Fortsatt finansiering för SITES

Text: Olof Bergvall Publicerad: 12 december 2017
Forskningsinfrastrukturen SITES kommer få fortsatt finansiering av Vetenskapsrådet (VR) under fem år. Konsortiet som står bakom SITES består av SLU (värd), Polarforskningssekretariatet, samt universiteten i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Data från infrastrukturen ligger bland annat till grund för den mycket uppmärksammade artikeln om kvicksilver som publicerades i Nature förra månaden.

Att SITES, den nationellt samordnade infrastrukturen för terrester och limnologisk fältforskning, skulle få fortsatt finansiering stod klart redan tidigt i höstas. Nu är det beslutat hur pengarna ska fördelas inom organisationen.

– Verksamhetsplan och budget för 2018 är nu spikade och vi fortsätter i stort sett som tidigare år. Att SITES beviljats medel under fem år är viktigt för att säkerställa långsiktigheten i verksamheten, så studier som den om kvicksilvret kan fortsätta och hålla hög kvalitet, berättar Ida Taberman som är biträdande föreståndare.

Hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvatten-system, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar täcks in i nätverket av fältforskningsstationer. Forskare, nationellt såväl som internationellt har möjlighet att använda stationernas faciliteter, omgivande ekosystem med permanenta experimentella installationer i sin forskning.

 Antingen kan man vara på plats själv eller lägga ut uppdraget på den aktuella stationen. Och dessutom får forskarna möjlighet att utnyttja befintliga data som samlats in vid stationerna.

Mätning av kvicksilver i myrområde

I slutet av november publicerades en omvälvande nyhet om kvicksilver i svenska vattendrag i den ansedda tidskriften Nature. Enligt Kevin Bishop kan det vara riskfritt att äta svensk insjöfisk inom några årtionden. De data som ligger till grund för den sensationella upptäckten kommer från en av SITES fältforskningsstationer, Degerö Stormyr i Vindeln. Det stora myrkomplexet är en av de mest intensivt studerade myrarna på norra halvklotet. Här finns riggar och kammare för gasmätningar, grundvattenrör och jordanalyser vilket möjliggjort de längsta oavbrutna instrumentella mätningarna av den totala kol- och växthusgasbalansen på en myr i hela världen.

Det forskarna redovisade är den första massbalansen som har gjorts för kvicksilver i ett myrområde. Med det menas en mätning av samtliga flöden av kvicksilver till och från myren. Studien blev möjlig efter ett nästan tioårigt arbete med att ta fram en utrustning som är tillräckligt känslig för att kunna mäta flöden av kvicksilvergas mellan atmosfären och landskapet. Att tio gånger per sekund under ett års tid ha undersökt huruvida kvicksilvergas flödar in i myren eller ut ifrån den, är i sig en stor teknisk bedrift, men det verkligt anmärkningsvärda är resultaten.

– Den första mätserien över ett helt år visade att flödet av kvicksilvergas från myren till atmosfären är dubbelt så stort som inflödet av kvicksilver via regnvatten, vilket är häpnadsväckande. Det måste innebära att den halvering av kvicksilverhalten i atmosfären som har åstadkommits under de senaste 20 åren har vänt riktningen på flödet av kvicksilver mellan atmosfären och myren, säger Mats Nilsson vid institutionen för skogens ekologi och skötsel.

12 december 2017 4

Twitter

I dag lyfter #julkalendern ett exempel på vad som skulle kunna vara framtidens #medborgarforskning https://t.co/3XBZ3aHLoD @_SLU via Twitter 5 timmar sedan
I dagens lucka kan du lära dig mer om skogens möjligheter för klimatutmaningarna. https://t.co/QaahcqvCp8 @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Dagens #lucka i #kunskapskalendern handlar om #biologisk #mångfald https://t.co/8ydXZPfs8g @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
I somras rådde stor torka, och det kan bli vanligare i framtiden. Om du vill veta mer om hur vi kan möta den utmani… https://t.co/fAUxtZFjHd @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Lucka 4 #julkalender: Vad händer i skog och mark vid utebliven nederbörd? Bäcken är dynamisk och anpassar sig till läg… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Premiär i dag för årets julkalender från SLU, med extra mycket film och ljud. Ny kunskap varje vardag fram till jul… https://t.co/mzpKkXaTul @_SLU via Twitter 7 dagar sedan