågorna genomsyrar all verksamhet och att man arbetar med en ständig förbättring. Avvikelserapporter kommer från alla delar av organisationen och alla kategorier av anställda.

Ett stort tack från ledningsgruppen riktas till Karin Wallin, försökstekniker vid SLU i Skara och huvudansvarig för miljöarbetet.

– Konkret arbetar vi igenom allt från lagefterlevnad till energiförbrukning och hur vi kan påverka denna eller vilka utbildningsinsatser som ska göras för att stimulera användandet av t.ex. miljömässig upphandling eller forskarstuderandens kunskap. Jag känner ett stort stöd från ledningen, säger Karin Wallin.

Miljöchefen vid SLU, Johanna Sennmark är också mycket nöjd.

– Nu bryter vi historisk mark och tar ett steg längre i vårt miljöarbete. Det känns både roligt, spännande och coolt att vara bland de första i Sverige som ställer om till den nya standarden. Att det gick så bra beror inte på tur utan intensivt samarbete, engagerad ledning i Skara och ett stabilt miljöarbete sedan många år.

Bild: Karin Wallin och Margareta Stigson, SLU och Göran Granemark från SP. Foto: Malin Stewart

Fakta

ISO 14001:2015

Standarden beslutades i september 2015, skillnaden mellan den nya och gamla standarden är i korthet:

  • Krav på analys om vad SLU:s intressenter förväntar sig av vårt miljöarbete. Intressenter kan vara studenter eller anslagsgivare.
  • Krav på ett stort engagemang från ledningen, viktigt är att tala om hur man kommunicerar miljöledningsarbetet.
  • Den nya standarden kräver ett livscykelperspektiv som den gamla saknade; det kan gälla vid inköp och upphandling men också vid bedömningen av SLU:s miljöaspekter.
  • Man ska ha ett bredare strategiskt angreppssätt; miljöledingssystemet ska vara integrerat i övriga ledningsprocesser.
16 oktober 2015 3
Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

DATA Databasen VetBact är ett nationellt och internationellt pedagogiskt verktyg och en kunskapsbank för studenter, lärare, forskare och allmänheten. VetBact (www.vetbact.org) har funnits allmänt tillgänglig på internet sedan 2006 och utvecklingen har hela tiden drivits av studenternas behov. Tack vare medel från VH-fakulteten så finns VetBact nu på en server vid SLU, vilket gör att den kommer att finnas kvar och utvecklas under överskådlig tid.
23 januari 2018 3
Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Linné på SLU Lövsta ligger någon mil öster om Uppsala och är en av SLU:s forskningsgårdar. Där bedrivs forskning om mjölkkor, fjäderfä och grisar. Snart tillkommer även Lövsta fältforskningsstation som har fokus på åkerns grödor. Lövsta är en klassisk plats för lantbruksforskning. Redan i mitten av 1700-talet bedrev baron Sten Carl Bielke jordbruksexperiment här. Bielke var nära vän med Carl von Linné och de båda herrarna har satt sin prägel på Lövsta som ännu kan skönjas i landskapet.
25 januari 2018 5

Twitter

Nya möjligheter i Markdata-appen https://t.co/Y2mKixR0ty @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
SLU redovisar stark ekonomi https://t.co/Do4Qe1x0FS @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning https://t.co/SI23XuiKz2 https://t.co/tLBJ6fPX9e @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker, ny rapport från EPOK – Centrum för ekologisk produk… https://t.co/eNWw5GyBBF @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Efterlyses! Innovativa idéer från yrkesfisket som kan bidra till ett mer skonsamt och selektivt fiske.… https://t.co/5L8aLY3fkF @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka https://t.co/lL46oyagkn @_SLU via Twitter 13 dagar sedan