Framtidens SLU på studentturné
Efter Torbjörns och Lenas inledningar fick studenterna ställa sina frågor, och frågorna var många. Foto: Li Gessbo, SLU.

Framtidens SLU på studentturné

Text: Li Gessbo Publicerad: 13 mars 2014
Under februari till mars besökte prorektor Torbjörn von Schantz, projektledare för Framtidens SLU och Lena Andersson-Eklund, vicerektor för utbildning och som leder delprojekt Utbildningsutbud, SLU:s studenter. De åkte till sju studieorter, från norr till söder, för att träffa så många studenter som möjligt och berätta om vilka förändringar inom SLU:s utbildningar som är på gång och ta emot förslag, synpunkter och frågor från studenterna.
Foto: Li Gessbo, SLU.

Foto: Li Gessbo, SLU.

Den 5 mars var turnéstoppet hos Ultunastudenterna i ULS kårhus. Torbjörn inledde med att kort berätta om SLU:s historia, från flera högskolor som slogs ihop till SLU 1977 till dagens organisation med de fyra fakulteterna. Och sedan om förändringsprojektet Framtidens SLU, som syftar till att ytterligare stärka SLU som ett universitet, ett SLU, samtidigt som fakulteternas verksamhetsområden tydliggörs.

Foto: Li Gessbo, SLU.

Foto: Li Gessbo, SLU.

Lena berättade sedan om de båda delprojekten Utbildningsstyrning och Utbildningsutbud, att det handlar om att samla ansvaret för både utbildningsutbud och ekonomi; resurser och uppdrag ska följas åt. Det kan handla om att stärka kvalitén i utbildningarna genom bättre samordning, forskningsanknytning och mer internationalisering. Dessutom är det viktigt att SLU:s verksamhetsidé genomsyrar alla utbildningar. Det nya utbildningsutbudet ska börja gälla från hösten 2015.

Studenters synpunkter viktiga

De studenter som redan börjat sina utbildningar påverkas inte direkt av förändringarna. Däremot kan det framtida utbildningsutbudet påverka även nuvarande studenter när de är i yrkeslivet genom arbetsgivarnas och samhällets förväntningar på SLU-studenternas kunskaper. Det är värdefullt och nödvändigt med nuvarande studenters erfarenhet och engagemang i utbildningsfrågorna.
– Framför era synpunkter genom era studentrepresentanter, det är jätteviktigt! Och alla är välkomna till utbildningskonferensen den 28 maj, sa Lena till studenterna.

Frågor och svar

Efter Torbjörns och Lenas inledningar fick studenterna ställa sina frågor, och frågorna var många. Här följer ett urval frågor och svar från mötet i Ultuna hos ULS:

Fråga: Det är så mycket förändringsarbete på en gång, varför gör man allt samtidigt?
Svar: Allt påverkas av varandra, drar man i en tråd påverkas en annan.

Fråga: Klarar programstudierektorerna fler uppgifter, räcker en person till?
Svar: De ska ha mer likartade uppgifter än tidigare och ungefär lika mycket tid, det styrs av programmets omfattning. De får kanske inte fler uppgifter utan andra uppgifter.

Fråga: Det är mycket som ska göras gemensamt för flera utbildningar, är det inte en risk att man då tappar spetsen?
Svar: Exempelvis agronomutbildningarna ska fortsatt vara fem inriktningar, det blir nog ganska begränsade förändringar. Det handlar om att minst ett år, av totalt fem, ska vara gemensamma kurser.

Fråga: Ska några program tas bort?
Svar: Det vet vi inte ännu. Såsmåningom blir det antagligen färre masterprogram.

Fråga: Hur mycket har näringslivet fått vara med i förändringsarbetet?
Svar: I styrelsen är hälften externa ledamöter, som ger input. Sen är det olika hur aktiva branschråden är, vi har kontakt på olika nivåer, men det kan vara svårt att hitta engagemang på övergripande nivå.

Fråga: Hur tänker man sig återkopplingen till näringen, får de vad de efterfrågar?
Svar: Utbildningsnämnden har diskuterat ett externt råd för såna frågor, men kanske ska det hellre skötas på programnämndsnivå för större engagemang? Vi måste se till näringens behov, men också studenternas behov och utvecklingsmöjligheter i ett långt perspektiv.

Fråga: Hur säkerställs studentinflytandet när programstudierektorerna får större inflytande?
Svar: Gå via studentrepresentanterna. Utbildningsnämnden har diskuterat att ta fram en policy för studentinflytande.

Fråga: Hur säkerställa att vi får tillräckligt mycket föreläsningstid?
Svar: Uppföljning ska göras mot kursens mål och mål kan uppnås på olika sätt, beror inte bara på mängden föreläsningstid. Kursutvärderingar är viktiga och uppföljningen av dem blir programstudierektorns ansvar.

Fråga: Finns det någon plan B om allt inte hinns med enligt plan?
Svar: Viktigast är att förändringsprocessen är påbörjad och kommit igång ordentligt, men det blir nog inga jättestora förändringar i programutbudet direkt, så det ska hinnas med. I allra värsta fall får man skjuta fram förändringarna, men det är viktigt att ha klara mål och hålla farten uppe.

Fråga: Det finns många resurser som fler skulle kunna utnyttja mer och komma studenter till godo, t.ex. Lövsta. Men hur?
Svar: En åtgärd för detta är bland annat flytten av djurutbildningarna till Uppsala. Det är viktigt att se Lövsta som en gemensam tillgång för alla och inte bara för djurutbildningarna.

Fråga: Påverkar hyreshöjningarna i de nya byggnaderna utbildningarna? Hur ska vi i så fall behålla kvaliteten?
Svar: Vi behöver bli mer rationella och effektiva, det är en utmaning. Hela högskolesverige har svårt att få utbildningarna att gå runt. Vår ambition är att vi ska bli bättre än idag och vi måste agera nu för att det inte ska bli sämre. På SLU behövde vi nya lokaler, vi kunde inte stanna kvar i de gamla. Men mer pengar behövs till utbildningarna, så bearbeta era politiker.

Summary in English

Future SLU on tour

For the last few weeks, Deputy Vice-Chancellor Torbjörn von Schantz, project manager for the Future SLU project, and Lena Andersson-Eklund, Pro Vice-Chancellor for education and responsible for the subproject Educational offering, have been touring the SLU campuses and meeting with students. In total, they will visit seven campuses during their tour.

In addition to presenting the planned changes to the educational organisation and offering at SLU, they want suggestions, views and questions from students. It is essential to involve the students in this work says Lena, who encourages students to share their views and experience by getting in touch with their student representatives.

She also points out that students who are already registered on a programme will not really notice any changes once the new educational offering takes effect in autumn 2015. However, the future offering may affect current students as well once they enter the labour market, as the programmes and courses offered will influence the expectations of employers and society on SLU graduates.

13 mars 2014 8

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 6 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan