Fortsatt finansiering för SITES

Text: Olof Bergvall Publicerad: 12 december 2017
Forskningsinfrastrukturen SITES kommer få fortsatt finansiering av Vetenskapsrådet (VR) under fem år. Konsortiet som står bakom SITES består av SLU (värd), Polarforskningssekretariatet, samt universiteten i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Data från infrastrukturen ligger bland annat till grund för den mycket uppmärksammade artikeln om kvicksilver som publicerades i Nature förra månaden.

Att SITES, den nationellt samordnade infrastrukturen för terrester och limnologisk fältforskning, skulle få fortsatt finansiering stod klart redan tidigt i höstas. Nu är det beslutat hur pengarna ska fördelas inom organisationen.

– Verksamhetsplan och budget för 2018 är nu spikade och vi fortsätter i stort sett som tidigare år. Att SITES beviljats medel under fem år är viktigt för att säkerställa långsiktigheten i verksamheten, så studier som den om kvicksilvret kan fortsätta och hålla hög kvalitet, berättar Ida Taberman som är biträdande föreståndare.

Hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvatten-system, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar täcks in i nätverket av fältforskningsstationer. Forskare, nationellt såväl som internationellt har möjlighet att använda stationernas faciliteter, omgivande ekosystem med permanenta experimentella installationer i sin forskning.

 Antingen kan man vara på plats själv eller lägga ut uppdraget på den aktuella stationen. Och dessutom får forskarna möjlighet att utnyttja befintliga data som samlats in vid stationerna.

Mätning av kvicksilver i myrområde

I slutet av november publicerades en omvälvande nyhet om kvicksilver i svenska vattendrag i den ansedda tidskriften Nature. Enligt Kevin Bishop kan det vara riskfritt att äta svensk insjöfisk inom några årtionden. De data som ligger till grund för den sensationella upptäckten kommer från en av SITES fältforskningsstationer, Degerö Stormyr i Vindeln. Det stora myrkomplexet är en av de mest intensivt studerade myrarna på norra halvklotet. Här finns riggar och kammare för gasmätningar, grundvattenrör och jordanalyser vilket möjliggjort de längsta oavbrutna instrumentella mätningarna av den totala kol- och växthusgasbalansen på en myr i hela världen.

Det forskarna redovisade är den första massbalansen som har gjorts för kvicksilver i ett myrområde. Med det menas en mätning av samtliga flöden av kvicksilver till och från myren. Studien blev möjlig efter ett nästan tioårigt arbete med att ta fram en utrustning som är tillräckligt känslig för att kunna mäta flöden av kvicksilvergas mellan atmosfären och landskapet. Att tio gånger per sekund under ett års tid ha undersökt huruvida kvicksilvergas flödar in i myren eller ut ifrån den, är i sig en stor teknisk bedrift, men det verkligt anmärkningsvärda är resultaten.

– Den första mätserien över ett helt år visade att flödet av kvicksilvergas från myren till atmosfären är dubbelt så stort som inflödet av kvicksilver via regnvatten, vilket är häpnadsväckande. Det måste innebära att den halvering av kvicksilverhalten i atmosfären som har åstadkommits under de senaste 20 åren har vänt riktningen på flödet av kvicksilver mellan atmosfären och myren, säger Mats Nilsson vid institutionen för skogens ekologi och skötsel.

12 december 2017 4
Unifying ecology – tar fram vildsvinet i forskaren

Unifying ecology – tar fram vildsvinet i forskaren

Gränslöst Ofta är forskare inriktade mot en viss typ av landskap men kanske borde de vara lite mer som vildsvin och röra sig mellan skogen och jordbrukslandskapet. Samma ekologiska teorier gäller överallt! Projektet Unifying Ecology på institutionen för ekologi är ett försök att öka kontakten mellan forskare inom olika ämnen. Det har lett till nya samarbeten och spännande forskning. Två postdoktorer har också knutits till projektet. De studerar just nu hur vildsvin påverkar jorden – och i förlängningen olika ekologiska samspel.
14 mars 2018

Twitter

Sista dagen för anmälan till sommarkurser, första dagen för anmälan till höstens program. I bägge fallen: anmäl dig… https://t.co/QPvXI8kgP9 @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Sex nya professorer installeras vid SLU i år. Fredag 23 mars håller de sina webbsända installationsföreläsningar i… https://t.co/eXVLyoYRmv @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
New #paleoecology discovery: Ancient insect outbreaks can be traced in lake sediments https://t.co/AB8rNtfjrJ See… https://t.co/xHKqDRpMYE @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Sjöbottnarnas sediment speglar hur miljön har förändrats genom årtusendena, och nu har det visat sig att det även g… https://t.co/doDG5AxnWE @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Trädknopparnas vintervila förklaras i detalj i tidskriften Science https://t.co/HWFi4GLEEK https://t.co/YacO6NkUoq @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
SLU fyra i världsrankning https://t.co/qHv3yrqv2R @_SLU via Twitter 11 dagar sedan