Framtidens lantbruk är något att räkna med

Text: Li Gessbo Publicerad: 9 maj 2014
”Framtidens lantbruk - djur, växter och markanvändning” är en av SLU:s fyra framtidsplattformar som ska ge ny kunskap som stöd till kommande beslut och satsningar, för en bättre framtid. Stora frågor ställs om framtiden, om klimatförändringar, ändliga resurser och hållbart lantbruk. För att kunna svara på dem behövs tvärvetenskapliga initiativ och Framtidens lantbruk är ett sådant.

Framtidens lantbruk utgör en plattform för tvärvetenskaplig forskning och samarbeten med tonvikt på lantbrukets produktion och markanvändning i Norden. Man bedriver i dag tre egna forskningsprojekt och har ett tiotal andra projekt dockade. Framtidens lantbruk startade på initiativ av NL-fakulteten 2009, men drivs sedan fas 2 inleddes 2013 på uppdrag av rektor och tre fakulteter är involverade.

Tvärvetenskapens betydelse

Lotta Rydhmer är biträdande programchef för Framtidens lantbruk och hon framhåller tvärvetenskapens betydelse:
– Det behövs för att åstadkomma ett mer hållbart lantbruk. Framtidsfrågorna är för stora för att lösas hos var och en inom olika discipliner. På SLU finns så mycket kompetens och vi försöker att stimulera samarbeten som annars kanske inte skulle bli av.

Huvuduppgiften är att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten inom SLU, men om den kompetens som behövs saknas hämtas den externt. Till de seminarier som anordnas tar man däremot ofta in externa föreläsare, både från Sverige och från andra länder, för input till diskussioner och nya idéer.

Projekten inom Framtidens lantbruk ska vara tvärvetenskapliga. Tvärvetenskap kommer även att genomsyra den doktorandkurs som startar i höst och en planerad workshop med alla SLU:s framtidsplattformar, som ska handla om att arbeta tvärvetenskapligt.
– Att arbeta tvärvetenskapligt är inte helt enkelt, säger Lotta. Det tar ofta mer tid, är ”trögare”. Så nu i projektets fas 2 har vi alltid någon som jobbar minst halvtid i våra forskningsprojekt, för att hålla farten uppe.

När det gäller de dockade forskningsprojekten, de som är anslutna för att få tillgång till nätverk och aktiviteter, men som inte drivs direkt av Framtidens lantbruk, har det varit svårare.
– Vi har inte lyckats så bra med det konceptet som vi hoppats. Vi vill kunna erbjuda en mötesplats, som kan ge inspiration och givande diskussioner. Men även konkret stöd, som att hjälpa till med stödbrev till forskningsansökningar. Det svåra är att få en kontinuitet i vårt engagemang, säger Lotta.

Framtidsfokus

Förutom tvärvetenskap handlar Framtidens lantbruk förstås om framtidsfokus:
– Vi har publicerat en vetenskaplig metodartikel om framtidsscenarier och vår programchef Erik Westholm, med ett förlutet från Institutet för framtidsstudier, är en stor tillgång när det gäller framtidsfokus, säger Lotta.

De är sju personer i styrgruppen för Framtidens lantbruk.
– Och så har vi en fantastisk referensgrupp med representanter från olika avnämare. De bidrar aktivt till vårt arbete med projektidéer och vi lär oss mycket av dem, säger Lotta.

Lotta Rydhmer forskar om avel för hållbar husdjursproduktion och undervisar SLU:s husdjursvetare.
– Framtidens lantbruk har gjort mig till en bättre lärare. Arbetet har gett mig bredare perspektiv. Jag tror att det vi gör inom Framtidens lantbruk kan bidra positivt till undervisningen. Denna vinter har vi varit engagerade i arbetet med Framtidens utbildning vid SLU.

Sprida kunskapen

– Nu börjar Framtidens lantbruk bli väl etablerat inom SLU och i Sverige, säger Lotta. Vi blir inbjudna att vara med i många olika sammanhang. Det är kul!

– Vi åker ut i landet och träffar politiker, tjänstemän, rådgivare och lantbrukare för att få veta vad våra avnämare tycker är viktiga forskningsfrågor och för att dela med oss av vår kunskap. Det ger inspiration och väcker nya tankar. I ett projekt har vi arbetat med ett verktyg som kommuner ska kunna använda för att ta fram en policy för offentlig upphandling av livsmedel, en så kallad etisk matris.

Vad som händer med Framtidens lantbruk efter 2016 vet vi inte, men behovet av ny kunskap och nya arbetsformer kommer att fortsätta finnas. Forskningen för ett mer hållbart lantbruk utvecklas över tid och det vill Framtidens lantbruk bidra till.

9 maj 2014 5
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 12 dagar sedan