Framtidsspaning vid SLU i Skara
Margareta Stigson inleder hearingen. Foto: Anna-Karin Johnson

Framtidsspaning vid SLU i Skara

Text: Ylva Carlqvist Warnborg Publicerad: 1 december 2016
Med avstamp i Västra Götalandsregionens överenskommelse med SLU Campus Skara kring framtidssatsningarna nöt- och lammköttsproduktion, kompetenscentrum för rådgivning och precisionsodling, hölls under höstens traditionella Smedjevecka hearings och en work-shop med branschrepresentanter för att lyssna in önskemål och frågeställningar.

– Sådana här träffar är jätteviktiga, eftersom framtidssatsningarna vi gör här bygger på triple helix-modellen, med samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Den input vi fick var ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Margareta Stigson, platschef i Skara.

Klimatfrågan

Vid hearingen kring nöt- och lammköttsproduktion diskuterades bland annat det faktum att svenska nöt- och lammköttsproducenter idag är en mycket heterogen grupp med många olika önskemål, problem och möjligheter. Klimatfrågan kring köttproduktion är ständigt närvarande, och näringen behöver en strategi för att förhålla sig till ”miljöstämpeln” på kött.

Kanske kan nya byggnadslösningar bidra till att bättre tillvarata de rapande kossornas metangasutsläpp för energiproduktion? Deltagarna lyfte också fram behovet av tvärvetenskaplig forskning och omvärldsanalys, kommunikation och trendspaning för att behålla det försprång kring djurvälfärd som ger svenskt kött konkurrensfördelar idag.

– Historiskt sett har svenska lantbrukare varit oerhört kreativa och flexibla. Konsumenter har kunnat ställa vilka krav som helst och näringen har anpassat sig. Men visst står den svenska produktionen nu inför stora utmaningar, för inget annat livsmedel idag är så uthängt och kallat ”farligt” och ”miljöovänligt” som kött, kommenterar Anders Karlsson, nyutnämnd professor i köttvetenskap vid SLU i Skara.

Rådgivares kompetens

Grundfrågan i hearingen kring RådNu, SLU:s nationella kompetenscentrum för rådgivning, var vad SLU:s samarbetspartners vill ha ut av verksamheten. Representanter från bland annat Jordbruksverket, Agroväst, Hushållningssällskapet och Växa Sverige var överens om att rådgivare hela tiden behöver kompetensutveckla sig, både gällande bredd och spets.

Samtidigt verkar Sverige vara på väg att bli för litet för att få dynamik i rådgivningen – så RådNu kanske kan vara en neutral aktör i att skapa internationella kontakter? Det saknas kunskap om hur beteendeprofilen bör se ut hos en rådgivare, och processledningskunskap måste in i rådgivningsföretagen på något sätt.

– Att aktörer från så olika verksamheter som trädgård, jordbruk, växtodling och djurhållning träffades så här för att diskutera och nätverka är värdefullt både för dem och för oss. Att utveckla rådgivningen är viktigt för alla, menar Magnus Ljung från RådNu.

Spåra sjukdomar med ny teknik

SLU söker forskningsutmaningar kring kompetensområdet precisionsodling, och efter information om pågående forskningsprojekt följde kreativa diskussioner i work-shopen kring vad de nya teknikerna inom precisionsodling bäst kan användas till. Forskning och försök kring bästa spridningstekniken för att ta hand om rötrester var ett tankespår, och ett annat var hur ny teknik kan bli en tillgång kring detektion av sjukdomar; med möjligheter till lager-på-lager-analyser som integrerar olika platsspecifika data som väder, jordart och växtföljd.

Ny överenskommelse

Efter hearings och work-shop med branschaktörerna hölls avslutningsvis ett möte med representanter för Västra Götalandsregionen, samarbetspart och medfinansiär kring framtidssatsningarna.

– Det mötet klargjorde att både Västra Götalandsregionen och SLU har ambitionen att arbeta för en ny överenskommelse som bygger på goda resultat i det pågående arbetet, säger Margareta Stigson.

Fakta

Satsning i Skara

Smedjeveckan i Skara bjuder av tradition på populärvetenskapliga föreläsningar och uppvisningar tillsammans med samarbetande företag och organisationer alltid i slutet av september. I år var det fokus på framtiden. Det är två år sedan Västra Götalandsregionen och SLU gjorde en gemensam satsning på SLU Skara genom fyra projekt. Framtidsprojekten handlar om bioenergi, precisionsodling, nöt- och lammkött och rådgivningsmetodik.
1 december 2016

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 6 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan